Episcopul Nicodim la 55 ani de viață

0
908
Episcopul Nicodim la 55 ani de viață

Prea Sfinţia Voastră, daţi-ne voie să Vă aducem cele mai sincere şi mai călduroase felicitări cu ocazia zilei de naştere. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă fie şi în continuare luminător şi scut de nădejde pe anevoiosul drum al păstoririi turmei binecredincioase. Meritele dumneavoastră pentru slujirea Bisericii Ortodoxe din Moldova sunt multe şi demne de luat ca exemple şi vrem să sperăm că şi în continuare veţi munci pentru întărirea şi propăşirea credinţei strămoşeşti. Ne bucurăm în acelaşi timp să avem în persoana Prea Sfinţiei Voastre un confrate slujitor şi un arhiereu care întotdeauna este gata să vină cu un sfat bun şi un cuvânt de îmbărbătare pentru oricine se află în cumpănă sau suferinţă.
La popas aniversar nu vrem să Vă dorim decât un singur lucru – credinţă nestrămutată, pentru că aceasta aduce după sine toate cele bune şi trebuincioase – tărie, răbdare şi înţelepciune.

Să ne trăiți întru mulți ani!