Întâlnire de lucru între Primarul Comunei Susleni și Adjunctul Blagocinului pentru Educație și Activitate Misionară din r. Orhei

0
958
Întâlnire de lucru între Primarul Comunei Susleni și Adjunctul Blagocinului pentru Educație și Activitate Misionară din r. Orhei

Cu binecuvântarea Părintelui Arhim. Siluan (Șalaru), Blagocinul Bisericilor Ortodoxe din Orhei, la data de 6 august 2011, a avut loc o întâlnire de lucru între Primarul Comunei Susleni, cu Prot. Iulian Rață, Adjunctul Blagocinului pentru Educație și Activitate Misionară în cadrul Blagociniei de Orhei. Întâlnirea a fost posibilă datorită stăruinței preoților din localitate, care păstoresc cele două Biserici din Susleni: Prot. Mitr. Neonil Cocu și Prot. Mitr. Octavian Cocu, cât și a mai multor creștini cu râvnă pentru menținerea păcii și a bunei înțelegeri în societate!
Discuțiile s-au axat pe problema prozelitismului abuziv efectuat de Secta „Martorii lui Iehova” în localitatea dată! Toate acestea, în situația în care localitatea este formată din 100% creștini ortodocși! Astfel, din pricina prozelitismului abuziv efectuat de secta în cauză, în adresa Primăriei și a Consiliului Primăriei Susleni au parvenit în jur de 1000 de cereri, în care creștinii ortodocși roagă autoritățile publice locale să sisteze activitatea acestei comunități în localitatea dată, pentru a se reuși menținerea ordinii și a moralei publice, cât și pentru protejarea libertăților religioase a cetățenilor!
S-a concluzioat faptul că, conform Legislației Republicii Moldova, acest lucru este posibil!
Astfel, spe exemplu Legea Nr. 125, din 11.05.2007, publicată în Monitorul Oficial Nr. 127-130, privind „Cultele religioase și părțile lor componente”, asigură pe deplin Primăriei dreptul de a lua o astfel de decizie, conform art.3 al. 2 care prevede explicit: „Exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a convingerilor sau a credinței religioase poate fi restrânsă, în condițiile legii, numai în cazul în care această restrângere urmărește un scop legitim și reprezintă, într-o societate democratică, măsuri necesare pentru siguranța publică, menținerea ordinii publice, ocrotirea sănătății și a moralei publice, ori pentru protejarea drepturilor și a libertăților persoanei”.
Totodată, conform art. 26, al. 1 din aceiași lege: „Serviciile religioase se oficiază în lăcașurile de cult și pe teritoriul care le aparține, în cimitire, la domiciliul credincioșilor cultului respectiv, precum și în alte locuri publice, convenite cu autoritățile administrației publice locale„! Precizăm, că prozelitismul religios efectuat de Comunitatea religioasă „Martorii lui Iehova” din casă în casă, reprezintă nimic altceva decât un gen de activitate desfășurat în loc public, care însă nu a fost convenit cu autoritățile publice locale, așa cum o cere legislația în viguare, ceea ce a dus, la nemulțumiri din partea cetățenilor.
Însumând cele spuse mai sus, putem afirma cu certitudine că membrii cultului Martorii lui Iehova încalcă flagrant dreptul la libertatea religioasă a creștinilor ortodocși din localitate, drept care, Consiliul Primăriei Susleni este în drept să ceară suspendarea activității cultului religios în cauză.
Drept temei pentru această cerere, poate servi, conform Legii Privind cultele religioase și părțile lor componente a Republicii Moldova, prevederile art. 24, al. 2:
a) „Desfășurarea de acțiuni prin care se încalcă Constituția Republicii Moldova, prezenta lege și alte acte normative”;
b) „Desfășurarea de acțiuni ce aduc atingere securității statului, ordinii publice, vieții și securității oamenilor”;
d) „Ațâțarea urii și discordiei religioase”!

În urma discuțiilor care au avut loc, putem spune cu certitudine că Administrația Publică Locală va reuși pe deplin, să asigure buna funcționare a Legislației Republicii Moldova, care garantează libertatea religioasă, încălcată la moment de către membrii culului „Martorii lui Iehova”!

Biroul de Presă a Blagociniei de Orhei