Deschide uşa, creştine (Recital Video)

0
1548

Deschide uşa, creştine (Recital Video)

Colindele acestea străvechi, care au legănat copilăria noastră şi a părinţilor noştri, a poporului nostru, ne-au făcut să retrăim nostalgia noului pe care îl aduce Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această reînnoire nu vine pe calea cărţii, a bibliotecii, ea vine pe calea străveche a drumului bătătorit de tălpile strămoşilor noştri, timp de aproape două mii de ani, strămoşi care umblau şi colindau din casă în casă, din familie în familie, anunţând vestea cea mântuitoare a întrupării Fiului lui Dumnezeu.


Auzim şi citim din colindele noastre bătrâne, vestite în graiul poporului de copiii nevinovaţi, pe la casele credincioşilor, pe la vatra părintească, înţelepciunea şi lucrarea Duhului Sfânt. Aşa vestesc ei, ca şi îngerii, din poartă în poartă, de la fereastră la fereastră, aceste străvechi şi neîntrecut de frumoase colinde.


Acest obicei este însă şi o reînnoire a chemării fiecărui creştin de a fi apostol al lui Hristos în lume, de a-L primi, dar şi de a-L vesti celorlalţi oameni pe Mântuitorul. Colindătorii străbat şi un itinerariu spiritual, la care este chemat şi sufletul fiecărui creştin, acela de a călători permanent spre Dumnezeu şi, mai ales, de a împlini călătoria vieţii pământeşti purtându-L pe Domnul în suflet cu căldura cu care Maica Domnului L-a purtat pe Pruncul nou născut.


Cei care colindă şi noi, cei colindaţi, intrăm în aura tainică a sărbătoririi Naşterii lui Iisus Hristos ca o ceată care, în drumul spre Betleem, se va însoţi, cu smerenie, cu cetele îngerilor ce cântă  

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Deschide usa, crestine

Colind Bizantin

Leganelul lui Iisus

Inchinarea Pastorilor

Trei Crai (de la rasarit)

Tanarul Crai

La Bethleem

 

Colinde bizantine psaltice

Colinde bizantine psaltice 2

Colinde bizantine psaltice 3

Colinde bizantine psaltice 4

Colinde bizantine psaltice 5

Colinde bizantine psaltice 6

Colinde bizantine psaltice 7

Doamne ajută-ne ca Naşterea Ta să ne fie spre bucurie şi mântuire sufletească.

administrația ortodoxia.md