Obligativitatea ascultării de bărbat după coran

0
2551

Obligativitatea ascultării de bărbat după coran

Am primit de la o vizitatoare de a noastră acest articol și am decis neapărat să îl publicăm să învețe și scumpele noastre soții. Mai ales ele. Bărbații nu sunt îndemnați să citească acest articol, că nu e pentru ei. Aceasta am considerat că poate ajut pe acele femei creștine care se pregătesc să se căsătorească cu cei de religie musulmană dar și pentru femeile care sunt căsătorite creștinește. Să se bucure că ceea ce e în familia lor e cu mult mai bine decât ceea ce ar putea să fie. Și poate că e un mic adevăr și în ceea ce vom citi mai jos.

Coranul învaţă bărbaţii să-şi bată soţiile

Adevărata dragoste din partea soţului, femeia, o poate experimenta doar în islam”- era afirmaţia femeii românce căsătorită cu un musulman.
Fetele moldovence sau românce, de multe ori în naivitatea lor cred astfel de afirmaţii. Mă întreb totuși cît se ştie despre ce învaţă Coranul cu privire la relaţia soţ-soţie? Oare ştiu aceste femei că în Islam, femeia este totdeauna privită inferioară bărbatului? Să privim cum sfătuieşte Muhamed pe bărbaţii musulmani să-şi trateze soţiile. Sunt multe versete în Coran şi Hadise, care vorbesc la acest subiect. Totuşi astăzi mă voi opri doar la textul de mai jos.

Bărbaţii sunt proteguitori(protectori)ai muierilor, datorită calităţilor deosebite cu care i-a dăruit Allah şi datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultătoare şi păzitoare[ale celor care trebuiesc păzite] în absenţa soţilor lor, pe care şi Allah le păzeşte. Pe acelea de a căror neascultare vă temeţi, povăţuiţile, părăsiţile în paturi şi loviţi-le! Dar dacă ele revin şi ascultă de voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreţ (Sura 4:34).

Muhamed, învaţă pe bărbaţi că în cazul în care acestora li se pare sau nu sunt siguri de ascultarea soţiilor lor, ei trebuie să întreprindă 3 paşi în disciplinarea lor.

Pasul 1- Avertizare-mustrare

De menţionat aici faptul că traducătorul Coranului în limba română a căutat mult ca să găsească cuvântul care nu presupune prea multă violenţă. Şi în cele din urmă a găsit cuvântul „povăţuire”. Alte traduceri, traduc acest cuvânt ca „mustrare avertizare, dojeniţie”. Deci prima pedeapsă pe care bărbatul trebuie să o dea soţiei sale în islam, este cea verbală. O avertizare verbală. După aceasta, urmează pasul următor.

Pasul 2 – Lipsa relaţiilor intime

Dacă în opinia soţului, soţia nu s-a îndreptat după prima avertizare şi mustrare, atunci el trebuie să o părăsească în pat, adică să o lipsească de relaţia sexuală. În Islam, soţia nu are dreptul să se bucure când doreşte ea de relaţia intimă, ci soţul decide acest lucru. Ce mare deosebire vedem aici între învăţătura Coranului şi cea a Bibliei. Dumnezeu în Biblie ne învaţă contrariul când spune: Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre (1 Corinteni 7:3-5).

Dumnezeu spune clar în Biblie că bărbatul n-are dreptul să-şi lipsească soţia de intimitate, îndeplinindu-și astfel datoria sa de soţ. Atât soţul cât şi soţia au o datorie sfântă de a împlini nevoia sexuală partenerului de căsătorie. Se pot lipsi de această datorie numai prin buna învoială, dar pentru o perioadă scurtă. De ce? Ca să nu dea prilej diavolului să-i ispitească. Deci, cu alte cuvinte, manipularea sexuală este un păcat inspirat de Satan. Acum, dacă Dumnezeu în Biblie interzice această manipulare ca să nu dea prilej Satanei, dar în Coran, manipularea aceasta este poruncită, oare care dumnezeu vorbeşte în Coran?

Pasul 3 – Bătaie

Ca să te ajut să urmăreşti mai uşor, îţi propun din nou să citeşti Sura 4:34 ultima parte:

Pe acelea de a căror neascultare vă temeţi, povăţuiţile, părăsiţile în paturi şi loviţi-le! Dar dacă ele revin şi ascultă de voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreţ (Sura 4:34).

Ultimul pas în disciplinarea soţiei, potrivit Coranului este bătaia. Bineînţeles că musulmanii au găsit şi aici „explicaţii” spunând că proorocul nu se referă la lovituri de violenţă, ci lovituri uşoare pentru a le aduce la reascultare. În primul rând acestea sunt adăugiri făcute de însuşi musulmani, pentru a masca într-un fel violenţa în familie. Dar chiar dacă acele lovituri trebuie să fie uşoare, mă întreb cum bărbatul își măsoare lovitura ca fiind una uşoară sau violentă, după ce etalon se conduce? Dar ce se face sărmana femeie dacă soţul ei este sportiv? O lovitură „uşoară” îi poate face nockout. Soţia însă, nu se poate plânge pe soţ, pentrucă însuşi Allah a poruncit aşa în Coran ca ea să fie disciplinată. Cum îţi pare draga mea o astfel de „dragoste”? Cu siguranţă că o astfel de „dragoste” nu găsim în Biblie. Biblia ne învaţă opusul când spune: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi” (Efeseni 5:25-28).

Bărbatul este chemat să-şi iubească nevasta având ca exemplu pe Mântuitorul, care S-a dat pe Sine Însuşi pentru Biserica Sa. Dumnezeu cheamă pe bărbaţi să-şi iubească soţiile necondiţionat. Biblia nu spune „bărbaţilor iubiţi-vă nevestele dacă ele sunt supuse vouă”. Dragostea bărbatului faţă de soţia sa, potrivit Bibliei, trebuie să fie una necondiţioantă. Acum înţelegi contrastul? Dacă pretindem că Coranul este o carte „superioară” Biblie, atunci el ar trebui să aducă o învăţătură mult mai presus de cea a Biblie. Dar haideţi să fim serioşi… dacă să vorbim în contextul subiectului nostru, ce lucruri ieşite din comun învaţă Coranul aici? Oare ateiştii nu tot aşa procedează cu soţiile lor? Va spune cineva că şi în creştinism sunt cazuri când bărbaţii îşi bat soţiile. Trebuie să recunosc, că pot fi şi astfel de cazuri. Dar ştii care este diferenţa? În creştinism bătaia în familie este condamnată de Însuşi Dumnezeu, pe cînd în Islam este poruncită de însuşi Allah.

Gîndeşte-te singur:
Dragul meu, hai să fim sinceri şi să privim lucrurile aşa cum sunt. Despre ce fel de „dragoste” adevărată poate fi vorba în Islam, când însuşi Coranul porunceşte ca femeia să fie bătută? Şi ştii ce este dureros? În acel verset nu spune că femeia trebuie bătută dacă a fost neascultătoare, ci doar pentru simplu motiv că soţului i s-a părut aceasta. Deci nici măcar nu trebuie dovezi. Tot acest verset spune că după cei 3 paşi de disciplină : „…dacă ele(soţiile) revin şi ascultă de voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreţ„. Însă cum să revină la ascultare sărmana femeie dacă ea nici nu s-a răzvrătit? Apoi care sunt criteriile după care soţul trebuie să vadă că soţia s-a întors la ascultare sau nu? Nu avem aceste criterii după cum nu avem nici criteriile după care să indentificăm neascultarea ei. Totul este în mâna „generoasă” a bărbatului, pe care Allah la făcut cu o treaptă mai superior decât femeia…(Sura 2:228)

Draga mea, te rog să nu te laşi prinsă în capcana diavolului crezând că tu vei fi tratată altfel. Dacă alegi să mergi pe calea Islamului, aşteaptă-te să fii disciplinată de soţul tău în acest fel. Te îndemn astăzi să începi să citeşti Biblia şi să cauţi să vezi ce mare dragoste ţi-a aratăt Dumnezeu ţie personal.

Sora Maria

“Adevărata dragoste din partea soţului, femeia, o  poate experimenta doar în islam”- era afirmaţia femeii  românce căsătorită cu un musulman.
Fetele moldovence sau românce, de multe ori în naivitatea lor cred astfel de afirmaţii.  Mă întreb totuși cît se ştie despre ce învaţă Coranul  cu privire la relaţia soţ-soţie ? Oare ştiu aceste femei că în Islam, femeia este totdeauna privită inferioară bărbatului? Să privim cum  sfătuieşte Muhamed pe bărbaţii musulmani să-şi trateze soţiile.  Sunt multe versete în Coran şi Hadise, care vorbesc la acest subiect.  Totuşi astăzi mă voi opri doar la textul de mai jos.

Bărbaţii sunt proteguitori(protectori)ai muierilor, datorită calităţilor deosebite cu care i-a dăruit Allah şi datorită cheltuielilor pe care le fac din bunurile lor. Iar cele evlavioase [dintre femei] sunt ascultătoare şi păzitoare[ale celor care trebuiesc păzite] în absenţa soţilor lor, pe care şi Allah le păzeşte. Pe acelea de a căror neascultare vă temeţi, povăţuiţile, părăsiţile în paturi şi loviţi-le! Dar dacă ele revin şi ascultă de voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreţ. (Sura 4:34)

Muhamed, învaţă pe bărbaţi că în cazul în care acestora li se pare sau nu sunt siguri de ascultarea soţiilor lor, ei trebuie să întreprindă 3 paşi în disciplinarea lor.

Pasul 1- Avertizare-mustrare

De menţionat aici faptul că traducătorul Coranului în limba română a căutat mult ca  să găsească cuvântul care nu presupune prea multă violenţă. Şi în cele din urmă a găsit cuvântul “povăţuire”. Alte traduceri, traduc acest cuvânt ca “mustrare avertizare, dojeniţie” Deci prima pedeapsă pe care bărbatul trebuie să o dea soţiei sale în islam, este cea verbală. O avertizare verbală. După aceasta, urmează pasul următor.

Pasul 2 – Lipsa relaţiilor intime

Dacă în opinia soţului, soţia nu s-a îndreptat după prima avertizare şi mustrare, atunci el trebuie să o părăsească în pat, adică  să o lipsească de relaţia sexuală. În Islam, soţia nu are dreptul să se bucure când doreşte ea de relaţia intimă, ci soţul  decide acest lucru. Ce mare deosebire vedem aici între învăţătura Coranului şi cea a Bibliei. Dumnezeu în Biblie ne învaţă  contrariul când spune:

Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)

Dumnezeu spune clar în Biblie că bărbatul n-are dreptul să-şi lipsească soţia  de intimitate,  îndeplinindu-și astfel  datoria sa de soţ. Atât soţul cât şi soţia au o datorie sfântă de a împlini nevoia sexuală partenerului de căsătorie. Se pot lipsi de această datorie numai prin buna învoială, dar pentru o perioadă scurtă. De ce ? Ca să nu dea prilej diavolului să-i ispitească. Deci, cu alte cuvinte, manipularea sexuală este  un  păcat inspirat de  Satan.  Acum, dacă Dumnezeu în Biblie interezice această manipulare ca să nu dea prilej Satanei, dar în Coran, manipularea aceasta este poruncită, oare care dumnezeu vorbeşte în Coran?

Pasul 3 – Bătaie

Ca să te ajut să urmăreşti mai uşor, îţi propun din nou să citeşti Sura 4:34 ultima parte:

Pe acelea de a căror neascultare vă temeţi, povăţuiţile, părăsiţile în paturi şi loviţi-le! Dar dacă ele revin şi ascultă de voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreţ. (Sura 4:34)

Ultimul pas în disciplinarea soţiei, potrivit Coranului este bătaia. Bineînţeles că musulmanii au găsit şi aici “explicaţii” spunând că  proorocul nu se referă la lovituri de violenţă, ci lovituri uşoare pentru a le aduce la reascultare. În primul rând acestea sunt adăugiri făcute de însuşi musulmani, pentru a masca într-un fel violenţa în familie. Dar chiar dacă acele lovituri trebuie să fie uşoare, mă întreb cum bărbatul își măsoare lovitura ca fiind una  uşoară sau violentă, după ce etalon se conduce? Dar ce se face sărmana femeie dacă soţul ei este sportiv ? O lovitură “uşoară” îi poate face nockout. Soţia însă, nu se poate plânge pe soţ, pentrucă însuşi Allah a poruncit aşa în Coran ca ea să fie disciplinată. Cum îţi pare draga mea o astfel de “dragoste” ?  Cu siguranţă că o astfel de “dragoste” nu găsim în Biblie. Biblia ne învaţă opusul când spune:

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. (Efeseni 5:25-28)

Bărbatul este chemat să-şi iubească nevasta având ca exemplu pe Mântuitorul, care S-a dat pe Sine Însuşi pentru Biserica Sa. Dumnezeu cheamă pe bărbaţi să-şi iubească soţiile necondiţionat. Biblia nu spune “bărbaţilor iubiţi-vă nevestele dacă ele sunt supuse vouă”. Dragostea bărbatului faţă de soţia sa, potrivit Bibliei, trebuie să fie una necondiţioantă. Acum înţelegi contrastul ? Dacă pretindem că Coranul este o carte “superioară” Biblie, atunci el ar trebui să aducă o învăţătură mult mai presus de cea a Biblie. Dar haideţi să fim serioşi… dacă să vorbim în contextul subiectului nostru, ce lucruri ieşite din comun învaţă Coranul aici ? Oare ateiştii nu tot aşa procedează cu soţiile lor ? Va spune cineva că şi în creştinism sunt cazuri când bărbaţii îşi bat soţiile. Trebuie să recunosc, că pot fi şi astfel de cazuri. Dar ştii care este diferenţa ? În creştinism bătaia în familie este condamnată de Însuşi Dumnezeu, pe cînd în Islam este poruncită de însuşi Allah.

Gîndeşte-te singur:
Dragul meu, hai să fim sinceri şi să privim lucrurile aşa cum sunt. Despre ce fel de “dragoste” adevărată poate fi vorba în Islam, când însuşi Coranul porunceşte ca femeia să fie bătută? Şi ştii ce este dureros ? În acel verset nu spune că femeia trebuie bătută dacă a fost neascultătoare, ci doar
pentru simplu motiv că  soţului i s-a părut aceasta. Deci nici măcar nu trebuie dovezi. Tot acest verset spune că după cei 3 paşi de disciplină : “…dacă ele(soţiile) revin şi ascultă de voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreţ”. Însă cum să revină la ascultare sărmana femeie dacă ea nici nu s-a răzvrătit ? Apoi care sunt criteriile după care soţul trebuie să vadă că soţia s-a întors la ascultare sau nu ? Nu avem aceste criterii după cum nu avem nici criteriile după care să indentificăm neascultarea ei. Totul este în mâna “generoasă” a bărbatului, pe care Allah la făcut cu o treaptă mai superior decât femeia…(Sura 2:228)

Draga mea, te rog să nu te laşi prinsă în capcana diavolului crezând  că tu vei fi tratată altfel. Dacă alegi să mergi pe calea Islamului, aşteaptă-te să fii disciplinată de soţul tău în acest fel. Te îndemn astăzi să începi să citeşti Biblia şi să cauţi să vezi ce mare dragoste ţi-a aratăt Dumnezeu ţie personal.