ANUNŢ

0
956
ANUNŢ

La data de 10.11.2011 Biserica Ortodoxă din Moldova, Mitropolia Moldovei a prezentat Ministerului Justiţiei un Aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 125 – XVI privind cultele religioase şi părţile lor componente din 11 mai 2007. În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ministerului Justitiei, proiectul de Lege a fost modificat. 1. A fost exclusă noţiunea de structură religioasă fără personalitate juridică şi fără obligaţia de a se înregistra la organele competente, fapt care ar fi deschis porţile tuturor curentelor religioase (sectelor) neînregistrate de a activa pe teritoriul RM,
2. A fost radiată obligaţiunea entităţilor religioase (aici se includeau şi comunităţile religioase, deci toate parohiile) de a deţine registrul membrilor. De fapt, aceasta prevedere obligă toate comunităţile religioase să ducă evidența enoriașilor, lucru imposibil de realizat în practică și care ar fi trezit nedumerirea si nemulțumirea credincioşilor.
Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente înaintat Guvernului RM de către Ministerul Justiţiei spre coordonare, nu modifică esenţial cadrul juriric al legii cultelor.
Proiectul de lege cu privire la culte și libertatea conștiinței prezentat de către Mitropolia Moldovei Ministerului Justiției spre avizare și lucru va fi discutat în cadrul unei comisii mixte ce va fi creată săptămâna aceasta în cadrul Ministerului Justiţiei.

Biroul de presă a Mitropoliei Chișinălui și a Întregii Moldove