Mesajul de felicitare a Blagociniei de Orhei adresat Prea Cuviosului Părinte Siluan (Șalaru), Blagocinul Bisericilor Ortodoxe din Orhei

0
706
Mesajul de felicitare a Blagociniei de Orhei adresat Prea Cuviosului Părinte Siluan (Șalaru), Blagocinul Bisericilor Ortodoxe din Orhei cu ocazia celor 20 de ani de viață monahală!
Preacuvioșia Voastră!

Biserica noastră a fost întotdeauna, şi în vremurile bune şi în cele grele, stâlpul de nădejde al creștinilor ortodocși. Pentru că şi piatra şi fierul, zidirile şi palatele, armele şi oştirile, toate se înmoaie şi se risipesc dacă nu sunt însufleţite de credinţă!
Cuvioșia Voastră aniversează 20 de ani de ascultare față de Hristos și față de Biserica Mamă, parte dintre aceștea și în calitate de păstor binecuvântat de Dumnezeu cu blândeţe, cu fermitate şi înţelepciune.
Fie că este vorba despre renașterea Mănăstirii Curchi, fie de activităţile legate de Blagocinia de Orhei sau celelalte mănăstiri din Moldova, Cuvioșia Voastră ați dus lucrarea spirituală a Bisericii: ați mângâiat sufletele, ați întărit conştiinţele, ați luminat Calea cea dreaptă.
Gândurile noastre se îndreaptă acum către acele urări care leagă lucrarea Cuvioșiei Voastre față de cei păstoriți și care, alături de noi vă urează sănătate, pace, înţelepciune şi credinţă!
Şi cel mai frumos lucru pe care-l putem face noi, preoții din Blagocinie, este să ne aşezăm cu smerenie în rândul credincioşilor, dând dovadă de adevărată ascultare fiiască și alături de Cuvioșia Voastră, urmând exemplul cel bun, să rămânem ostenitori și lucrători vrednici în via Domnului.

La mulţi ani şi Dumnezeu să vă dea putere de muncă! Biserica are nevoie de astfel de slujitori vrednici!
Cu adâncă smerenie și fiască ascultare, Clerul Blagociniei de Orhei