Adresare către Prea Fericitul Părinte Patriarh Kirill

0
745
SANCTITĂŢII SALE,
PREAFERICITULUI KIRIL,
PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

 

A D R E S A R E
PREAFERICITE PĂRINTE PATRIARH ŞI PĂRINTE MILOSTIV!
 

Noi, un grup de credincioşi din Republica Moldova în număr de 273 persoane ne adresăm Preafericirii Voastre cu o mare rugăminte.
Pe parcursul mai multor ani, creştinii ortodoxi din Republica Moldova, prin intermediul Centrului de pelerinaj „Pelerinul Ortodox” din cadrul Departamentului Mitropolitan Relatii externe al Mitropoliei Moldovei, înfiinţat prin binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Vladimir, miropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, efectuează pelerinaje în tot cuprinsul Patriarhiei Moscovei. Traseul acestor pelerinaje cuprinde şi oraşul Ivanovo cu mănăstirea de maici „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”.
Întemeietorul şi duhovnicul acestei mănăstiri, arhimandritul Ambrozie (Iurasov) ne este bine cunoscut încă de pe timpurile când sfinţia sa se nevoia în Lavra Adormirea Maicii Domnului de la Poceaev prin predicile sale şi felul iscusit de a spovedi credincioşii. Cărţile sfinţiei sale, traduse în limba română („Îndrumar creştin pentru vremurile de azi. Convorbiri cu părintele Ambrozie” şi „Îndrumar de spovedanie”, traducerea s-a făcut la editura Sophia din Bucureşti, România) care acum, cu mila Domnului, sunt în vânzare şi în Moldova, au lucrat împreună cu pronia cerească în aşa fel, încât astăzi se merge des şi la Ivanovo, ca pe timpuri la Poceaev, după sfat şi spovedanie. În ultimul timp, spre regretul nostru, nu avem posibilitatea să rămânem pe noapte în mănăstirea Ivanovo, întrucât mănăstirea a fost lipsita de hotel şi nu mai oferă cazare.
Cu binecuvântarea Preasfinţitului Iosif, episcop de Ivanovo-Voznesensk şi Kinesma, din septembrie 2011 în incinta fostului hotel mănăstiresc, care găzduia pana la 60 de pelerini, a început să funcţioneze şcoala episcopală de cântăreţi bisericeşti.
Dată fiind această stare de lucruri, rugăm cu smerenie înalta conducere a Patriarhiei Moscovei să intervină pe lângă Preasfinţitul Iosif, episcop de Ivanovo-Voznesensk şi Kineşma, pentru a rezolva problema restituirii hotelului în propietatea mănăstirii.
Preafericite Părinte Patriarh! Noi ne amintim cu bucurie vizita Sanctităţii Voastre întreprinsă la Chişinău, în octombrie 2011, slujba deosebită din faţa Catedralei, cuvintele pline de har, înţelepciune şi dragoste сe ni le-aţi adresat în calitate de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse, din care facem parte. Păstrăm cu drag şi iconiţa cuviosului Serghie de Radonej pe care ne-aţi dăruit-o ca binecuvântare Patriarhală şi, urmând sfatul Sanctitatii Voastre ne rugăm cuviosului Serghie ca să lucreze în inimile celor de care depinde rezolvarea problemei noastre.
Sperăm ca, la următoarea vizită, pe care cu voia lui Dumnezeu o Veţi întreprinde în ţara noastră, să Vă putem mulţumi creştineşte pentru implicarea personală a Sanctităţii Voastre, pentru grija părintească pe care ne-o purtaţi împreună cu arhiereii din înalta conducere a Patriarhiei Moscovei, dar şi pentru atenţia faţă de nevoile noastre ca pelerini.
Cu smerenie fiască semnăm, rămânând nevrednici rugători la Dumnezeu pentru Sanctitatea Voastră.

Din numele tuturor creştinilor, a căror semnături se ataşează în anexa la adresare,
împreună cu traducerea efectuată de biroul de traduceri „Intertext”,
Directorul Centrul de Pelerinaj „Pelerinul Ortodox”,
 
Protoiereu Mitrofor Oleg Vieru
***

12.03.2012