Rugăciunea de sfințire a Crucii ce se poartă la piept

0
6437
Crucea, fiind pusă pe Sfântul Prestol, după săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, sau după Utrenie, sau după ceasuri, sau după vecernie, mai înainte de otpust, citește preotul:
Preotul citește rugăciunea aceasta:
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce de voie pentru mântuirea noastră a te pironi pe lemnul Crucii ai binevoit și pe acela cu Preacinstitul Tău Sânge l-ai sfințit, și cu Crucea Ta din robia vrăjmașului lumea ai răscumpărat și zapisul cel de demult al vrăjmașului nostru diavolul cu crucea l-ai rupt și cu aceia, neamul omenesc din munca aceluia l-ai slobozit, Ție cu smerenie ne rugăm: caută cu milostivire spre acest semn al Crucii și trimite Dumnezeiasca Ta binecuvântare și darul și dă lui putere și tărie, ca tot cela ce într-u pomenirea mântuitoarelor Tale patimi și a morții Tale cei făcătoare de viață, și spre păzirea și apărarea sufletului și a trupului său îl va purta pe sine să se învrednicească a primi prin el binecuvântarea cerească și ajutorul. Și precum toiagul lui Aaron l-ai binecuvântat să fie spre înfrângerea necredinței celor protivnici și spre surparea nălucirilor celor vrăjitorești, așa și acest semn al crucii binecuvântează-l și pune într-u el ajutorul apărării Tale împotriva tuturor curselor diavolești, ca pentru fiecare ce îl va purta pe sine să-i fie cu darul Tău apărare și păzire mântuitoare sufletului și a trupului de toată răutatea, spre înmulțirea într-u el a darurilor Tale celor duhovnicești, și a faptelor celor bune creștinești! Că tu ești cela ce binecuvântezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă și mulțămită și închinăciune înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău Părinte, și cu Prea Sfântul și Bunul și de viață făcătorul Duhul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
 

Preotul: Pace tuturor! Strana: Și Duhului Tău!
Diaconul: Capetele noastre Domnului să le plecăm!
Strana: Ție Doamne!
Iară Preotul, plecând capul, citește rugăciunea aceasta:
 
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, carele într-u cele înalte locuiești și spre cei smeriți privești, Ție noi nevrednicii robii Tăi am plecat grumajii inimii cerească spre Semnul acesta al Crucii, și prin stropirea apei celei sfințite umple-l pe el de puterea și tăria Ta, ca să fie spre gonirea și stricarea tuturor curselor diavolești; iară pentru credincioșii robii Tăi, ce îl vor purta pre sine, dă-i a fi acesta spre apărarea sufletului și a trupului de către fața vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și de tot răul, și spre înmulțirea darului Tău! Că Tu ești sfințirea noastră Hristoase Dumnezeul nostru și Ție Slavă înălțăm împreună și celui fără de început, al Tău Părinte și cu Prea Sfântul și bunul și de viață făcătorul Duhul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin
Preotul luând agheazmă stropește cruciulița zicând:
Se binecuvântează și se sfințește acest chip al Crucii prin stropirea acestei ape sfințite, în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin (de 3 ori)
Și îndată face otpustul obișnuit, și dă cruciulița aceluia al căruia este, într-u Slava lui Dumnezeu!