Câte Biserici Ortodoxe avem în Moldova?

0
9641
Câte Biserici Ortodoxe avem în Moldova?

Până nu demult ne miram de faptul că în Ucraina sunt tocmai 3 jurisdicţii ortodoxe paralele, fiecare pretinzând că este mai ortodoxă şi mai canonică decât cealaltă. Este adevărat că toate cele 3 „Biserici” ucraineşti au un număr relevant de clerici şi credincioşi, dar iată că în Republica Moldova, care are o populaţie ortodoxă puţin peste 3,5 milioane (comparabilă cu cea a Kievului), avem cel puţin 5 jurisdicţii paralele care toate se pretind ortodoxe şi toate deopotrivă de canonice. Şi dacă în cazul Mitropoliei Moldovei (dependentă de Patriarhia Rusă) şi al Mitropoliei Basarabiei (dependentă de Patriarhia Română) sunt justificate pretenţiile de canonicitate, întrucât aparţin unor Patriarhii Ortodoxe recunoscute de toată lumea creştină, cu celelalte pretinse episcopii şi culte „ortodoxe” există probleme serioase, întrucât ele nu-şi pot demonstra nici canonicitatea, dar nici succesiunea apostolică – principiu capital într-o astfel de problemă, pentru că fără succesiune apostolică nu există preoţie lucrătoare, iar cei care se pretind a fi episcopi sau preoţi în astfel de „Biserici” sunt de fapt „lupi în piei de oaie”.

Menţionăm că acesta este primul (dar nu singurul) motiv pentru care cele 5 jurisdicţii declarate ortodoxe nu sunt în comuniune între ele.

Nu ne-am propus să facem un studiu istoric sau canonic al celor 5 sau chiar 6 culte declarate ortodoxe şi înregistrate deja în Republica Moldova, ci doar să le prezentăm pe fiecare, ca să ştim exact cu cine avem de-a face şi de cine trebuie să ne ferim. Le vom prezenta pe toate cât se poate de obiectiv, în ordinea înregistrării lor la Guvern şi, interesant că chiar şi această ordine spune ceva.

1. Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove (numită şi „Biserica Ortodoxă din Moldova”), al cărei întâi-stătător este ÎPS Mitropolit Vladimir (Cantarean). Această Mitropolie este parte componentă a Patriarhiei Moscovei şi este succesoarea Eparhiei Chişinăului înfiinţată în 1813 de Biserica Rusă prin Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi înregistrată în Republica Moldova în 1993. Această Mitropolie reprezintă aproximativ 97% din parohiile, mănăstirile şi credincioşii din Republica Moldova. La moment Mitropolia are 6 eparhii, fiecare fiind ocupătă de câte un episcop eparhiot şi este singura jurisdicţie ortodoxă care are şcoli teologice şi relaţii de parteneriat cu Statul. În martie 2011 s-a vorbit despre aderarea la Mitropolia Moldovei a „Mitropoliei Ortodoxe a Milanului şi Aquileii” – o grupare schismatică din Italia care nu este recunoscută de nimeni, dar o trecere de facto, care să fie aprobată de Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova şi mai ales de Sinodul de la Moscova nu a avut loc şi, teoretic, nici nu poate avea loc.

2. „Mitropolia Autonomă a Basarabiei”, al cărei întâi-stătător este ÎPS Petru (Păduraru), fost episcop de Bălţi în Mitropolia Moldovei, trecut la Patriarhia Română în 1992, primimd ulterior titlul de „Arhiepiscop al Chişinăului, Miropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor”. La „reînfiinţarea” acestei Mitropolii au contribuit diferite partide şi curente naţionaliste, dar cu timpul, cei mai mulţi s-au desolidarizat. Mitropolia a fost înregistrată de Guvernul Republicii Moldova în anul 2002, ca urmare a unei hotărâri CEDO. Ea se declară succesoarea Mitropoliei Basarabiei care a activat pe acest teritoriu între anii 1918/1924-1940 şi 1941-1943, dar şi moştenitoare a ortodoxiei româneşti care a existat pe teritoriul Basarabiei de la început şi până-n 1812, chiar dacă fără eparhii organizate în acea vreme. Mitropolia şi-a înregistrat 3 episcopii sufragane (la Nord, la Sud şi în Transnistria), dar acestea nu sunt ocupate de episcopi. Această jurisdicţie reprezintă aproximativ 3% din parohiile, mănăstirile şi credincioşii din Republica Moldova, fiind a doua după Mitropolia Moldovei, dar cu o disproporţie absolut evidentă.

3. „Biserica Adevărat-Ortodoxă din Moldova” înfiinţată în 1997 ca urmare a ieşirii din Mitropolia Moldovei a preotului Andrei Rudei, din satul Bilicenii Vechi, r. Sângerei, devenit în 2003 „episcopul Antonie Rudei”. Acesta a aderat la o grupare schismatică a „Bisericii Ortodoxe Ruse din afara graniţelor” (nu cea care s-a unit în 2007 cu Biserica Ortodoxă Rusă, ci una marginală), organizată în jurul a două centre: Cannes (Franţa) şi Odessa (Ucraina). În 2007 „Biserica Adevărat-Ortodoxă din Moldova” cu sediul în s. Bilicenii Vechi din r. Sângerei câştigă un proces la CEDO, iar Guvernul este obligat să o înregistreze. În 2008, ca urmare a unor scandaluri interne cauzate chiar de acest „episcop Antonie”, el a fost excomunicat şi din „Biserica” în care fusese „hirotonit episcop”. Această jurisdicţie pretinde că are câteva parohii în raionul Sângerei, dar activitatea ei se limitează de fapt doar la satul Bilicenii Vechi.

4. „Eparhia Ortodoxă a Moldovei de Est a Patriarhiei Kievului şi a întregii Rusii-Ucrainei” a fost înregistrată în anul 2009, având drept conducător pe „episcopul Filaret Pancu”, fost stareţ al Mănăstirii Condriţa din cadrul Mitropoliei Moldovei, care după ce a fost caterisit de mitropolitul Vladimir, a trecut la „Patriarhia Kievului”, unde a fost „hirotonit” „episcop al Făleştiului şi a toată Moldova de Est”. Acesta încearcă să atragă la sine preoţi şi credincioşi, dar nu se bucură de succes, încât proprii doi fraţi de sânge sunt preoţi în Mitropolia Basarabiei şi nu în jurisdicţia sa. Conform datelor Ministerului Justiţiei, adresa juridică a acestei „eparhii” este oraşul Străşeni.

5. „Biserica Ortodoxă Autocefală Moldovenească” se declară a fi parte a „Bisericii Ortodoxe din Rusia” (a nu se confunda cu „Biserica Ortodoxă Rusă” păstorită de patriarhul Kiril), dar cu toate acestea este înregistrată şi se pretinde a fi „autocefală” şi „moldovenească”, având chiar un „vicariat” în România. Conducător al acestei jurisdicţii este „arhiepiscopul Andrian al Chişinăului şi al pământurilor Moldovei”, cu numele civil de Andrian Zamlinschii, originar din Edineţ, dar cu sediul şi adresa juridică în s. Stoicani, r. Soroca. Ministerul Justiţiei a înregistrat acest cult la finele anului 2010, iar printre adepţii lui se numără mai mulţi credincioşi din s. Stoicani şi câţiva „clerici” pe care „arhiepiscopul Andrian” i-a strâns din diferite grupări schismatice sau i-a „hirotonit” din simpli credincioşi (fără studii teologice, aşa cum nu are nici el).

6. „Cultul religios Ortodox pe Stil Vechi din Republica Moldova” este o structură neclară, fără ierarhie/cler, înregistrată tot la finele anului 2010, cu sediul în s. Ghidighici, municipiul Chişinău. Recent acest cult şi-a înregistrat şi două „mănăstiri” în Ghidighici şi în capitală, iar conducător al cultului este un oarecare Pavel Dodi, iar printre adepţi de bază se numără şi o fostă activistă GenderDoc M.

Am prezentat toate aceste structuri înregistrate la Ministerul Justiţiei din Republica Moldova pentru a arăta că pe lângă Biserica majoritară şi recunoscută de toţi: Mitropolia Moldovei, mai există şi alte structuri, unele de-a dreptul fantomatice. Legea Cultelor este atât de proastă încât obligă Statul să înregistreze pe oricine are 100 de adepţi cetăţeni ai Republicii Moldova, dar în faţa lui Dumnezeu, aşa cum ne spune Înşuşi Hristos şi apoi toţi Sfinţii Părinţi, există o singură Biserică.

Structurile enumertate mai sus nu pot fi puse pe picior de egalitate, mai ales că unele nici nu pretind asta şi nici nu au ieşit până acum la iveală, ci există doar pe hârtie, activând într-un număr infim prin diferite case particulare transformate peste noapte în „biserici”.

Cu toate acestea, fenomenul trebuie să ne îngrijoreze, iar credincioşii nu trebuie să-i accepte pe aceşti impostori, ci memorându-le chipul de pe poze, să ştie pe cine să primească drept păstor şi pe cine drept „fur şi tâlhar”.

moldovacrestina.info