Duminica Sfintei Maria Egipteanca – zi de rugăciune pentru cei ce duc o viaţă amorală şi stricăcioasă

0
834
Duminica Sfintei Maria Egipteanca – zi de rugăciune pentru cei ce duc o viaţă amorală şi stricăcioasă
Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, Concepţia contemporaneităţii asupra locului şi scopului sexualităţii s-a schimbat atât de mult în ultimele decenii încât ne-ar fi de folos o evocare, pentru început a „atmosferei sexuale” pe care o întâlnim în societate în acest mileniu.

În timp ce experienţa sexuală printre adolescenţi nu mai este ceva nou, numărul tinerilor care sunt „activi sexual” a crescut dramatic în ultimele trei decenii. Condiţiile societăţii în care trăim nu mai sunt absolut normale. Nu numai că problemele sexuale sunt discutate deschis în locuri cât se poate de inadecvate, dar în societatea modernă domneşte perversiunea naturii sexuale umane.

La vârsta descoperirilor sexuale, problema autoexcitaţiei este, fie că ne place să admitem sau nu, una universală. Preoţii şi-au dat seama de acest lucru şi manifestă multă atenţie faţă de tinerii care cad în acest păcat, oferindu-le o îndrumare răbdătoare şi atentă. Cu timpul, este posibil ca aceşti tineri să îi înţeleagă natura şi să îi pună capăt înainte de a deveni un obicei, înţelegând că impulsul sexual, asemenea oricărui alt impuls, poate fi controlat.

Totuşi, de-a lungul anilor, atât experienţa pastorală, cât şi mass-media au arătat că revoluţia sexuală a adus în societatea americană mai mult confuzie decât libertate, mai mult desfrâu decât eliberare. Odată ce televiziunea şi-a intrat în rol, iar producătorii au început să realizeze puterea sexualităţii în vânzarea produselor, a început reeducarea socială în masă privind valorile sexuale, aceasta ducând la o importantă restructurare a rolurilor sexuale tradiţionale. O consecinţă majoră a fost dărâmarea vechilor tabu-uri legate de pornografie, sex, extra-conjugal şi copii „nelegitimi”. De la jocurile inocente ce caracterizau relaţiile (publice) dintre bărbat şi femeie din prima jumătate a secolului, s-a trecut la comportamentul cyberporn (pornografie pe computer) şi la epidemia sarcinilor la adolescente.

În domeniul învăţământului trebuie acordată o deosebită atenţie drepturilor familiei şi părinţilor în stabilirea înaltelor valori morale pentru copiii lor. Este necesar să fie recunoscut din nou rolul principal şi central al familiei în domeniul învăţământului copiilor. Părinţilor trebuie neapărat să li se ofere posibilitatea de a verifica conţinutul informaţiei din învăţământul şcolar şi de a contribui efectiv la perfecţionarea acestuia.

Punând lucrurile în balanţă, se pare că această „revoluţie” nu a adus prea mult în progresul societăţii. S-a creat, în schimb, o atmosferă de fixaţie şi exploatare sexuală, ce impune o imoralitate indispensabilă – o ieftină şi seducătoare trivalitate – în toate domeniile.

Pornografia nu reprezintă o expresie a libertăţii de exprimare sau a „drepturilor omului”, ci o uriaşă afacere în mâna unui grup de oameni influenţi. Ea este o formă de încălcare a demnităţii umane prin „reducerea femeii la un obiect dezumanizat al obsesiilor altora”.

E nevoie încă de la început a conştientiza că privirea imaginilor erotice şi pornografice e o practică şi pierzătoare de suflet. În rugăciunile serii spunem: „…frumuseţe străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima”.

 Iubiţi creştini,

Ispitele şi pericolele timpului nostru sunt foarte mari şi dibaci mascate sub intenţii binevoitoare şi aparent constructive – acum mai mult ca oricând sufletul omului este pus în pericol de cele mai subtile şi mai straşnice încercări, iar unica scăpare pentru cei rătăciţi este rugăciunea multă şi sinceră din partea noastră a tuturor.

Spre regret, astăzi mulţi confraţi ai noştri au un stil de viaţă vicios, care îi îndepărtează tot mai mult şi mai mult de Domnul, călcând cele Zece Porunci şi ignorând Învăţătura Sfintei Evanghelii. Având deci în vedere apropierea ziua pomenirii Sfintei Mariei Egipteanca, precum şi perioada deosebită în care ne aflăm – cea a Marelui Post, premergător praznicului Învierii Domnului, îndemnăm slujitorii din toate parohiile din cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove ca duminică, 14 aprilie, în timpul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii să se roage pentru iertarea şi îndreptarea celor ce duc o viaţă desfrânată şi întunecată, astfel încât, prin unire şi dragoste creştinească să împlinim porunca lui Hristos de a ne iubi şi de a ne ruga unii pentru alţii şi de a sta încă o dată de strajă sănătăţii morale şi spirituale a societăţii noastre şi mai ales a tinerei generaţii. Amin

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori,

 Concepţia contemporaneităţii asupra locului şi scopului sexualităţii s-a schimbat atât de mult în ultimele decenii încât ne-ar fi de folos o evocare, pentru început a „atmosferei sexuale” pe care o întâlnim în societate în acest mileniu. În timp ce experienţa sexuală printre adolescenţi nu mai este ceva nou, numărul tinerilor care sunt „activi sexual” a crescut dramatic în ultimele trei decenii. Condiţiile societăţii în care trăim nu mai sunt absolut normale. Nu numai că problemele sexuale sunt discutate deschis în locuri cât se poate de inadecvate, dar în societatea modernă domneşte perversiunea naturii sexuale umane.

La vârsta descoperirilor sexuale, problema autoexcitaţiei este, fie că ne place să admitem sau nu, una universală. Preoţii şi-au dat seama de acest lucru şi manifestă multă atenţie faţă de tinerii care cad în acest păcat, oferindu-le o îndrumare răbdătoare şi atentă. Cu timpul, este posibil ca aceşti tineri să îi înţeleagă natura şi să îi pună capăt înainte de a deveni un obicei, înţelegând că impulsul sexual, asemenea oricărui alt impuls, poate fi controlat.

Totuşi, de-a lungul anilor, atât experienţa pastorală, cât şi mass-media au arătat că revoluţia sexuală a adus în societatea americană mai mult confuzie decât libertate, mai mult desfrâu decât eliberare. Odată ce televiziunea şi-a intrat în rol, iar producătorii au început să realizeze puterea sexualităţii în vânzarea produselor, a început reeducarea socială în masă privind valorile sexuale, aceasta ducând la o importantă restructurare a rolurilor sexuale tradiţionale. O consecinţă majoră a fost dărâmarea vechilor tabu-uri legate de pornografie, sex, extra-conjugal şi copii „nelegitimi”. De la jocurile inocente ce caracterizau relaţiile (publice) dintre bărbat şi femeie din prima jumătate a secolului, s-a trecut la comportamentul cyberporn (pornografie pe computer) şi la epidemia sarcinilor la adolescente.

În domeniul învăţământului trebuie acordată o deosebită atenţie drepturilor familiei şi părinţilor în stabilirea înaltelor valori morale pentru copiii lor. Este necesar să fie recunoscut din nou rolul principal şi central al familiei în domeniul învăţământului copiilor. Părinţilor trebuie neapărat să li se ofere posibilitatea de a verifica conţinutul informaţiei din învăţământul şcolar şi de a contribui efectiv la perfecţionarea acestuia.

Punând lucrurile în balanţă, se pare că această „revoluţie” nu a adus prea mult în progresul societăţii. S-a creat, în schimb, o atmosferă de fixaţie şi exploatare sexuală, ce impune o imoralitate indispensabilă – o ieftină şi seducătoare trivalitate – în toate domeniile.

Pornografia nu reprezintă o expresie a libertăţii de exprimare sau a „drepturilor omului”, ci o uriaşă afacere în mâna unui grup de oameni influenţi. Ea este o formă de încălcare a demnităţii umane prin „reducerea femeii la un obiect dezumanizat al obsesiilor altora”.

E nevoie încă de la început a conştientiza că privirea imaginilor erotice şi pornografice e o practică şi pierzătoare de suflet. În rugăciunile serii spunem: „…frumuseţe străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima”.

 Iubiţi creştini,

Ispitele şi pericolele timpului nostru sunt foarte mari şi dibaci mascate sub intenţii binevoitoare şi aparent constructive – acum mai mult ca oricând sufletul omului este pus în pericol de cele mai subtile şi mai straşnice încercări, iar unica scăpare pentru cei rătăciţi este rugăciunea multă şi sinceră din partea noastră a tuturor.

Spre regret, astăzi mulţi confraţi ai noştri au un stil de viaţă vicios, care îi îndepărtează tot mai mult şi mai mult de Domnul, călcând cele Zece Porunci şi ignorând Învăţătura Sfintei Evanghelii. Având deci în vedere apropierea ziua pomenirii Sfintei Mariei Egipteanca, precum şi perioada deosebită în care ne aflăm – cea a Marelui Post, premergător praznicului Învierii Domnului, îndemnăm slujitorii din toate parohiile din cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove ca duminică, 14 aprilie, în timpul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii să se roage pentru iertarea şi îndreptarea celor ce duc o viaţă desfrânată şi întunecată, astfel încât, prin unire şi dragoste creştinească să împlinim porunca lui Hristos de a ne iubi şi de a ne ruga unii pentru alţii şi de a sta încă o dată de strajă sănătăţii morale şi spirituale a societăţii noastre şi mai ales a tinerei generaţii. Amin

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE