Joi, 8 decembrie 2011, a avut loc Adunarea Blagociniei de Orhei

0
693
Joi, 8 decembrie 2011, a avut loc Adunarea Blagociniei de Orhei (Foto)

Cu binecuvântarea Prea Cuviosului Părinte Arhimandrit SILUAN (Șalaru), în data de 8 decembrie 2011, a fost convocată Adunarea Generală a preoților din raionul Orhei. În cadrul acesteia, au fost discutate mai multe subiecte de o importanță vitală pentru viața Blagociniei și pentru buna desfășurare a vieții Bisericii Ortodoxe din Moldova!
Lucrările Adunării au demarat cu Cuvântul de salut a Prea Cuviosului Părinte Blagocin, urmat de un raport amplu asupra activității desfășurate în anul 2011. Un îndemn deosebit la o lucrare misionar-pastorală dar și socială a fost făcut de către Părintele Blagocin prin discursul său intitulat: „Probleme și soluții pentru o pastorație mai eficientă a Bisericii”. Unele soluții în acest sens au fost propuse și de Pr. Iulian Rață, Parohul Bisericii „Sfânta Treime” din s. Lucașeuca r-l. Orhei.
După mai multe discuții referitoare la discursul Prea Cuvioșiei Sale, Părintele Siluan a menționat în mod deosebit roadele benefice ale vizitei Prea Fericitului Patriarh Chiril în Moldova, care a avut loc în toamna acestui an. Prilej de bucurie pentru întreaga Blagocinie a fost și vizita Sanctității Sale chiar în inima Blagociniei noastre, adică în Sfânta Mănăstire a „Nașterii Maicii Domnului”, din s. Curchi, r-l. Orhei.
De asemeni, Părintele Blagocin a dat o notă activității mai multor parohii vizitate de Sfinția Sa în 2011, declarându-se în linii generale satisfăcut de activitatea preoților parohi, dar menționând și anumite lacune în gestionarea mai multor treburi bisericești, totodată, dând și sfaturile de riguare.
Un subiect aparte a constituit și parohiile în construcție cât și problemele cu care se ciocnesc preoții parohi la edificarea sfintelor lăcașe. Din păcate, marea majoritate a acestora a menționat lacunele din Legea Cultelor R. Moldova, care din păcate provoacă o serie de probleme la Înregistrarea noilor parohii.
Luând în considerație evenimentele de ultimă oră, reflectate în Presa din Moldova, care au pus, din păcate nu în cea mai bună lumină Slujitorii Sfântului Altar, din partea preoților s-a cerut întemeierea unei Comisii Disciplinare active, care să se îngrijească corespunzător de activitatea preoților în parohie și să prevină la maximum astfel de cazuri.
Alte subiecte discutate au fost:
– Organizarea subiectelor tematice referitoare la activitatea practică a Slujitorilor Sfântului Altar;
– Ridicarea Gradului didactic a profesorilor de religie;
– Formarea cât mai rapidă a cursurilor pentru primirea modulului psihopedagogic a preoților ce predau religia în școli;
– Părinții au fost rugați să se îngrijească de o bună organizare a Sărbătorilor prilejuite de Nașterea Mântuitorului, astfel încât acestea să reușească de a transmite bucuria Nașterii în sufletele credincioșilor.
– Numirea noului șef pentru Sectorul Nr. 5 a Blagociniei de Orhei! Astfel, în urma cererii de eliberare parvenite din partea Prot. Mitr. Feodor Roșca, Sfinției Sale i s-au adus cele mai sincere mulțumiri pentru buna activitate desfășurată de-a lungul anilor în funcția dată. Totodată, în locul Sfinției Sale a fost numit Șef de Sector Prot. Oleg Dolgieru.
La sfârșitul Adunării, toți preoții prezenți au primit în dar Ediția Specială a Sfintei Evanghelii, tipărită cu ocazia Vizitei Sanctității Sale, Prea Fericitului Părinte Patriarh Chiril în R. Moldova, pentru ce, preoții au ținut să aducă sincere mulțumiri Părintelui Patriarh pentru grija părintească.

Biroul de Presă a Blagociniei de Orhei
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*