A avut loc lansarea volumului de documente „Pentru restabilirea unităţii: Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse în problema „Mitropoliei Basarabiei”

0
836
A avut loc lansarea volumului de documente „Pentru restabilirea unităţii: Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse în problema „Mitropoliei Basarabiei”

Luni, 8 octombrie 2012, la Academia de Teologie Ortodoxă din mun. Chişinău, a avut loc lansarea volumului de documente „Pentru restabilirea unităţii: Poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse în problema „Mitropoliei Basarabiei”. Documente şi materiale. Chişinău, 2012″.
La lansarea cărţii au fost prezenţi preoţi, profesori şi studenţi interesaţi de acest subiect.
Pentru Biserică, aşadar, problema „Mitropoliei Basarabiei” rămâne deschisă. Rana ce i-a fost pricinuită cu două decenii în urmă necesită tămăduire.
Patriarhul Tihon, în octombrie 1918, în mesajul către Sfântul Sinod al Bisericii Române, şi peste multe decenii, în octombrie 1992, Patriarhul Alexii II, în una din scrisorile sale către Patriarhul Teoctist, repetau cu insistenţă unul şi acelaşi gând: „Orice problemă bisericească litigioasă poate fi soluţionată canonic doar cu eforturile comune ale sfinţitei ierahii a Bisericilor Ortodoxe Locale, implicate în ea. Este de la sine înţeles că, concomitent, trebuie negreşit luată în evidenţă voinţa poporului lui Dumnezeu”.
Majoritatea documentelor şi materialelor, prezente în ediţie, a fost colectată de autorul culegerii dl. Victor Josu, în arhiva DREB şi în cea a Mitropoliei Chişinăului şi a Moldovei şi se publică pentru prima dată. În afară de aceasta, în culegere a fost inclus un şir de documente publicate anterior în revista „Jurnal Moscovskoi Patriarhii”, precum şi pe pagina-web a DREB www.mospat.ru şi pe site-urile unor eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse şi alte resurse-web ortodoxe.
Toate documentele se publică în ordine cronologică, în corespundere cu normele existente pentru asemenea gen de ediţii: numărul de ordine al documentului dat publicităţii; titlul documentului, conferit de autorul culegerii; data documentului; textul documentului; arhiva unde se păstrează documentul sau datele publicaţiei unde a fost editat documentul.
Fiecare document este publicat în două limbi: rusă şi română. În corpul de bază, documentul se publică în original, iar în note – în traducere. În procesul traducerii s-a urmărit scopul de a reda cu precizie sensul fiecărui document sau material, stilul expunerii fiind considerat, în cazul dat, ca ceva secundar.
Ediţia este adresată clericilor şi mirenilor din parohiile Bisericii Ortodoxe din Moldova, profesorilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ duhovnicesc ale Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi tuturor celor care se interesează de istoria Bisericii din Republica Moldova în perioada modernă.
Autorul culegerii exprimă sincere mulţumiri mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove, Vladimir; preşedintelui DREB, mitropolitului de Volokolamsk, Ilarion; vicepreşedintelui DREB, protoiereului Nicolai Balaşov; colaboratorului Secretariatului pentru relaţii interortodoxe al DREB, ieromonahului Ştefan (Igumnov), şi colaboratorilor Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove pentru ajutor, consultaţii valoroase şi posibilitatea să lucreze cu materialele de arhivă, ce i-a fost oferită.
Prin bunăvoinţa autorului, lucrarea a fost expusă online în format pdf pe site-ul Mitropoliei, la secţiunea Acte ofciale.

www.mitropolia.md