Invitație la lansarea cărții „Biserica Ortodoxă din Basarabia şi Transnistria (1940-2010)”

0
985
Invitație la lansarea cărții „Biserica Ortodoxă din Basarabia şi Transnistria (1940-2010)”
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova VĂ INVITĂ la lansarea cărţii Părintelui Veaceslav Ciorbă, Biserica Ortodoxă din Basarabia şi Transnistria (1940-2010),
Evenimentul va avea loc pe 12 martie 2012, cu începere de la orele 16.00, Biblioteca Naţională, Sala Proeuropeană, etaj 3, Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 78-A.

Despre lucrare: Lucrarea are la bază rezultatul studiilor de doctorat, completat şi dezvoltat ulterior într-un studiu monografic care abordează principalele aspecte ale situaţiei Bisericii Ortodoxe din Basarabia şi Transnistria în anii 1940-2010. Politica antibisericească, situaţia clerului, închiderea mănăstirilor şi alte aspecte rămân până astăzi încă modest cercetate. Lucrarea este o contribuţie importantă în vederea umplerii acestui gol istoriografic privitor la principalele aspecte ale vieţii bisericeşti din Basarabia şi Transnistria în anii 1940-2010.

www.mitropolia.md