A avut loc întrunirea metodică a inspectorilor școlari eparhiali și a metodiștilor din protopopiate cu genericul: „Ce înțelegem prin conceptul de optimizare a învățământului”

0
840
A avut loc întrunirea metodică a inspectorilor școlari eparhiali și a metodiștilor din protopopiate cu genericul: „Ce înțelegem prin conceptul de optimizare a învățământului”

Sala de ședințe a Palatului Mitropolitan a găzduit o adunare de anvergură cu participarea inspectorilor școlari eparhiali, precum și a metodiștilor din Protopoiate.
Conform ordinei de zi aprobate de către domnul Valeriu Ciubotaru, șeful Departamentului „Studii” al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, primul subiect discutat a fost „Necesitatea modernizării permanente a curriculumului școlar la disciplina „Religie”. Pilotarea curriculumului și a manualelor de Religie creștin-ortodoxă pentru clasele 3-6″, prezentat de către doamna Angela Levința, șefă a cabinetului metodic, DSMM. Tot doamna Levința a vorbit celor prezenți șidespre activitățile în cadrul bibliotecilor parohiale, precum și despre criteriile de evaluare ale acestora.
Părintele Alexei Boinciuc a prezentat activitățile tematice extracurriculare pentru elevii și profesorii de religie, venind cu un set de propuneri de organizare a acestora la nivel republican.
La rândul său, domnul Veaceslav Bodarev, reprezentant al postului de radio „Logos” a ținut un discurs referitor la importanța mediatecii în procesul de predare a Religiei precum și necesitatea completării permanente a acesteia cu resurse media.
În continuare s-a vorbit despre organizarea și finanțarea cursurilor de recalificare și formare a cadrelor didactice, crearea bugetului DSMM, precum și problema manualelor: finanțarea pilotării manualelor și a curriculmului.
Prin întrunirea de astăzi, precum și prin activitatea sa cotidiană, Departamentul „Studii” al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove și-a demonstrat încă o dată competența și eficiența, urmând ca în timpul cel mai apropiat să fie puse în aplicare noile proiecte și directive pentru o catalizare și mai intensă a învățământului religios.

www.mitropolia.md