Mitropolitul Antonie, la 7 ani de la trecerea la Domnul

0
727
Mitropolitul Antonie, la 7 ani de la trecerea la Domnul

La împlinirea a şapte ani de la mutarea spre cereştile lăcaşuri a vrednicului de pomenire Mitropolitul Antonie al Ardealului cinstim, potrivit învăţăturii Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, personalitatea unui mare ierarh „dascăl de cuget şi de simţire românească”, un cleric ctitor de cultură şi un harnic lucrător în via Domnului, promotor al valorilor nepieritoare ale credinţei în dialogul cu alte Biserici, culturi şi popoare.
Zămislit pe pământul Basarabiei, la Stolniceni, educat mai întâi în Seminarul de la Chişinău, apoi în contextul evenimentelor din anii 40 ai secolului XX, refugiat în Ţară, şi-a continuat formarea teologică, dar şi pe cea a răbdării şi a suferinţei în temniţele comuniste, reuşind să biruiască cu Hristos Domnul încercările şi primejdiile, ca un adevărat creştin mărturisitor al iubirii şi al iertării celor ce ne fac rău.
Ca ierarh, la Bucureşti, la Buzău şi la Sibiu, s-a remarcat îndeosebi prin slujirea bisericească în mod înţelept, echilibrat şi demn, deşi nu i-a fost uşor, ca şi Bisericii şi întregului popor în perioada ateismului opresor.
S-a bucurat mai ales de importantele evenimente din România, dar şi din Republica Moldova, prin reluarea slujirii bisericeşti, în libertate, a vizitat cu emoţie locurile natale şi a încurajat cooperarea şi ajutorarea dintre fraţii de-o parte şi de alta a Prutului. Academia Republicii Moldova i-a recunoscut meritele şi l-a cinstit în rândul academicienilor săi.
Manifestările din data de 5 octombrie 2012, organizate de familie în biserica satului natal, pe pământul părinţilor, al moşilor şi al strămoşilor săi, este o nouă mărturie atât a pomenirii vieţii şi slujirii sale, cât şi a perpetuării operei şi lucrării misionare ale unui mare ierarh al Bisericii noastre, odrăslit pe aceste istorice şi frumoase plaiuri basarabene.
Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să-l odihnească cu drepţii şi, în acelaşi timp, să ne ajute să folosim exemplele bune din viaţa şi din opera lui!
Transmitem cu acest prilej evocator, de la Stolniceni, tuturor celor prezenţi, binecuvântarea noastră părintească, cu doriri de pace şi sănătate, cu mult folos duhovnicesc, pentru întărirea dreptei-credinţe, a frăţietăţii şi dragostei dintre noi toţi, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea noastră.

† DANIEL
Patriarhul României