Biserica pomeneşte Părinții de la șapte Sinoade Ecumenice

0
1136

Biserica pomeneşte Părinții de la șapte Sinoade Ecumenice

Sinod este un cuvânt care provine din limba greacă prin combinarea a doi termeni, împreună şi drum, însemnând a merge împreună pe acelaşi drum, a urma aceeaşi cale. Referitor la Biserică, termenul înseamnă a hotărî împreună asupra adevărurilor de credinţă care constituie calea spre mântuire, scopul final al lucrării Bisericii în lume. La sinod, pe lângă episcopi, puteau participa şi preoţi şi diaconi, fără a avea însă drept de vot. După analizarea şi discutarea problemelor controversate se luau decizii cu acordul majorităţii. Ele erau consemnate în procesele-verbale şi întărite prin semnăturile celor prezenţi cu drept de vot. Deciziile sinoadelor erau apoi comunicate tuturor comunităţilor provinciei sau provinciilor respective, devenind obligatorii pentru toţi creştinii. Sinoadele sunt, prin urmare, mijloace de afirmare a unităţii bisericeşti, de apărare a credinţei şi de impunere a disciplinei bisericeşti.

Cel mai înalt for de judecată în Biserică îl constituie Sinodul general sau Ecumenic. În istoria Bisericii sunt cunoscute şapte astfel de Sinoade Ecumenice: Niceea (325), Constantinopol (381), Efes (431), Calcedon (451), Constantinopol (553), Constantinopol (680-681) şi Niceea (787).

Dumnezeu să ne ajute tuturor cu rugăciunile sfinţilor părinţi de la toate cele 7 Sinoade Ecumenice. Să ţinem dreapta credinţă pe care o mărturisim în Crez şi să ne mântuim cu mila Domnului. Amin.