Instructiuni pentru pelerinii si vizitatorii manastirilor

0
741
Instrucțiuni pentru pelerinii și vizitatorii mănăstirilor

În cadrul Sinaxei monahale a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei ce s-a desfăşurat miercuri, 25 septembrie 2012, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost aprobate mai multe instrucţiuni de conduită pentru pelerinii şi vizitatorii mănăstirilor:
1. Mănăstirile şi schiturile sunt locuri de rugăciune şi muncă, sfinţenie şi comuniune frăţească. În interiorul şi în preajma acestora trebuie respectate ordinea şi disciplina specifice acestor locaşuri.
2. Este interzis pelerinilor (închinătorilor) şi vizitatorilor să intre în mănăstire cu ţinută vestimentară indecentă, cu animale de companie, cu instrumente sau aparate care ar putea tulbura liniştea mănăstirii. De asemenea în mănăstire fumatul este strict interzis.
3. În timpul şederii lor în mănăstire pelerinii sunt datori să se comporte cu decenţă, să evite conversaţiile zgomotoase şi să participe cu evlavie la sfintele slujbe.
4. Sunt interzise: convorbirile telefonice, fotografierea, înregistrarea video şi audio în timpul slujbelor liturgice. De asemenea, este interzisă organizarea unor întruniri care tulbură liniştea.
5. Nu este îngăduit pelerinilor şi vizitatorilor să atingă picturile, obiectele de artă, să deterioreze spaţiile verzi sau să arunce resturi de alimente în incinta şi împrejurimile mănăstirii.
6. Găzduirea vizitatorilor se face numai la arhondaric, pe baza unui act de identitate şi cu obligativitatea respectării curăţeniei şi disciplinei interne.
7. Sunt interzise cu desăvârşire vizitele pelerinilor şi străinilor în chiliile monahilor sau monahiilor.
8. Rudeniile sau oaspeţii pot vorbi cu vieţuitorii din mănăstire numai la biserică sau în spaţiile special amenajate din incinta arhondaricului.
9. Serviciile religioase (rugăciuni, dezlegări, spovedanii, convorbiri duhovniceşti, etc.) se fac doar în biserică sau paraclis, nicidecum în chiliile monahilor.
10. Pomelnicele şi ofrandele pelerinilor se aduc numai la sfântul altar.
11. Cumpărarea de lumânări, icoane, cărţi religioase, pliante şi diferite suveniruri se face numai de la pangarul mănăstirii sau schitului.
12. Donaţiile importante (obiecte sau bani) se oferă conducerii mănăstirii, care are responsabilitatea administrării bunurilor mănăstirești, nicidecum altor persoane, primindu-se în schimb chitanţă sau un act care atestă calitatea de donator (ctitor).
*După cum ne informează Sectorul Exarhat al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

www.basilica.ro