Sfânta Parascheva (poezie)

0
2083

Sfânta Parascheva (poezie)

Ne-arată sfânta Parascheva
Ce-i în Hristos ortodoxia,
Ce ţintă şi ce scop î-şi are
Şi cultul şi teologia.

Ea ne arată, ea ne’nvaţă,
Ne’ntrabă şi ne dă răspuns
La rostul existenţei noastre
Şi al credinţei în Iisus.

Ea predică, fără cuvinte,
În Adevăr şi cu putere,
Despre dobânda nevoinţei
Şi despre sfânta înviere.

Ea ne arată Adevărul,
Cum l-a trăit în Iisus,
Ce-i răstignirea-n nevoinţa
Şi-n harul cel primit de sus.

Ea ne arată ce-i iubirea
Şi dragostea adevărată,
Ce-i milostenia smerită
Şi fecioria cea curată.

Ea ne arată cum se face
Lucrând, divina misiune,
Cum se convinge şi câştigă
Mulţimi de suflete din lume.

Căci mii cunosc dovada milei
Şi-a ocrotirii ei de sus
Şi mii de mii de-a lungul vremii
Prin ea se’ntorc la Iisus.

Azi, la cinstita-i sărbătoare,
Mii de’ortodocşi i’aduc cinstire
Şi’ofanda jertfei în răbdare
Cu dragoste şi preţuire.

Căci Cuvioasa ne vorbeşte
Cu’adevărat de veşnicie,
Şi pilda ei pe toţi ne cheamă
La tainica ortodoxie.

Nicolae Mirean