Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove îngrijorată de noile tentative de dezbinare a credincioşilor

0
1510

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove îngrijorată de noile tentative de dezbinare a credincioşilor

 

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove salută iniţiativele credincioşilor de a se implica în soluţionarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă societatea autohtonă, reiterându-şi angajamentul ferm de condamnare a flagelurilor sociale şi de luptă împotriva acestora conform învăţăturii Evanghelice.

 

Totdată, Direcţia Mitropolitană îşi exprimă îngrijorarea referitoare la utilizarea unor lozinci aparent constructive în interese de grup şi de dezbinare a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Situaţia nu este nouă, astfel încât am asistat iar la o tentativă de denigrare a imaginii Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir şi de lansare a unor acuzaţii nefondate.

 

În această ordine de idei chemăm creştinii ortodocşi să nu dea curs acestor îndemnuri subversive care vin să tulbure liniştea socială mai ales în perioada Postului Mare, atunci când se cere cu deosebire linişte, pace şi bună înţelegere între oameni.

 

Subliniem faptul că şi în continuare, oricare nu ar fi presiunile şi oricât de mult nu s-ar insista asupra abandonării luptei pentru cauza unităţii, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove în frunte cu Întâistătătorul ei rămâne fidelă idealurilor promovate şi neclintită pe calea valorificării aspiraţiilor creştineşti şi spirituale definitorii  pentru neamul nostru.

 

 sursa: www.mitropolia.md