Biserica „Sfânta Treime” din s. Lucașeuca r-l. Orhei are un nou diacon

0
3577
Biserica „Sfânta Treime” din s. Lucașeuca r-l. Orhei are un nou diacon

 

Cu rânduiala Bunului nostru Dumnezeu, în ziua Prăznuirii Celui între Sfinți Părintelui nostru Ierarh Vasile cel Mare, Studentul Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău, Victor Casian a fost ridicat în treapta de Diacon al Bisericii „Sfânta Treime” din s. Lucașeuca r-l. Orhei. Cu acest deosebit prilej, nou-hirotonitul diacon a mulţumit arhiereului pentru că l-a învrednicit de această frumoasă slujire şi a asigurat pe Întâistătător că îşi va concentra toate forţele spre propăşirea poporului binecredincios şi a Bisericii strămoşeşti. La rândul său, Mitropolitul a urat tânărului slujitor ca diaconia să-i fie spre întărire sufletească şi spre exemplu bineplăcut turmei credincioase.
Sfințite Părinte Diacon, nu ne rămâne decât să-ți spunem Doamne ajută în Ogorul Domnului. Nădăjduim că ve-i fi un bun păstor al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, conștientizând marea misiune de lucrător în Via Domnului!

Preot Iulian Rață
Foto: www.mitropolia.md
*****
*****