Catalog de preoți cu har

0
6136

Catalog de preoți cu har

Uneori omul ajunge copleșit de probleme vieții. Nu mai vede nicio ieșire din încercările care parcă îl strâng din ce în ce mai mult în menghina disperării. Și în disperarea lui, omul se apropie de Dumnezeu și Biserică. Așa află de la pravoslavnicii creștini că problemele lui pot fi rezolvate dacă apelează la un preot cu har! Și omul nostru caută cu mare nerăbdare, întreabând cu sufletul la gură unde poate găsi un astfel de preot cu har!

Ei bine, îl găsește în orice biserică ortodoxă din lumea aceasta, de la cel mai neînsemnat cătun, până pe Dealul Patriarhiei. Pentru că în Biserică, toți preoții au har. Fără nicio o excepție! De la cel mai vrednic până la cel mai nevrednic preot, toți au fost investiți cu har la hirotonie, și toți au puterea să ierte orice păcat, să dezlege orice blestem și să înfăptuiască orice Sfântă Taină. Toți, fără excepție!

În toate potirele preoților din lumea aceasta, de la ”popa din sat” care aseară s-a îmbătat, până la cel mai ascetic preot din Muntele Athos, Trupul și Sângele lui Hristos este același, fără nicio diferență. Mâna preotului care a furat acum un ceas, sfințește apa la fel ca mâinile preotului care toată viața au stat împreunate la rugăciune. Gura preotului care azi dimineață a înjurat dezleagă păcatele de la spovedanie ca și gura preotului care toată viața și-a binecuvântat dușmanii.

Pentru că Dumnezeu nu sfințește după vrednicia sau nevrednicia preotului sau a ierarhului ci după nevoile credincioșilor din Biserică, nevoi care sunt permanente. Dumnezeu trimite harul său sfințitor, indiferent de cât de păcăsoși sunt slujitorii Săi, așa cum o centrală electrică aduce lumină în casă, indiferent de cât de ruginite sunt cablurile de electricitate.

E treaba lui Dumnezeu cum își va judeca slujitorii de la altar, însă datoria noastră este să apelăm cu încredere la tainele Bisericii, căci dincolo de nevrednicia preoților lucrează Dumnezeu. Niciodată nu se împiedică Dumnezeu de păcatele vreunui preot atunci când are de sfințit viața cuiva, căci încă de la hirotonie episcopul a cerut pentru preot ”Dumnezeiescul har, care pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsa le împlinește”.

De aceea, în Biserică este greșită folosirea sintagmei ”preoți cu har”, ca și cum ar exista și preoți fără har, sau preoți care sfințesc mai mult decât alții sfintele taine.

E adevărat, vorbim despre preoți înduhovniciți și duhovnici iscusiți, dar asta este altceva. Harul hirotoniei este același la toți preoții, toți capabili de a săvârși orice taină a Bisericii, dar desigur că în funcție de vrednicia și râvna fiecăruia, Duhul Sfânt oferă daruri suplimentare precum darul înainte-vederii, darul alungării diavolilor din om, darul teologhisirii, darul blândeții, darul smereniei, darul milei și tot așa.

Și este dreptul nostru, al credincioșilor, să ne căutăm duhovnici cu experiență pentru cârmuirea vieții și preoți cu viață sfântă drept modele de urmat, dar dezlegările, sfeștaniile, rugăciunile de iertare, maslurile și toate Tainele le putem primi de la orice preot pentru că toți preoții au același har sfințitor.

(Dan)