De ce unii preoți și monahii poartă părul lung?

0
5313
„De ce unii preoți și monahi poartă părul lung?”

La greci și romani nu era obiceiul ca bărbații să-și lase părul lung. De aceea, conform acestui obicei toți bărbații trebuia să-și tundă părul capului. Cu toate acestea se mai găseau unii care încălcau această regulă. Unora ca acestora apostolul Pavel le interzice să-și lase părul lung. Dar pe ce se bazează acestă interdicție? Nu din Sf. Scriptură și nici din poruncile Domnului vine aceasta căci nu întâlnim ceva referitor la aceasta în Biblie dar din arătarea la „fire” ICorinteni 11;14 la obiceiul Greco-roman. Este de la sine înțeles că dacă cineva și-ar fi crescut părul împotriva poruncii apostolului el n-ar fi făcut bine arătându-se ca un ucenic neascultător față de învățătorul său dar să observăm că pe astfel de oameni Pavel nu-i numește păcătoși în fața Domnului, nu-i amenință cu anatema ca pe cei ce încercă să predice altă evanghelie Galateni 1; 8-9. El doar le scrie că nu vrea să discute în contradicție cu ei ICorinteni 11;16. Deci creșterea părului se referă la blagocestie, la felul de a te purta iar nu la esența învățăturii de credință. În textul din I Corinteni 11; 13-15 nu se vorbeste despre preoți, călugări ci despre mireni, credincioșii de rând. Cât privește pe cei dintâi în baza Sf. Scripturi și Sf. Predanii li se permite să poarte părul lung. Aceasta se bazează pe faptul că preoții ca barbați aleși sânt rânduiți afierisiți spre slujba Domnului amintind de nazireii Vechiului Testament (Numeri 6;5). Nazirei vremelnici dar erau și nazirei pe toată viața (Judecatori 13;5; 16;19-20). Cât privește călugării, ei de asemenea duc un mod de viață de consacrare, pentru toată viața făgăduind să slujiască lui Dumnezeu prin sfințenia vieții, depunând solemn și trei jurăminte: a fecioriei – a trăi în curăție, a ascultării și a sărăciei de bună voie. Modul lor de viață urmează pe cel al Sf. Ioan Botezătorul și el nazireu (Luca1;15) și pentru comparație Numeri 6;5 sau Judecători 13;5. Potrivit Sf. Tradiții, el este pictat pe icoane având părul lung.
Preoții noștri însă nu-și tund părul și pentru motivul de a se asemăna și urma Domnului nostru Iisus Hristos, Care a fost și El Nazireu-Nazarinean Fapte 22:8; Apocalipsa 1:14. „Părul Lui alb ca lâna „lâna este păr lung. Tradiția Bisericii mărturisește că Hristos avea părul lung. Vezi Sf. Icoane. De observat un lucru. De obicei, sectanții afară de martorii lui Iehova de multe ori folosesc textul din ICorinteni 11;13-15, ca replică împotriva preoților ortodocși că calcă cuvântul Bibliei, dar interesant este că în bibliile și broșurile lor, ei îl reprezintă pe Hristos ca având părul lung).
Deci Ap. Pavel care cunoștea bine Legea Vechiului Testament nu putea scrie că purtarea părului lung e o rușine pentru toți bărbații. El sa referit aici numai la credincioșii de rând bărbații căsătoriți, iar nu și la bărbații aleși, preoții care după făgăduință, purtau părul lung.
Oare părul lung a lui Samson (Judecatori 13;5 sau 16;19-20 dar și Fapte 18;18), era o necinste pentru ei?
Deci daca Hristos purta părul lung atunci și preoții se poarta astfel asemănându-se cu Arhipastorul lor Cel Mare și apostolilor Lui (ICorinteni 11;1): „Fiți următori mie precum și eu lui Hristos”.
În concluzie, Biserica Ortodoxă urmând Sf. Scripturi și Sf. Tradiții, interzice bărbaților – mireni să-și lase părul lung și să se roage cu capul acoperit. În ce privește pe slujitorii ei cât și călugării și ei nazirei conform Sf. Scripturi și Sf. Tradiții, poartă părul lung.

Preot Roman Grigoriță
Parohul Bisericii „Minunea Arhanghelului Mihail” din s. Trifești r-l. Rezina