Franţa: Ce se schimbă pentru ortodocşi dacă legea căsătoriei «pentru toţi» intră în vigoare?

0
857
4d46c3a89e0be
Franţa: Ce se schimbă pentru ortodocşi dacă legea căsătoriei «pentru toţi» intră în vigoare?
Sfânta Cununie. O lege civilă nu angajează decât societatea civilă. Dacă ea este în concordanţă cu legea divină, ea este binecuvântată, în schimb dacă ea contrazice această lege, atunci nu îi angajează pe creştini la respectarea ei. Chiar şi în cazul în care instituţia căsătoriei civile ar dispărea, Biserica va continua până la sfârşitul veacurilor să considere sfântă taină a căsătoriei.
Această Sfântă Taină constă în a da lui Dumnezeu ceea ce vine de la el pentru ca Dumnezeu să ni-l înapoieze sporit. Persoanele de acelaşi sex care ar putea să facă o căsătorie civilă nu vor beneficia niciodată de binecuvântarea Bisericii, pentru că voinţa divină, exprimată în Sfânta Scriptură este alta. Pentru ortodocşi, căsătoria «pentru toţi» nu este acceptabilă dintr-un motiv suplimentar: căsătoria religioasă reprezintă un angajament din partea cuplului bărbat-femeie de a trăi în sânul comunităţii, în văzul tuturor, o viaţă euharistică.

Adopţia

Copiii daţi spre adopţie cuplurilor de acelaşi sex, dacă cer ei înşişi botezul sau dacă botezul e cerut pentru ei, vor fi primiţi pentru mântuirea lor şi a apropiaţilor lor datorită dragostei manifestate faţă de Dumnezeu şi faţă de Biserică. Acest lucru pune în valoare rolul naşilor. În un cuplu format din persoane de acelaşi sex nu poate aştepta ca Biserica să binecuvânteze adopţia pentru că, din punct de vedere biblic, doar cuplul femeie-bărbat, indiferent de slăbiciunile fiecăruia dintre cei doi, are vocaţia de a procrea şi de a educa copii în dreapta credinţă şi în cunoaşterea lui Dumnezeu. Rugăciunile din Molitfelnic se referă la soţii a căror căsătorie a fost binecuvântată de Dumnezeu.

Copiii procreaţi artificial

Aceeaşi atitudine pastorală îi priveşte şi pe copii care vin pe lume prin procreerea asistată medical şi veniţi pe lume în urma unor proceduri artificiale. Nu există decât viaţă îngăduită de Dumnezeu. În Sfânta Scriptură vedem persoane care au apărut pe lume în urma unor circumstanţe foarte dificile (violenţă şi păcate de toate felurile). Existenţa acestor persoane nu poate fi în nici într-un caz străină de voinţa divină, pentru că Dumnezeu este cel care crează viaţa, El este cel care dă pecetea ipostatică fiinţei umane. Urmând concepţia ortodoxă, încă de la concepere omul este un tot: corp, suflet, spirit, persoană. Aceşti copii, aceste persoane, dacă se prezintă la Sfântul Botez, adică dacă doresc să trăiască după voia lui Dumnezeu şi să cunoască mântuirea prin EL sunt  acceptate fără nici o discriminare, aşa cum sunt, spre exemplu, şi copiii născuţi în urma unui viol.

Suntem de acord cu totul?

Aceasta nu înseamnă că Biserica binecuvântează totul. În particular, ea deplânge manipulările abuzive ale vieţii create de Dumnezeu şi orice intruziune prin care fiinţa umană încearcă să se substituie voinţei divine sau să se eschiveze de responsabilitatea încredinţată lui de Dumnezeu; Biserica se roagă de asemenea pentru toţi embrionii ucişi şi pentru ucigaşii lor.