Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, îndureratei familii Jelihovschii, Prot. Mitr. Rodion Melnic, Consiliului Parohial al Bisericii „Sf. Muc. Dumitru”, tuturor fiilor duhovnicești, ai nou Adormitului Anatolie

0
793
Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, îndureratei familii Jelihovschii, Prot. Mitr. Rodion Melnic, Consiliului Parohial al Bisericii „Sf. Muc. Dumitru”, tuturor fiilor duhovnicești, ai nou Adormitului Prot. Mitr. Anatolie Jelihovschii

Împărtăşim cu sentimente de sinceră compasiune durerea tuturor enoriașilor Bisericii „Sf. Muc. Dumitru” din or. Orhei, la momentul trecerii din această viaţă a Prea Cucernicului Părinte Anatolie Jelihovschii. Pleacă dintre noi o complexă personalitate a Bisericii noastre, un om de profunzime spirituală, care a iubit pe Dumnezeu și Biserica Sa, un preot, care a desfăşurat o amplă activitate pentru edificarea şi organizarea Bisericii încredinţate spre păstorire, în timpul dificil al reînvierii poporului nostru, după greaua prigoană ateistă. O persoană, indiscutabil iubită și de Dumnezeu, care a și decis să-l ia la cele veșnice, chiar de la Sfântul Său Altar.
La ceasul despărţirii, aşa cum se cuvine unor buni creştini, dorim Să cerem iertare şi Să oferim iertare, pentru ca, astfel, sufletul Părintelui Anatolie să se poată înălţa spre locul dreptei Judecăţi şi apoi spre locaşul pregătit lui de Hristos, Marele Arhiereu, aşa cum El Însuşi a spus apostolilor Săi în cuvântul de despărţire, la Cina cea de Taină: „Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi în Mine credeţi. În Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt (…) iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14, 1-3).
Ne alăturăm suferinţei tuturor fiilor duhovnicești ai Prea Cucerniciei Sale și a familiei, în momentele de încercare, acum, la despărţirea de păstorul lor. Să-i fie odihna în lumina veşniciei înveşmântată, iar sufletul Său, să-l sălășluiască Bunul nostru Dumnezeu alături de toți sfinții Săi, care din veac iau fost bineplăcuți!

+ N I C O D I M
Episcop de Edineț și Briceni