Sfinții de-a lungul veacurilor – ordinea lor cronologică

0
4656

Sfinții de-a lungul veacurilor – ordinea lor cronologică


Acest articol îşi propune să fie o mărturie despre sfinţi şi sfinţenie în Biserica Ortodoxă de-a lungul veacurilor, în ordinea cronologică a trecerii lor la Domnul.

Din 20 î.Hr. până la perioada Noului Testament
• cca 22-19 î.Hr.: Ioachim şi Ana primesc vestea cea bună [1], 9 decembrie.
• cca 22-19 î.Hr.: Naşterea Maicii Domnului, 8 septembrie.
• cca 19-16 î.Hr.: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, la vârsta de trei ani.
• cca 16-9 î.Hr.: Conform tradiţiei ortodoxe, Ioachim şi Ana se retrag în Wâdî Qilt, situată în deşert între Ierusalim şi Ierihon.
• cca 12-9 î.Hr.: Adormirea Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, 25 iulie [2]
• cca 7-4 î.Hr.: Se naşte Hristos în Betleem în 17 aprilie; Magii [3], sunt pomeniţi la Matei 2; Păstorii de la naştere [4], sunt pomeniţi în Luca 2.
• 4 î.Hr. Alte evenimente: Apostolul Pavel se naşte în Tars; moare Irod cel Mare.
• Date necunoscute:
o Zaharia şi Elisabeta, părinţii Sfântului Ioan Botezătorul, 24 iunie.


Secolul I (1-100)
 

Perioada Noului Testament (1-30)
Deoarece adormirea multor personaje biblice nu poate fi datată, pentru perioada Noului Testament vom lista apariţia cronologică a aceleiaşi personalităţi, aşa cum este ea documentată în Scriptură.
• 12 Tiberiu I, fiul vitreg al lui August, devine împărat la Romei
• cca 25-26 Adormirea lui Dreptului Iosif [5]
• cca 27 Ioan Botezătorul [6] îşi începe propovăduirea şi Îl Botează pe Hristos (Marcu 1,4-11)
• cca 27-30 Cei trei ani de propovăduire ai lui Hristos [7]
• c 28 Sfântul Ioan Botezătorul este executat de Irod Antipa [8]
• cca 30 Alte evenimente: Întâia adormire a lui Lazăr; Dismas tâlharul este răstignit pe Muntele Golgotei, în afara Ierusalimului, împreună cu Hristos, fiind primul om care intră în Rai după izgonirea lui Adam (Luca 23,43); Iuda Iscarioteanul se sinucide prin spânzurare.
• c 30 Moartea şi Învierea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. [9]

Perioada apostolică (30-100)
Perioada apostolică începe cu răstignirea lui Hristos sau din ziua Pogorârii Duhului Sfânt şi se termină la adormirea Sfântului Apostol Ioan, acoperind în jur de şaptezeci de ani.
• cca 31 Apostolul Ştefan, întâiul mucenic creştin, îşi ţine discursul în faţa Sinedriului (Fapte 6,8-8,1) şi este omorât cu pietre, 27 decembrie.
• 34 Moartea lui Filip, tetrarhul Itureei; Apostolul Nicanor diaconul (Fapte 6,1-6), 28 iulie.
• cca. 35-44 Adormirea Maicii Domnului[10], Mama lui Hristos, 15 august.
• 44 Agrippa I îl decapitează pe Apostolul Iacov (fiul lui Zevedei şi fratele lui Ioan), 25 iulie; Agrippa I este mâncat de viermi şi moare.
• 50 Moare Gamaliel [11], dascălul Sfântului Apostol Pavel.
• 54 Moare împăratul Claudius, probabil otrăvit. Apostolul Stahie, din Cei Şaptezeci, al doilea episcop de Bizanţ (Constantinopol), 31 octombrie.
• cca 59 Prov, episcop de Verona, Italia, 12 ianuarie
• cca 60-62 Apostolul Andrei, [12] primul episcop al Bizanţului (Constantinopol), 30 noiembrie
• cca 60-63 A doua moarte a lui Lazăr, Episcop de Kittium.
• 60 Sfinţii Aristarh, Pudens (2 Tim. 4,21) şi Trofim, din Cei Şaptezeci, 14 aprilie.
• cca 61 Apostolul Varnava, fondatorul Bisericii Ciprului, după tradiţie a primit moarte mucenicească în Salamina.
• 62 Moare Porcius Festus.; Apostolul Iacov, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului, este omorât cu pietre la instigarea Sinedriului, în perioada scurtă dintre guvernarea lui Porcius Festus şi cea a lui Albinus [13].
• 64 Clateus, episcop de Brescia, Italia, este asasinat în timpul domniei lui Nero în 4 iunie; cca, 64-67 Sfântul Petru, fiul lui Iona şi fondator al Bisericii Antiohiei este martirizat prin răstignire cu capul în jos pe 29 iunie; Primii mucenici al Romei în urma unor false acuzaţii aduse de Nero în 30 iunie [14].
• 65 Torpes, mucenic din Pisa, Italia, sub Nero în 29 aprilie.
• 66 Evellius, sfătuitorul lui Nero, convertit la Hristos văzând răbdarea mucenicilor şi martirizat la rândul lui în Pisa, Italia în 11 mai; Hermagoras şi Fortunatus, după tradiţie, Hermagoras a fost ucenicul Sfântului Apostol Marcu şi a fost hirotonit Episcop de Auileia în Italia. El şi diaocnul său, Fortunatus, az fost decapitaţi sub Nero în 12 iulie; Priscus, primul episcop de Capua, Italia, trimis de Apostolul Petru, martirizat sub Nero în 1 septembrie; Fotie din Samaria, Anatolie, Foto, Fotis, Paraschiv, Chiriac, Fotin şi Joses şi Ducele Sebastian, martirizaţi sub Nero.
• cca 67, Pavel, fondator al Bisericii Romei, este decapitat la Roma;
• 68 Apostolul Onisim din Cei Şaptezeci, al treilea episcop de Bizanţ (Constantinopol), 15 februarie; Anastasia şi Basilissa, mucenici ai Romei [15] 15 aprilie.
• 69 Domnina şi însoţitoarele, [16] 14 aprilie.
• 76 Lin, [17] Primul episcop al Romei şi ucenic al Sfântului Pavel, 4 ianuarie.
• 78 Candida Înţeleapta, [18] 4 septembrie.
• 80 Perpetua, [19] 4 august.
• 88 Anacletus, 2nd bishop of Rome.
• 89 Policarp I, episcop al Bizanţului (Constantinopol).
90-96 (A doua) Persecuţie a creştinilor, sub Împăratul Domiţian.
• 90 Onisim, [20] 16 februarie; Birillus, episcop de Catania (Sicilia), [21] 21 martie; Romulus şi însoţitorii, [22] 6 iulie; Nicomidie, [23] 15 septembrie; Rufus al Romei, [24] 21 noiembrie.
• 92 Marcu din Galileea, [25] primul episcop de Abruzzi (Italia), 28 aprilie.
• 96 Mucenicia lui Dionisie Areopagitul din Cei Şaptezeci; Flavius Clemens, [26] decapitat de nepotul său, Domiţian, 22 iunie.
• 98 Clement, [27] al treilea episcop al Romei, 25 noiembrie.
• 99 Maro, Eutihie şi Victorin, [28], martirizaţi sub Traian, 15 aprilie.
• 100 Nereu şi Ahile, [29] decapitaţi în Terracina (Italia), 12 mai; Geruntie de Italica, episcop de Talco (Italica, lângă Seville) şi mucenic [30] 25 august; Prosdocimus, primul episcop de Padova din Italia, 7 noiembrie;
• 100 Moartea Sfântului Ioan Evanghelistul în Efes.[31]
Sfârşitul Perioadei Apostolice

Secolul al II-lea (101-200) Perioada post-Apostolică
 

Cunoscută mai mult sub numele de „perioada post-Apostolică”, începe şi se termină în secolul al II-lea.
• 105 Plutarh, episcop al Bizanţului (Constantinopol)
• cca 107 Simeon Zelotul (Luca 6:15 şi Fapte 1:13), al 2-lea episcop de Ierusalim, este răstignit [32] la vârsta de 120 de ani, într-un loc care nu este încă stabilit clar; Ignatie, al treilea episcop al Antiohiei, primeşte moarte mucenicească la Roma (sau cca 115).
108-124 (A treia) Persecuţie a creştinilor sub împăratul Traian, continuată de împăratul Hadrian.
• c.120 Moartea mucenicească a lui Eleuterie, episcop de Iliria şi a mamei sale Antia, 15 decembrie.
• cca.130 Apostolul Cvadrat din Cei Şaptezeci; Papias, episcop de Heriopolis şi părinte apostolic.
• 138 Telefor, episcop al Romei, singurul papă din secolul al II-lea a cărui moarte mucenicească este verificată.
• 155 Policarp, episcop al Smirnei, martirizat prin arderea de viu în arena din Smirna.Format:Citation
• 160 Moare Marcian, eretic.
• 165 Moare Valentium, un eretic gnostic; Iustin Mucenicul și ucenicii sunt denunţaţi ca fiind creştini, biciuiţi şi decapitaţi pentru refuzul de a aduce sacrificii; Peregrinus Proteus devine creştin şi conducătorul unei sinagogi, apoi omoară un cinic. El moare dându-şi singur foc pe un rug la olimpiada din anul 165 din Atena.
177-180 (A patra) Persecuţie a creştinilor sub împăratul Marc Aureliu (161-180).
• 177 Potinus, episcop de Lyons, Blandina, Ponticus şi alţi mucenici din Lyons mor în „mireasmă de sfinţenie”.
• 180 Dyfan din Merthyr este primul mucenic din Insulele Britanice, 14 mai; Cei doisprezece Mucenici Scillitani [33] sunt executaţi în Scillium, Africa de Nord, fiind cea mai veche moarte mucenicească documentată din Biserica din Africa, 17 iulie; Marcu Aureliu moare de ciumă.
• 190 Moare Melito, eoiscop de Sardis.
• c.200-202 Moare Irineu de Lyon, probabil ca mucenic.

Secolul al III-lea (201-300)
 

• 202 Moartea Marelui Mucenic Haralambie, Episcop de Magnezia.
202-211 (Cea de-a V-a) Persecuţie a creştinilor sub împăratul Septimiu Severus (193-211)
• 203 Sfintele Perpetua şi Felicitas, au parte de moarte mucenicească în Cartagina, Africa de Nord 7 martie.
• 209 c, Alban, primul mucenic din Britania, în Verulamium, 17 iunie.
• 215 c, Clement of Alexandria dies; Narcissus, bishop of Jerusalem, dies.
• 222 Moare Bardaisan din Edessa.
• 225 Desecul lui Tertullian
235-238 (Cea de-a VI-a) Persecuţie a creştinilor sub împăratul Maximinus Thrax.
• 236 Decesul lui Ipolit al Romei în exil.
249-251 (Cea de-a VII-a) Persecuţie a creştinilor sub împăratul Decius.
• 249 c, Hristofor din Licia Mărturisitorul, Cynocephalus, mucenic în 9 mai.
• 250 c, Fabian, Episcopul Romei, este arestat şi moare ca mucenic, probabil din cauza tratamentului din închisoare; Vavila, Episcop al Antiohiei, moare în închisoare în timpul persecuţiilor lui Decius; Alexandru, episcop al Ierusalimului moare în închisoare în timpul persecuţiilor lui Decius; Mucenicia lui Hristofor din Licia; Mucenicia lui Ciprian şi Iustina la Nicomidia; Mucenicul sfinţit Leonid, Episcop al Atenei.
• 251 c, Agata, moare ca mucenică în Sicilia în 5 februarie; Isidor şi Mirope suferă moarte mucenicească în Chios în 2 decembrie.
• 254 Origen moare în Tyre ca urmare a întemniţării din timpul persecuţiilor lui Decian.
257-260 (Cea de-a VIII-a) Persecuţie a creştinilor sub împăratul Valerian (253-260).
• 257 Ştefan, episcop al Romei, moare, probabil ca mucenic; Novatian suferă moarte mucenicească în timpul persecuţiilor lui Valerian.
• 258 Xystus al II-lea, episcopul Romei suferă moarte mucenicească; Ciprian al Cartaginei moare ca mucenic în 14 septembrie.
• 265 Dionis, episcop al Alexandrei moare.
• 268 Gallienus este asasinat.
• 270 Moare Plotinus; Claudiu al II-lea moare de ciumă; Trece la Domnul Grigorie Tămăduitorul, fondatorul Bisericii din Cappadocia.
• 275 Aurelian este asasinat.
• 276 Tacit este asasinat.
• 281 Prob este asasinat.
• 283 Mucenicii-feciorelnici, soţ şi soţie Hrisant şi Daria primesc moarte mucenicească în 19 martie.
• 284 Mucenicia lui Cosma şi Damian, Andrei Stratilat şi 2,593 soldaţi împreună cu el în Cilicia.
• 286 Mucenicii Timotei şi Mavra.
• 290 Anastasia Pharmakolitria care a primit mucenicie prin foc în Sirmium, în 22 decembrie.

Secolul al IV-lea (301-400)
 

• 302 Cei 20 000 de mucenici arşi în Nicomidia, printre care şi Gliceriu, Zeno, Teofil, Doroteu, Mardoniu, Migdoniu, Indes, Gorgoniu, Petru, Eutimiu şi fecioarele Agape, Domna, Teofila şi alţii, în 10 ianuarie.
303-311 (Cea de-a X-a) Persecuţie a creştinilor sub împăratul Diocleţian, numită şi Marea persecuţie
• 303 Mucenicia lui Gheorghe purtătorul de biruinţă la Nicomedia şi a Marelui Mucenic Pantelimon.
• 304 Marcelin, episcop al Romei, moare în timpul persecuţiilor; Amfibal, moare la Verulamium (St Albans) Hertforshire, 25 iunie; Aritina din Amisus, 5 octombrie; Anisia din Tesalonic, 30 decembrie.
• 305 Marea muceniţă Ecaterina din Alexandria, 24/25 noiembrie; Barbara din Heliopolis, 4 decembrie
• 306 Chiril, episcop al Antiohiei, moare în mină; Moartea Marelui Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir din Tesalonic, 26 octombrie; Episcopul Partenie din Lampsacus.
• 309 Shmona primeşte moarte mucenicească în Gurya din Edessa.
310-379 (A unsprezecea serie de) Persecuţii ale creştinilor sub împăratul persan Shapur al II-lea
• 310 Habbib din Edessa este martirizat.
• 311 Petru I, episcop al Alexandriei, primeşte moarte mucenicească.
• 312 Lucian din Antiohia moare în Nicomidia din cauza torturilor suferite în timpul persecuţiilor, 7 ianuarie.
• 313 Maximian moare în Tarsus, prin august.
• cca 314, Moartea lui Tiridates, regele Armeniei (dar nu mai târziu de anul 330).
• cca 315, Alexandra (Prisca), Împărăteasă a Romei şi soţia lui Diocleţian, executată de Licinius în 21 aprilie
• cca 316 moartea lui Diocleţian;
• 316 Blaise, episcop de Sevasta şi doctor, mucenic sub Licinius împreună cu 2 copii şi şapte femei în 11 februarie.
• 319 Moartea mucenicească a lui Teodor Stratilat („Generalul”), sub Licinius.
• cca 320, Cei Patruzeci de Mucenici din Sevasta în Armenia.
• 326 Alexandru al Alexandriei, Arhiepiscop al Alexandriei trece la cele veşnice în 17 aprilie (FD:29 mai); cca 326, Papa, episcop de Nisibis trece la cele veşnice.
• 329 Irina din Tesalonic trece la cele veşnice în 5 mai; Adoarme în Domnul Elena, mama lui Constantin cel Mare în 21 mai.
• 332 Grigorie Iluminătorul Armeniei trece la cele veşnice.
• 335 Silvestru I, episcop al Romei adoarme în Domnul în 31 decembrie.
• 336 Moare Arie, probabil otrăvit, chiar înainte de a fi reinstalat în funcţia de presbiter în Alexandria
• 337 Constantin cel Mare, adoarme în Domnul, la puţin timp de la botezul său care a avut loc în Nicomidia de Sfintele Paşti, în 21 mai.
• cca 340, Eusebiu de Cezareea, istoric al Bisericii, trece la cele veşnice; În acelaşi an, adoarme în Domnul Paul din Teba, considerat, prin tradiţie, ca fiind primul pustnic.
• 344 Moartea mucenicească a lui Simeon bar-Sabba’e.
• 345 Nicolae al Mirelor; cca 345 moare Afrat „persul”.
• cca 346, Pahomie cel Mare moare de ciumă; Barbaşmin, catolicos al Seleuciei (Ctesiphon) este martirizat.
• 348 Spiridon al Trimitundei, făcătorul de minuni.
• 355 Nino din Capadocia.
• 356 Antonie cel Mare.
• 362 Sfinţitul mucenic Vasile, episcop de Ancira, executat sub Iulian Apostatul 29 iunie (fd.1 ianuarie).
• 367 Ilarion, episcop de Poitiers, 13 ianuarie.
• 373 Atanasie cel Mare, episcop al Alexandriei (d.2 mai/fd.18 ianuarie); Efrem Sirul.
• 379 Vasile cel Mare, episcop al Cezareei, 1 ianuarie.
• 383 Frumentie de Axum, episcop de Axum şi Apostol al Etiopiei, 30 noiembrie.
• 385 Grigorie de Nyssa.
• 386 Chiril al Ierusalimului.
• 387 Monica din Hippo, mama lui Augustin din Hippo, 4 mai.
• 391 Grigorie Teologul.
• 392 Macarie cel Mare.
• 397 Martin, episcop de Tours, moare la Candes 11 noiembrie; Ambrozie, episcop al Milanului, moare în 4 aprilie (FD:7 decembrie)
• cca 398, Moartea mucenicească a celor 10 000 de Părinţi din Pustia Schetei, omorâţi din porunca Patriarhului Teofil al Alexandriei în 10 iulie.
Date necunoscute:
• Acepsimus, Iosif şi Aeithalas, 1 septembrie
• Doroteu din Gaza, 16 septembrie

Secolul al V-lea (401-500)
 

• 404 Moartea mucenicească a lui Telemac.
• 407 Ioan Gură de Aur este trimis în exil.
• 429 Sisoe cel Mare.
• 430 Augustin, episcop de Hippo d.28 august (fd.15 iunie).
• 432 Ninian, Apostolul picţilor; Celestin al Romei, episcop al Romei, d.6 aprilie (fd.8 aprilie).
• 435 Ioan Casian şi Acachie din Melitene.
• 440 Alexiu Omul lui Dumnezeu, 17 martie.
• 444 Chiril al Alexandriei.
• 450 Petru Hrisologus.
• 459 Simion Stâlpnicul.
• 461 Leo cel Mare şi Patrichie al Irlandei.
• cca 463 Patapie al Tebei.
• 466 Şenuda cel Mare (copt).
• 473 Eutimie cel Mare.
• 474 Gildas cel Înţelept, „Badonnicus”, 29 ianuarie.
• 486 Diadoh, episcop de Fotichi, 29 martie.
• 493 Daniel Stâlpnicul, 11 decembrie.
Date necunoscute:
• Alexie Omul lui Dumnezeu, călugăr trecut la cele veşnice în Roma în 17 martie.
• Regele Brychan de Brecknock [34] din Brycheiniog, South Wales, 6 apilie.
• Padarn de Wales, episcop şi fondator al Llandabarn Fawr, 15 aprilie.

Secolul al VI-lea (501-600)
 

• cca 523, Brigid, (Maria din Gael?, moare la Kildair, Irlanda, 1 februarie.
• 529 Teodosie cel Mare.
• 532 Sava cel Sfinţit.
• 533 Episcopul Remigius din Rheims, ‘Apostolul francilor’, 1 octombrie şi 13 ianuarie.
• 540 c, Elizabeta Făcătoarea de Minuni din Constantinopol, 24 aprilie.
• 543 Benedict din Nursia, trece la cele veşnice, cu mâinile ridicate în rugăciune 14 martie.
• 556 Roman Melodul.
• 560 Clodoald (Cloud), [35] pustnic din Nogent-Sur-Seine, Paris, 7 septembrie.
• 577 Brendan Călătorul, stareţ de Clonfert, 16 mai.
• 579 Cei 400 de mucenici măcelăriţi de lombarzi în Sicilia.
• 582 Eutihie de Constantinopol, 6 aprilie.
• 584 c, Deiniol, stareţ de Bangor, 11 septembrie.
• 597 Columba, stareţ de Iona, 9 iunie.
• 599 Anastasie Sinaitul, episcop al Antiohiei, 20 aprilie.
Date necunoscute din secolul al VI-lea
• Branwallader sau Brelade, 19 ianuarie.
• Cumein din Iona, stareţ din Iona, 24 februarie.
• Chad de Lichfield, episcp de Lichfield, 2 martie.
• Brinah, pustnic din secolul al VI-lea, 7 aprilie.
• Asaf, episcop de Llanelwy, 1 mai.
• Aldhelm, episcop de Sherborne, 25 mai.
• c.535-545 Helier din Jersey, săpătorul de peşteri din Jersey, martirizat în 16 iulie.
• Blane, episcop de Bute (Dunblane) şi ucenic al Sfinţilor Comgall şi Canice, 11 august

Secolul al VII-lea (601-700)
 

• 604 Grigorie Dialogul.
• 605 Augustin, Arhiepiscop de Canterbury, 26 mai.
• 612 Dubricius, Arhiepiscop de Caerleon şi Wales, 14 noiembrie.
• 614 Cei 65,000 de creştini masacraţi în Ierusalim.
• 615 Columban în Italia.
• 618 Donnan şi însoţitorii, stareţ, călugări şi mucenici din Eigg, 17 aprilie.
• 625 Vitalius Venerabilul
• 632 Aed, episcop de Ferns, 31 ianuarie.
• 633 Modest din Ierusalim; Finbar, primul episcop de Cork şi duhovnic, 25 septembrie.
• 640 Beuno Făcătorul de Minuni, Stareţ de Clynnog, trecut la cele veşnice în „a şaptea zi de Paşti”, fd. 21 aprilie; Eanswythe, prinţesă saxonă descendentă a Sfântului Rege Aethelbert, 31 august.
• 650 Fursey, stareţ din Lagny (Paris), 7 ianuarie; Fecioara-Mucenică Dimfna, 15 mai
• 651 Aidan, episcop de Lindisfarne şi ucenic al Sfântului Senan, 31 august.
• 655 Martin Mărturisitorul.
• 658 c, Felix de Burgundia, iluminătorul Angliei răsăritene, 8 martie.
• 662 Maxim Mărturisitorul.
• 664 Cedd de Lastingham, episcop al saxonilor răsăriteni, 7 ianuarie; Boisil, stareţ din Abaţia Melrose (Scoţia), 23 februarie.
o 670 Fiacre, pustnic din Meauz (Franţa), 30 august.
• 672 Chad, episcop de Lichfield, 2 martie
• 679 Etheldreda, stareţă din Ely şi Regină de Northumbria, 17 iunie.
• 680 Botolph, stareţ de Icanho (în estul Angliei), 17 iunie; Hilda, stareţă de Whitby, 25 august.
• 681 c, Caedmon, 11 februarie
• 683 Eva de Northumbria, prima stareţă din Coldingham, Northumbria şi fiica Regelui Ethelfrith, 25 august.
• 685 Anastasia de Sinai [36], monahie, 20 aprilie; Constantin cel Nou, împărat bizantin, 3 septembrie
• 687 Cuthbert, episcop de Lindisfarne, 20 martie.
• 689 Benedict (episcop), stareţ de Jarrow, decedat la Wearmouth, CoDurham, 12 iaunuarie.
• 693 Eerconwald, episcop de Londra 30 aprilie.
• 700 c,Isac de Siria.

Secolul al VIII-lea (701-800)
 

• 707 John Maron.
• cca 712 Andrei, [37] episcop de Creta, trece la cele veşnice în Mytilene, 4 iulie
• 714 Guthlac din Crowland, pustnic 11 aprilie.
• 716 Donald din Ogilvy, Mărturisitorul Scoţiei, 15 iulie.
• 725 Cuthburga din Wimborne, regină şi prima stareţă din Wimborne, 31 august.
• 731 Gerald, episcop de Mayo, 13 martie.
• 735 Venerabilul Beda, călugăr din Jarrow, Părintele istoriei engleze, † 25 mai.
• 739 Willibrord
• 749 Ioan Damaschinul
• 752 Zaharia al Romei
• 754 Bonifaciu, Apostol al germanilor 5 iunie
• cca 787 Cosma Imnograful, episcop al Mayumei
• Ani necunoscuţi:
o Cuthman de Steyning, întemeietorul bisericii Sf. Andrei, Steyning, 8 februarie.
o Vasile Mărturisitorul [38], episcop de Parium, 12 aprilie.
o Donald al Scoţiei, adormit la Olgivy, Forfarshire (Scoţia), 15 iulie.

Secolul al IX-lea (801-900)
 

• 826 Teodor Studitul.
• 828 Patriarhul Nichifor I de Constantinopol.
• 865 Ansgar, arhiepiscop de Hamburg-Bremen, apostol şi luminător al Danemarcei, † 3 februarie.
• 867 Casiana, poetă şi imnografă bizantină, care a compus Cântarea Casianei, cântat în Sfânta şi Marea Joi din Săptămâna Patimilor.
• 870 Rastislav al Moraviei; mucenicia Sf. Edmund, Rege al Angliei de Răsărit.
• 877 Ignatie I de Constantinopol.
• 885 Metodie.
• 899 Alfred cel Mare.

Secolul al X-lea (901-1000)
 

• 925 c, Petru de Argos
• 934 Sf. Sfinţit Mărturisitor Birnstan, episcop de Winchester, Anglia, † 4 noiembrie.
• 935 Mucenicia Sf. Venceslas, prinţ al cehilor.
• 955 Edred, Rege al Angliei, 23 noiembrie
• 969 Olga a Kievului, bunica Marelui Cneaz Vladimir de Kiev, † 11 iulie.
• 978 Edward Mucenicul, Rege al Angliei, 18 martie.
• 988 Dunstan, arhiepiscop de Canterbury, 19 mai.
• 991 Mitr. Mihail I, (întâiul) Mitropolit de Kiev.

Secolul al XI-lea (1001-1100)
 

• 1007 Mitropolitul Leontie al Kievului
• 1012 Alfegiu, Arhepiscop de Canterbury, † 19 aprilie.
• 1015 Marele Cneaz Vladimir al Kievului, † 15 iulie şi fii săi, sfinţii Boris şi Gleb, † 24 iulie.
• 1022 Simeon Noul Teolog.
• 1035 Mitropolitul Ioan I al Kievului
• 1049 Mitropolitul Theopempt al Kievului
• 1050 Mitropolitul Chiril I al Kievului
• 1054 Mitropolitul Ilarion al Kievului
• 1065 Varlaam al Peşterilor Kievului [39] d.19 noiembrie
• 1073 Antonie al Peşterilor Kievului [40] † 7 mai (pomenirea pe 2 septembrie).
• 1074 Teodosie al Peşterilor Kievului, † 2 mai.
• 1077 Mitr. Grigorie II al Kievului
• 1089 Mitr. Ioan II al Kievului
• 1091 Mitr. Ioan III al Kievului
• 1097 Mitr. Efrem II al Kievului
• Date necunoscute:
o Vasile şi Teodor, sfinţit mucenic al Peşterilor Kievului 11 august.
o Teodora din Vasta, 11 septembrie.

Secolul al XII-lea (1101-1200)
 

• 1102 Mitr. Nicolae al Kievului
• 1121 Mitr. Nichifor I al Kievului
• 1126 Mitr. Nichita al Kievului
• 1145 Mitr. Mihail II al Kievului
• 1158 Mitr. Constantin I al Kievului, 5 iunie
• 1163 Mitr. Teodor al Kievului
• 1166 Mitr. Ioan IV al Kievului
• 1177 Mitr. Constantin II al Kievului
• 1198 Mitr. Nichifor II of Kievului

Secolul al XIII-lea (1201-1300)
 

• 1263 Alexander Nevski, Mare Cneaz de Vladimir şi Novgorod [41]14 noiembrie
• cca 1268 Teodora de Arta, 11 martie.
• 1281 Haritina, stareţă a Mănăstirii din Novgorod şi Cneaghină a Lituaniei, 5 octombrie
• 1282 Sfinţii Mucenici de la Zografou, arşi de vii pe Muntele Athos, 10 octombrie.
• 1299 Daumantas de Pskov, 17 may.
• Date necunoscute:

Secolul al XIV-lea (1301-1400)
 

• 1303 Daniel, Mare Cneaz al Moscovei, 17 martie.
• 1337 Daniil II de Pec, Arhiepiscop al Serbiei, 2 ianuarie.
• 1347 Antonie, Ioan şi Eustatie de Vilnius, mucenicii de la misiunea moscovită, 14 aprilie.
• 1359 Grigorie Palamas, Arhiepiscop al Tesalonicului, 14 noiembrie.
• 1378 Alexei (1296?–1378), Mitropolit al Moscovei (Kievului) şi al întregii Rusii, 12 februarie.
• 1391 c, Nicolae Cabasila, 20 iunie.
• Date necunoscute:
o Ioan cel Nou de la Suceava, 2 iunie.

Secolul al XV-lea (1401-1500)
 

• 1426 c, Efrem de Nea Makri, 5 mai.
• 1450 Ipomoni de Loutraki, Augusta Elena Paleologos, 13 martie.
• 1453 Constantin XI Palaiologos, ethnomartyr, a se vedea Căderea Constantinopolului, 29 mai.
• 1462 Matrona de Chios, 20 octombrie.
• 1463 Sfinţii Mucenici Rafail, Nicolae şi Irina, Marţea Luminată.
• 1496 Daniil Sihastrul [42] de Voroneţ, 18 decembrie.

Secolul al XVI-lea (1501-1600)
 

• 1533 Alexandru, Egumen de Sver, a doua persoană, după Avraam care a fost vizitată de Sfânta Treime, a murit la vârsta de 85 de ani, 30 august.
• 1545 Artemie de Verkola, [43] lovit de fulger, † 23 iunie (pomenirea pe 20 octombrie).
• 1557 [[Vasile Binecuvântatul] Nebun pentru Hristos, † 2 august.
• 1570 Corneliu al Peşterilor Pskovului, [44], martirizat de ţarul Ivan IV (cel Groaznic), 20 februarie; c, 79. Gherasim de Kefalonia, 15 august.
• 1589 Filotei al Atenei, 19 februarie.

Secolul al XVII-lea (1601-1700)
 

• 1601 Noul Mucenic Seraphim cel Sfinţit, Episcop de Fanarion şi Neohorion, 4 decembrie.
• 1602 Serafim de Livadia, 6 mai.
• 1622 Dionisie de Zakynthos, 17 decembrie.
• 1649 Sfântul Sfinţit Mucenic Atanasie [45], egumen al mănăstirii Brest-Litovsk 5 septembrie.
• 1657 Dimitrie de Filadelfia Noul Mucenic, 2 iunie.
• 1671 Mtr. Vasile de Ostrog şi Tvrdoš, 20 aprilie.
• 1682 Ahmed Caligraful, 3 mai.
• 1700 Atanasie de Attalia [46], decapitat 7 ianuarie.

Secolul al XVIII-lea (1701-1800)
 

• 1709 Dimitrie al Rostovului, 28 octombrie.
• 1712 Pr. Maxim Leontiev citare / referinţă critică necesară
• 1716 Mitr. Antim Ivireanul [47], prins într-o ambuscadă de soldati turci pe malurile râului Tundzha 14 septembrie.
• 1730 Ioan Rusul, 27 mai
• 1731 Inochentie de Irkuţk [48], 26 noiembrie.
• 1774 Atanasie, [49] 8 septembrie.
• 1779 Cosma, [50], 24 august.
• 1784 Cuviosul Neofit Kapsokalivitul.
• 1794 Paisie Velicikovski din Moldova şi de la Muntele Athos, 15 noiembrie.
• 1796 Iuvenalie de Alaska, întâiul mucenic al Americii, 2 iulie

Secolul al XIX-lea (1801-1900)
 

• 1805 Macarie al Corintului, una dintre figurile centrale în mişcarea Colivazilor.
• 1809 Nicodim Aghioritul, 14 iulie.
• 1813 Atanasie Paros, Dascălul Naţiunii Greceşti, a murit în chilia Sf. Gheorghe Refston din Chios, 24 iunie.
• 1816 Mucenicia Sf. Petru Aleutinul, lângă San Francisco.
• 1821 Nichifor de Chios, 1 mai; Constantin Hagarit, martirizat pe 15 iunie; mucenicia Patriarhului Grigorie V de Constantinople, Arhiepiscopul Ciprian al Ciprului şi Arhiepiscopul Gherasim al Cretei.
• 1833 Serafim de Sarov.
• 1837 Gherman din Alaska, Spruce Island, 13 decembrie.
• 1860 Alexei Khomiakov.
• 1864 Iacov Neţvetov, 26 iulie.
• 1868 Cei trei sfinţi porecliţi „Papoulakos” (~Părinţeii): Ioachim Vatopedinul, 2 martie; monahul Hristofor (Panagiotopoulos).
• 1877 Arsenie de Paros, 31 ianuarie.
• 1879 Inochentie din Alaska, cel Întocmai cu Apostolii, 31 martie.
• 1891 Ambrozie de Optina [51], † 23 octombrie (pomenirea se face pe 10 octombrie).
• 1900 Meletie, episcop de Riazan, misionar în Yakutia, 14 ianuarie; mucenicia creştinilor ortodocşi morţi în Rebeliunea Boxerilor din China (Mişcarea Yihetuan), 11 iunie.

Secolul al XX-lea (1901-2000)
 

1901-1917
• 1901 Gabriel, stareţul Schitului Sfântul Ilie, Muntele Athos, 19 octombrie;
• 1902 Iona (Petru in schema?), fondatorul Mănăstirii Sfânta Treime din Kiev, 9 ianuarie
• 1903 Areta din Verkhoturye şi Valaam, Cuviosul, 15 mai; Corneliu, călugăr din Mănăstirea Krypets din Pskov, 28 decembrie.
• 1905 Mănăstirea Parthenios Koudouma, 10 iulie; Apostolos Makrakis, 25 decembrie.
• 1906 Varnava, pustnic de la Schitul Ghetsimani al Lavrei Sfântul Serghie, 17 februarie;
• 1907 Ilia Dreptul, 20 iulie; Alexander (Okropiridze) din Guria şi Samegrelo, [52]27 octombrie.
• 1908 Metodia din Insula Cimola, Grecia, născută 1865, Cuvioasă, 5 octombrie; Ioan Dreptul, Făcătorul de minuni din Kronstadt, născut 1829, 19 octombrie;
• 1909 Alexis din Wilkes-Barre, 7 mai;
• 1911 Iosif din Optina, Cuviosul, 9 mai
• 1912 Nicolae Kassatkin, Luminătorul Japoniei 3 februarie.
• 1913 Varsanufie, Cuvios de la Optina, 1 aprilie; Filaret din Ichalka, Ivanovo, sfânt, 8 august;
• 1914 Maxim Sandovici, preot misionar mucenic, care a suferit din cauza latinilor, întâiul mucenic al populaţiei Lemkos, Polonia, 6 august
• 1915 Rafael din Brooklyn; Paraschiva, Binecuvântata din Diveevo, 22 septembrie; Gabriel din Mănăstirea Pskov-Eleazar şi Kazan, 24 septembrie;
• 1917-40 Începe persecutarea Bisericii Ortodoxe din Rusia, prin arestarea a 130.000 de preoţi, dintre care 95.000 au fost executaţi de plutoane de execuţie.
• 1917 Alexis, Cuvios din Schitul Goloseyevsky, Peşterile Kievului, 11 martie, Ioan (Gashkevich), protopop de Korma, 18 mai; Ioan Kochurov din Chicago şi St. Petersburg, preot ieromonah, misionar şi sfințit Mucenic, 31 octombrie; Serghie, Noul sfințit Mucenic, 7 decembrie;

1918
 

• Ianuarie: Ieremia, Mucenic sfinţit, 1; Ioan Piankov şi Nicolae Yakhontov, preoţi, 5 ianuarie; Sfântul Vladimir; 25 ianuarie;
• Februarie: Petru (Skipetrov) din Petrograd, Protopop, Nou sfinţit mucenic, 1 februarie; Michael Lisitsyn , preotul din Ust-Labinskaya, Rusia, Iosif Smirnov protoiereul, Ioan Kastorsky diaconul, Vladimir Ilinsky preotul, mucenici sfinţiţi şi Ioan Perebaskin mucenicul, februarie 22;
• Aprilie: Petru şi Prohor mucenicii, 11 aprilie; Serghie (Trofimov) din Nijni-Novgorod, noul mucenic şi cei împreună cu el, 14 aprilie; Ioan, preotul şi noul sfinţit mucenic, 17 aprilie; Visarion preotul, noul mucenic sfinţit, 18 aprilie; Ioan preotul, noul mucenic sfinţit, 21 aprilie; Eustahie preotul, nou mucenic sfinţit, 22 aprilie; Egor (George), preot din satul Spas Chekriak, Rusia, nou sfinţit mucenic, 23 aprilie; Ioan preotul şi noul mucenic sfinţit şi copii săi, mucenicii Nicolae şi Petru, 26 aprilie;
• Mai: Protopopul Filosof Ornatski cu fii săi Boris şi Nicolae, nou muecnic sfinţit, în St. Petersburg, 31 mai
• Iunie: Andronicus, Arhiepiscop de Perm, Vasile Arhiepiscop de Chernigov şi Petru preotul, noi mucenici sfinţiţi, 4 iunie; Alexandru, Alexis, Alexandru, Valentin, Beniamin, Victor, Alexandru, Pavel, Vladimir, Ignatie, Mihail, Nicolae, Pavel, Alexandru, Nicolae preoţii, Grigorie diaconul, noi mucenici sfinţiţi şi Atanasie şi Alexandru mucenicii, 7 iunie; Iosif preotul, noul mucenic sfinţit, 14 iunie; Alexandru preotul, nou mucenic sfinţit, 13 iunie; Amos preotul, nou mucenic sfinţit, 15 iunie; Ermogen (Germogen), episcop de Tobolsk, Eufremie, Mihail şi Petru preoţii, mucenici sfinţiţi şi mucenicul Constantin, 16 iunie; Aberkius preotul şi Nicşier Nicşier, nou mucenic sfinţit, 17 iunie; Serghie Florinsky, preot din Estonia, nou mucenic sfinţit, 19 iunie; Ioan noul mucenic sfinţit, 21 iunie; Ghenadie, preot şi nou mucenic sfinţit, June 22; Alexandru, Alexis, Petru, preoţi şi noi mucenici sfinţiţi, 23 iunie; Nicolae şi Vasile preoţii, noi mucenici sfinţiţi, 25 iunie; Grigorie, preot, nou mucenic sfinţit, 26 iunie; Grigorie Nikolsky, preot din Kuban, Alexandru şi Vladimir, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 27 iunie; Kirion al II-lea, (n. 1855), catolicos-patriarh al Georgiei, nou mucenic sfinţit, 27 iunie; Vasile, diacon şi nou mucenic sfinţit, 28 iunie; Timotei, preot, nou mucenic sfinţit, 30 iunie
• Iulie: Arcadie preotul, nou mucenic sfinţit, 1 iulie; Nilus de Poltava, ieromonah, nou mucenic sfinţit, 4 iulie; Marea Ducesă Elizabeta şi călugăriţa Varvara, 5 iulie; Pavel preotul, nou mucenic sfinţit, 7 iulie; Alexandru şi Teodor preoţii, noi mucenici sfinţiţi, 8 iulie; Constantin preotul, nou mucenic sfinţit, 9 iulie; Petru şi Ştefan preoţii, Grigorie şi Nistor diaconii, noi mucenici sfinţiţi, 10 iulie; Constantin, preotul, nou mucenic sfinţit, 14 iulie; Ţarul Nicolae al II-lea al Rusiei omorât împreună cu soţia sa Alexandra şi copii săi, 17 iulie; Apolinarie nou mucenic sfinţit, 18 iulie; Constantin şi Nicolae preoţii, noi mucenici sfinţiţi, 20 iulie, Mihail preotul, nou mucenic sfinţit, 22 iulie; Ambrozie, episcop de Sarapul, preoţii Plato şi Pantelimon noii mucenici sfinţiţi, 27 iulie; Nicolae diaconul, noul mucenic sfinţit, 28 iulie; Ioan diaconul, nou mucenic sfinţit, 30 iulie
• August: Viaceslav diaconul, nou mucenic sfinţit, 3 august; Iosif, nou mucenic sfinţit, 8 august; Viaceslav, preot, nou mucenic sfinţit, 10 august; Varlaam, stareţ la Mănăstirea ,,Belogor Sfântul Nicolae” şi obştea de călugări: ieromonahii Serghie, Ilia, Viaceslav, Ioasaf, Ioan, Anotie, ierodiaconi Miheia, Vesarion, Matei, Eufimie, călugări Varnava, Dimitrie, Sava, Ermogen, Arcadie, Eufimie, fraţii Ioan, Iacob, Petru, alt Iacob, Alexandru, Teodor, alt Petru, Serghie, Alexie, nou mucenic sfinţit, 12 august; Ioan, Ioasaf şi Constantin, preoţi, nou mucenic sfinţit, 13 august; Matei şi Alexie Mucenicii, 14 august; Ştefan preotul, nou mucenic sfinţit, 16 august; Alexie preot, nou mucenic sfinţit, 17 august; Augustin, arhimandrit la Mănăstirea Orans, Nicolae de Nijni-Novgorod, protopop şi 15 oameni împreună cu el, noi mucenici, 18 august; Alexandru, preot, nou mucenic sfinţit, 21 august; Efraim (Kuzneţov), episcop de Selenginsk, Macariue, episcop de Orlov, Ioan, Alexie şi Ioan Vostorgov, preoţi, nou mucenic sfinţiţi, 22 august; Aristoclius, mai mare din Moscova, cuvios, 24 august; Mihail Voskresensky şi Ştefan Nemkov, preoţi şi cei împreună cu ei, în Nijni-Novgorod, nou mucenic sfinţit, 27 august; arhimandrit Serghie (Zaiţev) şi ieromonahii Laurenţiu (Nikitin), Serafim (Kuz’min), ierodiacon Teodosie (Alexandrov), călugării Leontie (Kariagin), Ştefan, fraţii Grigorie (Timofeev), Ilarion (Pravdin), Ioan (Sretensky), Serghie (Galin), de la Mănăstirea Zilantov din Kazan, 28 august; Petru preot, nou mucenic sfinţit, 30 august; Alexandru preot şi Vladimir diacon, noi mucenici sfinţiţi, 31 august
• Septembrie: Varsanufie, episcop de Kyrilov, Ioan, preot, Serafima, Stareţă a Mănăstirii Therapontov şi Anatol, Nicolae, Mihail şi Filip, mucenici sfinţiţi, 2 septembrie; Pimen (Belolikov), episcop de Vernensk şi Semirechensk, Serghie, Vasile, Filip, Vladimir, preoţi, noul mucenic sfinţit Meletie mucenicul, 3 septembrie; Demetrie, preot, nou mucenic sfinţit, 6 septembrie; Petru şi Mihail, preoţi, Alexandru diaconul, noi mucenici sfinţiţi, 7 septembrie; Grigorie preotul şi Alexandru diaconul, noi mucenici sfinţiţi, 9 septembrie; Nicolae şi Victor, preoţi, mucenici sfinţiţi, 11 septembrie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 14 septembrie; Ioan, preotul, nou mucenic sfinţit şi Eudochia muceniţa, 15 septembrie; Pavel, Teodosie, Nicodim şi Serafim, noi mucenici sfinţiţi, 17 septembrie; Alexie şi Petru, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 18 septembrie; Constantin (Golubev), preot în Bogorodsk şi alţi doi împreună cu el, noi mucenici, 19 septembrie; Alexandru, Alexie, Constantin, Ioan, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 21 septembrie; Vasile, diacon, nou mucenic sfinţit, 24 septembrie; Demetrie, preot, nou mucenic sfinţit, 27 septembrie; Procopie, preot, nou mucenic sfinţit, 30 septembrie;
• Octombrie: Alexie preotul, nou mucenic sfinţit, 1 octombrie; Demetrie preotul, nou mucenic sfinţit, 4 octombrie; Constantin şi Petru, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 9 octombrie; Filaret şi Alexandru, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 11 octombrie; Simeon, preot, nou mucenic sfinţit, 15 octombrie; Eugen, preot, nou mucenic sfinţit, 16 octombrie; Neofit, preot, nou mucenic sfinţit, Iacint şi Callist, mucenici, 17 octombrie; Alexie (Stavrovsky), preot în Petrograd, nou mucenic, 19 octombrie; Nicolae (Liubomudrov), preot în satul Latskoye, Yaroslavl, nou mucenic, 20 octombrie; Eufrosina (Mezenova) Postitoarea, stareţă cu schimă din Siberia, 12 octombrie; Laurenţiu, episcop de Balakhninsk, Alexie preot şi Alexie mucenic, noi mucenici sfinţiţi, 24 octombrie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 28 octombrie; Nicolae preotul, Cosma, Victor, Naum, Filip, Ioan, Paul, Andrei, Pavel, Vasile, Alexie, Ioan, noi mucenici sfinţiţi, şi Agafia, muceniţa, 29 octombrie; Leonid, nou mucenic sfinţit, 31 octombrie;
• Noiembrie: Alexandru şi Teodor, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 1 noiembrie; Episcop Victorin şi Preot Vasile Luzgin de Glazomicha, Constantin şi Anania, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 2 noiembrie;
• Decembrie: Alexie, Ioan, Alexandru şi Nicolae, preoţi, Vasile diacon şi 10 mucenici împreună cu el, noi mucenici sfinţiţi, 4 decembrie; Antonie, preot, Andronic, noi mucenici sfinţiţi, 7 decembrie; Iacob şi Alexandru, preoţi, Eugraf şi fiul său, noi mucenici sfinţiţi, 10 decembrie; Teofan, episcop de Solokamsk, (născut 1867), mucenici sfinţiţi ai revoluţiei bolşevice şi, împreună cu el, 2 mucenici sfinţişi şi 5 mucenici, 11 decembrie; Vladimir, preot, nou mucenic sfinţit, 16 decembrie; Alexandru, Nicolae şi Serghie, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 17 decembrie; Mihail preotul, 21 decembrie; sfinţi din Ivangorod: Dimitrie (Chistoserdov) şi Alexandru (Volkov) 26 decembrie; Alexandru şi Dimitrie, preoţi, 26 decembrie; Nicodim, episcop de Belgorod şi Arcadie diacon, 28 decembrie; Serghie (Florinsky) de Rakvere, 30 decembrie;

1919 – 1936
 

• 1919 Moartea Sfinţilor din Tartu: Platon (Kulbush) episcop de Tallinn, Mihail (Bleive) şi Nicolae (Bezhanitsky) 1 ianuarie; Andrei (Zimin), protopop, soţia sa Lidia, soacra sa Domnica, cele două fice ale sale şi slujnica Maria, din Ussurisk, 6 ianuarie; Nicolae, Teodor şi Vladimir, preoţi, mucenici sfinţiţi, 11 ianuarie; Ioan, preot, mucenic sfinţit, 16 ianuarie; Mihail preotul, nou mucenic sfinţit, 18 ianuarie; Vasile şi Gabriel preoţii, 13 februarie; Nicolae, sfânt 5 mai; Nicolae şi Petru preoţii, noi mucenici sfinţiţi, 7 iunia; Nicolas, preot şi nou mucenic sfinţit, 13 martie; Alexandru, noul mucenic sfinţit şi preot, 17 martie; Pavel (Voinarsky) preotul şi fraţii Pavel şi Alexis Kiryan, din Crimeea, noi mucenici, 29 martie; Mitrofan, arhiepiscop de Astrakhan, Leontie, episcop de Enotaeva, şi cei împreună cu ei, noi mucenici sfinţiţi, 23 iunie; Iuvenal diaconul, 20 iulie; Eudochia (Shikova) şi novicele Daria (Timolina), Dar’ia (Siushinskaya) şi Maria de la Diveyevo, noi muceniţe, 5 august; Vasile şi Partenie, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 3 septembrie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 19 septembrie; Gherman, episcop de Volsk şi Mihail preotul, noi mucenici sfinţiţi, 27 septembrie; Eugraf, nou mucenic sfinţit, 24 noiembrie; Ioan, preot, nou mucenic sfinţit, 2 decembrie; Vladimir, preot, nou mucenic sfinţit, 9 decembrie; Tihon, arhiepiscop de Voronezh şi, ]mpreun[ cu el, 160 de preoţi care au primit moarte mucenicească, 27 decembrie; Nicolae preotul, nou mucenic sfinţit.
• 1919-1922 Războiul greco-turc; Genocidul grecilor pontici duce la dispariţia populaţiei creştine din Trebizond.
• 1920 Zenobie, preot, mucenic sfinţit, 10 ianuarie; Ioan şi Leontie, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Constantin, diacon şi, împreună cu el, 5 mucenici, 29 ianuarie; Silvestru (Olshevsky), episcop de Omsk şi Pavlodar, nou mucenic sfinţit, 13 februarie, Metodie noul mucenic sfinţit şi Anastasia Şireyevna, nebună-pentru-Hristos 1 martie, Vladimir preotul, nou mucenic sfinţit, 24 martie; Nectarie din Eghina; Evmenios de la Mănăstirea Koudouma, 10 iulie; Mucenicul Alexandru, preotul, 28 decembrie; Mihail, preot şi nou mucenic sfinţit, 11 mai; Vladimir, preot, nou mucenic sfinţit, 14 august, Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 2 septembrie; Andrei şi Teofan, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 3 septembrie; Mihail, preot, nou mucenic sfinţit, 1 octombrie; Mihail Lektorsky, protopop în Kuban, nou mucenic sfinţit, 28 octombrie; Andrei, preot, nou mucenic sfinţit, 3 decembrie; Vladimir, preot, nou mucenic sfinţit, şi Efrosia, muceniţă-fecioară, 9 decembrie; Alexandru, preot, nou mucenic sfinţit, şi Ioan, mucenic, 13 decembrie;
• 1921 Iosif, mucenic sfinţit şi 37 de mucenici împreună cu el, 5 ianuarie; Metodie episcop de Petropavlovsk, nou mucenic sfinţit, 4 februarie; Demetrie, preot şi Anatolie Mucenici 6 februarie; Lyubov de Ryazan, nebun-pentru-Hristos, 8 februarie; Grigorie, preot şi nou mucenic sfinţit, 13 martie; Simon Shleev, episcop de Ufa, nou mucenic sfinţit, 6 iulie; Serafim Bogoslovsky, Theognostus şi alţii din Alma-Ata, noi mucenici sfinţiţi, 16 iulie; Archimandrit Serghie şi cei împreună cu el, noi mucenici, 13 august; Vladimir şi Mihail, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 3 septembrie; Preot John Maslovsky de Verkhne-Poltavka, Amur, nou mucenic sfinţit, 7 septembrie; Andrei, Grigorie, Grigorie, Ioan, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 15 septembrie; Mihail, preot, nou mucenic sfinţit, 14 octombrie; Matei, preot, nou mucenic sfinţit, 2 decembrie;
• 1922 Paul şi Ioan preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Petru, Nicolae, Acsentie, Serghie şi Anastasia, mucenicii, 27 aprilie; Vasile, Alexandru şi Christofor şi Macarie, noi mucenici sfinţiţi şi mucenicul Serghie, 13 mai; Alexie Mechev, preot din Moscova, 9 iunie; Beniamin (Kazansky), Mitropolit de Petrograd şi Gdovsk, născut 1873, 31 iulie; Anatolie al II-lea (Potapov, „Tânărul”) de Optina, nou mărturisitor sfinţit, 30 iulie; Serghie arhimandritul, George şi Ioan de Petrograd, noi mucenici sfinţiţi, 31 iulie; Mitropolitul Hrisostom (Kalafatis) de Smirna, mucenic etnic [53] torturat, d.9 septembrie (stil vechi 27 august); Mihail Binecuvântatul din Chernigov, nou mucenic, 8 noiembrie;
• 1923 Alexie (Shushania), ieromonah de Teklati, Georgia, cuvios, 18 ianuarie; Ioan, preot şi nou mucenic sfinţit, 8 martie, Serafim Nikolsky, ieroschimonah, nou mucenic sfinţit, 31 mai; Agafangel (Preobrazhensky) de Yaroslavl, 3 octombrie, Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 3 septembrie;
• 1924 Antonina, Stareţă de Kizliar, nouă muceniţă sfinţită, 1 martie; Iona Atamansk, preot din Odessa, 17 mai; Nazarius, mitropolit de Kutaisi, Georgia, cu preot-mucenici Gherman, Hieroteu şi Simon, şi arhidiaconul Vissarion, noi mucenici sfinţiţi, 14 august; Eutimie preot, nou mucenic sfinţit, împreună cu 4 mucenici, 3 septembrie; Arsenie Capadocianul, 10 noiembrie;
• 1925 Tihon de Moscova, (născut 1865), 25 martie; Grigorie (Kallidis) mitropolit de Tesalonic şi Heraclea, 25 iulie; Anatolie (Kamensky), arhiepiscop de Irkutsk, nou mucenic sfinţit, 20 septembrie; Ana muceniţa, 28 septembrie; Sfântul Iona din Manciuria, Episcop de Hankou (n. 1922), 7 octombrie;
• 1926 Macarie, mitropolit de Moscova, apostolul poporului Altai, 16 februarie
• 1927 Ambrozie Mărturisitorul, Catolicos-Patriarh al Întregii Georgii, 16 martie; Matei, ieromonah de Yaramsk din Vyatka, 14 mai Alexandru, preot, nou mucenic sfinţit, 25 iulie; Victor egumenul, cu toţi fraţii, mucenici din Zelenetsk, 11 noiembrie;
• 1928 Beniamin (Kononov) arhimandritul şi Nichifor (Kuchin) ieromonahul de Solovki, noi mucenici sfinţiţi, 4 aprilie; Nectarie Cuviosul de la Mănăstirea Optina, 29 aprilie; Hierotheu, episcop de Nikolsk, nou mucenic sfinţit, 31 mai; Inochentie mucenicul sfinţit 24 decembrie, Lidia şi împreună cu ea, soldaţii Alexei şi Chiril, noi mucenici, 20 iulie; Maxim mucenicul, 31 iulie; Alexie, cuvios iero-schimonah de la Sihăstria Zosima, 19 septembrie; Rahela, schimică din Mănăstirea Borodino, 27 septembrie;
• 1929 Petru arhiepiscop de Voronezh, nou mucenic sfinţit, 25 ianuarie; Romanus, preot, nou mucenic sfinţit, 3 septembrie; Teodor Korolev preot, noi mucenici sfinţiţi, Anania Boykov şi Mihail Boldakov, mucenicii, 16 noiembrie;
• 1930 Petru, preot, mucenic sfinţit, 10 ianuarie; Beniamin, episcop de Romanov, nou mucenic sfinţit 15 ianuarie; Eugen preotul, nou mucenic sfinţit, 18 ianuarie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 19 ianuarie; Vasile, episcop of Priluksk, nou mucenic sfinţit, 25 ianuarie; Maria din Gatchina, nouă muceniţă, 26 ianuarie, Vasile preotul, nou mucenic sfinţit, 6 februarie; Vasile preotul, nou mucenic sfinţit, 9 februarie; Petru şi Valerian, preoţii, noi mucenici sfinţiţi, 10 februarie; Alexie (Buy), episcop de Voronezh, nou mucenic sfinţit, 12 februarie; Mihail Piataev şi Ioan Kumin preoţii, noi mucenici sfinţiţi, 15 februarie; Alexandru, Daniel şi Grigorie preoţi şi noi mucenici sfinţiţi, 21 februarie; Petru preotul, nou mucenic sfinţit, 26 februarie; Nicolae preot şi nou mucenic sfinţit, 7 martie; Alexie preotul, nou mucenic sfinţit, 5 aprilie; Alexandru, preot şi nou mucenic sfinţit, 15 aprilie; Vasile Derzhavin, preot şi mucenic sfinţit, şi poporul laic din oraşul Gorodets, Nizhni-Novgorod, 18 aprilie; Maxim, episcop de Serpukhov, nou mucenic sfinţit, 23 iunie; Alexandru, Gheorghe, Ioan, Ioan, Serghie şi Teodor, preoţi, mucenici sfinţiţi, Tihon, Gheorghe, Cosma, Eufimie şi Petru mucenicii, 20 iulie; Anatolie noul mucenic sfinţit, 29 iulie; Nicolae Prozgrov, nou mucenic sfinţit, 4 august; Nicolae Prozorov preotul, nou mucenic sfinţit, 19 august; Alexandru Jacobson, din Solovki, nou Mucenic, 8 septembrie; Beniamin, episcop de Romanovsk, nou mucenic, 22 septembrie; Ioan, nou mucenic sfinţit, 12 octombrie; Valerian Novitsky, preot din Telyadovich, nou mucenic sfinţit, 15 octombrie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 29 octombrie; Boris diaconul, mărturisitor, Nicolae şi Ana, mucenicii, 10 noiembrie; Mihail preot 25 decembrie, mucenicii sfinţiţi Nicolae preot şi Mihail diacon 26 decembrie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 3 decembrie; Mihail, preot, nou mucenic sfinţit, 25 decembrie;
• 1931 Victor preot, sfinţit mucenic, 17 ianuarie; Atanasia, (Lepeshkin) Stareţă a Sihăstriei Zosima, nou muceniţă, 25 ianuarie; Mitrofan, protopop şi nou mucenic, 12 februarie; Petru Lagov, preot din Moscova, nou mucenic sfinţit, 16 februarie; Mitrofan Buchnoff, protopop din Voronezh, nou mucenic sfinţit, 9 martie; Vladimir preotul, nou mucenic sfinţit, 21 martie; Nicolae preotul, nou mucenic sfinţit, 28 martie; Mihail, sfânt, nebun-pentru-Hristos, 1 aprilie; Nicolae, preot din Kronstadt, 5 aprilie; Atanasia, Stareţă din Mănăstirea Smolensk Hodigitria, lângă Moscova, nou muceniţă, 12 mai; Macarie, Dionisie şi diaconul Nicolae, noi mucenici sfinţiţi, mucenicii Ignatie şi Petru, 28 mai; Mihail preotul, nou mucenic sfinţit, 5 iunie; Nikon mărturisitorul, cuvios din Optina, 25 iunie; Antonie, arhiepiscop de Archangelsk, nou mucenic sfinţit, 3 iulie; Eutimie noul mucenic sfinţit, 6 iulie; Alexie preotul, nou mucenic sfinţit, 22 iulie; Vladimir, preot, şi fratele său Boris, noi mucenici sfinţiţi, 16 august; Moise, mucenic sfinţit, 25 august; Maria, Binecuvântata din Diveyevo, 26 august; Nicolae preotul, nou mucenic sfinţit, 28 august; Irina, fecioara-muceniţă, 17 septembrie; Valentin Sventsitsky, preot din Moscova, Nicolae Kazansky preotul, noi mucenici sfinţiţi, 7 octombrie; Grigorie mărturisitorul, preot, 16 octombrie; Nicolae mărturisitor şi preot, 4 noiembrie; Nifon noul mucenic sfinţit şi Alexandru mucenicul, 10 noiembrie; Serafim noul mucenic sfinţit, 23 noiembrie;
• 1932 Vladimir mărturisitorul, preot, 11 ianuarie; Alexandru (Medvedsky) preotul, noi mucenici sfinţiţi, 18 februarie; Vladimir, preot şi mucenic sfinţit, 18 februarie; Serghie preotul, nou mucenic sfinţit, 27 februarie; Papa-Nicolae (Planas) al Atenei, 2 martie; Ioan mărturisitorul, 19 martie; Nicolae episcop de Velsk, nou mucenic sfinţit şi muceniţa Maria, 4 aprilie; Gheorghe (Lavrov) mărturisitorul, cuvios arhimandrit din Kaluga, 21 iunie; Ignatie, cuvios mărturisitor, 15 septembrie; Areta cuvioasa, 24 octombrie; Vladimir preotul, nou mucenic sfinţit, 22 noiembrie; Ioan, mărturisitorul, 23 noiembrie; Dimitrie preotul, nou mucenic sfinţit, şi Vera, cuvioasă mărturisitoare, 2 decembrie; Ilie, preot, nou mucenic sfinţit, 5 decembrie; Ambrozie, mărturisitor, episcop de Kamenets-Podolsk, (n. 1878), 7 decembrie;
• 1933 Alexandru, Ştefan şi Filip, preoţi, sfinţiţi mucenici, 4 ianuarie; Eugenia, fecioara-muceniţă, 5 ianuarie; Teodor mărturisitorul, preot , 28 ianuarie; Vladimir preot, nou mucenic sfinţit, 30 ianuarie; Serghie, preot, nou mucenic sfinţit, 26 februarie; Dimitrie Ivanov, protopop din Kiev, nou mucenic sfinţit, 4 martie; Patrichie mărturisitorul, cuvios, 11 martie; Alexandru mărturisitorul şi preot, 12 martie; Ştefan (Bekh), episcop de Izhevsk, nou mucenic sfinţit, 13 martie; Mihail preotul, nou mucenic sfinţit, 29 martie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 4 aprilie; Arcadie preotul, nou mucenic sfinţit, 7 aprilie; Serghie preotul, nou mucenic sfinţit, 8 aprilie; Nicolae mărturisitorul, preot, 21 aprilie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 14iulie; Nicolae, sfânt preot, 19 august;
• 1934 Serghie preot, sfinţit mucenic, 5 ianuarie; Ilie Chetverukhin, preot din Moscova, nou mucenic sfinţit, 16 februarie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 6 aprilie; Victor, episcop de Glazov, nou mucenic sfinţit, 19 aprilie; Ciprian noul mucenic sfinţit, 3 iunie; Magdalena, stareţa schimonahă a Mănăstirii Noului Tikhvin din Siberia, nouă muceniţă sfinţită, 16 iulie; Alexie Medvedkov, protopop de Uzine, nou mucenic sfinţit, 20 iulie; Ioan Pommer, arhiepiscop de Riga din Lituania, nou mucenic sfinţit, 12 octombrie;
• 1935 Mihail, preot şi mărturisitor, nou mucenic sfinţit, 17 aprilie; Dimitrie, preot, nou mucenic sfinţit, 15 septembrie; Eugen (Zernov), mitropolit de Nizhni Novgorod, nou mucenic sfinţit, 30 octombrie; Damaschin, episcop de Glukhov (1935) şi tatăl său, preotul Nicolae, noi mucenici sfinţiţi, 4 decembrie;
• 1936 Theoktista Michailovna, nebună-pentru Hristos din Voronezh, nouă muceniţă, 22 februarie; Nicolae Kedrov preotul, nou mucenic sfinţit, 15 mai, Heraclie mărturisitorul, nou mucenic sfinţit, 28 mai; Agapit mărturisitorul, cuvios, 5 iulie; Matrona Belyakova, nebună-pentru Hristos din Anemnyasevo, nouă mărturisitoare, 16 iulie; Petru, mitropolit de Krutitsa, nou mucenic sfinţit, 29 august; Grigorie purtătorul-de-Cruce, nou mucenic, 6 noiembrie; Victor, mucenicul, 18 decembrie;
• 1936-37 Mulţi clerici ortodocşi ruşi au murit în Marea epurare a lui Iosif Stalin.

1937
 

• ianuarie: Victor preotul, sfinţit mucenic, 8 ianuarie; Chiril, mitropolit de Kazan, nou mucenic sfinţit, 26 ianuarie;
• februarie: Vasile Nadezhnin, preot din Moscova, nou mucenic sfinţit, 6 februarie; Varlaam arhiepiscop de Perm, nou mucenic sfinţit, 7 februarie; Onisim, episcop de Tula, nou mucenic sfinţit, 14 februarie; Ana muceniţa, 26 februarie;
• martie: Olga, noua muceniţă sfinţită, 1 martie; Viacheslav (Leontiev) din Nizhegorod, preot şi nou mucenic sfinţit, 4 martie; Vasile, preot şi nou mucenic sfinţit, 11 martie,
• aprilie: Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 18 aprilie; Teodosie, episcop de Kolomensk, nou mucenic sfinţit, 20 aprilie;
• mai: Petru preotul, nou mucenic sfinţit, 12 mai; Abercius, arhiepiscop de Zhitomir, Vladimir Zagarsky, preot, noi mucenici sfinţiţi, 15 mai; Victor noul mucenic sfinţit, 19 mai;
• iunie: Gherman Riaschentsov, nou mucenic sfinţit, 8 iunie; Alexandru Kharkovsky episcopul, Anthony, Varsanufie şi Iosif, noi mucenici sfinţiţi, 12 iunie; Partenie episcopul, nou mucenic, 19 iunie;
• iulie: Dimitrie preotul, nou mucenic sfinţit, 4 iulie; James arhiepiscop de Barnaul şi cei împreună cu el Petru şi Ioan preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Teodor şi Ioan mucenicii, 16 iulie; Alfeu diaconul, nou mucenic sfinţit, 24 iulie; Serghie preotul, nou mucenic sfinţit, 26 iulie Vasile, Anastasia, Elena, Areta, Ioan, Ioan, Ioan şi Mavra, mucenicii, 28 iulie; Vladimir, Ioan, Constantin, preoţi, sfinţiţi mucenici, şi Ana şi Elizabeta muceniţele, 31 iulie;
• august: Dimitrie, preotul, nou mucenic sfinţit, 1 august; Platon noul mucenic sfinţit, 2 august; Mihail nou mucenic sfinţit, Simeon şi Dimitrie mucenicii, 4 august; Alexandru, Petru, Mihail, Ioan, Dimitrie şi Alexie, preoţi, Elisei, diacon, noi mucenici sfinţiţi, şi Atanasie, sfinţit mucenic, 7 august; Nicolae preotul, nou mucenic sfinţit, 8 august; Atanasie preotul, nou mucenic sfinţit, 10 august; Vasile, Leonida, Ioan şi Nicolae preoţii, noi mucenici sfinţiţi, 12 august; Serafim (Zvezdinsky), episcop de Dmitrov, Nicolae, Iacob, preoţi şi Alexie diaconul, noi mucenici sfinţiţi, 13 august; Eleuterie de Chimkent (Kazakhstan), schi-arhimandritul, Vladimir şi Nicolae, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Eleuferia, Eudokia şi Teodora, muceniţele, 14 august; Alexandru preotul, Anna şi Iacob mucenicii, 16 august; Dimitrie, preot, nou mucenic sfinţit, 17 august; Grigorie, preot, nou mucenic sfinţit, şi Eugene şi Mihail, noi mucenici, 18 august; Pavel, preot, nou mucenic sfinţit, 21 august; Alexie, arhiepiscop de Omsk, Teodor, episcop de Penza, Ioan, episcop de Velikoluk, şi împreună cu ei, Vasile, Gabriel, Alexandru, Mihail, Ilarion, Ioan, Hieroteu şi Teodor, preoţi, sfinţiţi mucenici, 22 august Pavel şi Ioan, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 23 august; Nectarie (Trezvinsky), episcop de Yaransk, Victor, Petru şi Roman Medved din Moscova, nou sfinţit mărturisitor, preoţi şi noi mucenici sfinţiţi, Dimitrie mucenicul, 26 august; Ioan, Ioan, preot şi Metodie, noi mucenici sfinţiţi, 27 august; Vasile, preot, nou mucenic sfinţit, 28 august; Pavel preotul, nou mucenic sfinţit, Teodore şi Elizaveta, mucenicii, 30 august; Mihail şi Miron, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 31 august;
• septembrie: Tatiana şi Natalia, fecioare-muceniţe, 1 septembrie; Damaschin, episcop de Starodub, Gherman, episcop de Vyaznikov, Efimie, Ioan, Ioan, Vladimir, Victor, Vasile, Teodor, Petru, Ştefan, Ştefan, preoţii, noi mucenici sfinţiţi, Pavel şi Xenia mucenicii, 2 septembrie; Alexie şi Ilie, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 3 septembrie; Grigorie (Lebedev) episcop de Shliserburg, Serghie (Druzhinin) episcop de Narva, noi mucenici sfinţiţi, Pavel, Ioan, Nicolae, Nicolae, Ioan, Nicolae, Alexandru, Petru şi Mihail, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Ştefan, mucenici, Vasile, Petru, Ştefan şi Alexandru sfinţiţii mucenici, 4 septembrie; Alexie, arhiepiscop de Velikoustiuzh, nou mucenic sfinţit, Eutimie mucenicul, 5 septembrie; Constantin, Ioan şi Vsevolod, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 6 septembrie; Eugin, mitropolit de Gorky, Ştefan, Eugine, Nicolae şi Pahomie, Grigorie, Vasile, preoţi, şi Leo, noi mucenici sfinţiţi 7 septembrie; Dimitrie, nou mucenic, preot, 8 septembrie; Zaharia, arhiepiscop de Voronezh, Vasile, Serghie, Iosif, Alexie, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, şi Vasile mucenicul, 9 septembrie; Ismail, Eugen, Ioan, Constantin, Petru, Vasile, Gleb, Vasile, Ioan, Nicolae, Palade, preoţi, Meletie şi Gabriel, noi mucenici sfinţiţi, Simion şi Tatiana, mucenicii, 10 septembrie; Carp (Elb), preot, sfinţit mucenic, 11 septembrie; Binecuvântatul Alexie de Elnat şi Zharki, lângă Kineshma, Teodor, Ioan, Nicolae, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, şi mucenicul Alexie 12 septembrie; Ştefan, Alexandru, preoţi şi Nicolae, diacon, noi mucenici sfinţiţi, 13 septembrie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 14 septembrie; Ioan, Iacob, Petru, preoţi şi Nicolae, diacon, noi mucenici sfinţiţi, Maria şi Ludmila mucenicii, 15 septembrie; Grigorie Raevsky, preot, nou mucenic sfinţit, 16 septembrie; Amfilie, episcop de Krasnoiarsk, Ioan, Boris, Mihail, Vladimir, Beniamin, Constantin, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, şi Serghie mucenicul, 18 septembrie; Nil, preot, nou mucenic sfinţit şi Maria fecioara-muceniţă, 19 septembrie; Teoctist şi Alexandru, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 20 septembrie; Teofan, (Tuliakov), mitropolit de Lipetsk şi Belo-Russia, Mavrikius, Valentin, Alexandru, Ioan, Andrei, Petru, Ioan, preot, nou mucenic sfinţit, Vasile şi Vladimir mucenicii, 21 septembrie; Arsenie arhiepiscopul, Ioan preotul, noi mucenici sfinţiţi, 23 septembrie; Andrei şi Pavel, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, sfinţit mucenic Vitalie şi mucenicii Vasile, Serghie şi Spiridon, 24 septembrie; Atanasie, Alexandru, Dimitrie, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Ioan şi Nicolae mucenicii, 26 septembrie; Petru, mitropolit de Krutitsa, Teodor preotul, noi mucenici sfinţiţi, 27 septembrie; Ilarion şi Mihaela mucenicii, 28 septembrie; Petru, Viaceslav, Petru, Simion, Vasile, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Serafim diacon, Alexandra, Alexie, Matei, Apolinarie, mucenicii, 30 septembrie;
• octombrie: Alexandru, Grigorie, Nicolae preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Ioan mucenicul, 1 octombrie; Dimitrie, Nicolae, Mihail, Iacob şi Tihon, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Vasile mucenicul, 4 octombrie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 6 octombrie; Dimitrie arhiepiscop de Mozhaysk, Iona, episcop de Velizhsk, sfinţiţi mucenici, Serafim, Petru, Vasile, Pavel, Petru, Vladimir, Ambrozie, şi Pahomie preoţi, Ioan diaconul, Victor, Ioan, Nicolae, Elizabeta, Tatiana, Maria şi Nadejda, Nicolae mucenicii, 8 octombrie; Constantin, preot, Nou mucenic sfinţit, 9 octombrie; Teodor (Pozdeev), arhiepiscop de Volokolamsk, nou mucenic sfinţit, 10 octombrie; Iuvenalie (Maslovsky), episcop de Riazan, nou mucenic sfinţit, 11 octombrie; Laurenţiu Cuviosul, 12 octombrie; Inochent şi Nicolae, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 13 octombrie; Petru, preot, nou mucenic sfinţit, 14 octombrie; Alexandru (Shchukin) arhiepiscop de Semipalatinsk, nou mucenic sfinţit, 17 octombrie; Andrei, Serius, Nicolae şi Serghie, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Elizabeta muceniţa, 18 octombrie; Serghie preotul, nou mucenic sfinţit, 19 octombrie; Gherman, episcop de Alatyr, Zosima, Ioan, Ioan, Ioan, Nicolae, Leonid, Ioan şi Alexandru, preoţi, Mihail şi Petru diaconi, noi mucenici sfinţiţi, şi Pavel mucenicul, 20 octombrie; Pavelinus, episcop de Mogilev, Arcadie, episcop de Ekaterinburg, şi împreună cu ei Anatolie, Nicander, Constantin, Serghie, Vasile, Teodor, Vladimir, Nicolae, Ioan, Vasile, Alexandru, Dimitrie şi Alexie preoţii, Serghie şi Ioan diaconii, noi mucenici sfinţiţi, şi Ciprian mucenicul, 21 octombrie; Serafim arhiepiscop de Uglich, Gherman arhimandritul, Vladimir, Alexandru, Vasile, Alexandru, Nicolae, Nicolae, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Gherman, Grigorie şi Mina mucenicii, 22 octombrie; Vladimir Ambartsumov, protopop în Moscova, Nicolae, Vladimir, Alexandru, Nicolae, Emilian şi Sozont, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 23 octombrie; Ioan şi Nicolae preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 24 octombrie; Eugen, preot, nou mucenic sfinţit, şi Anastasia muceniţa, 29 octombrie; Vsevolod, Alexandru, Serghie, Alexie, Vasile, preoţi, Anatolie, Eufrosin, noi mucenici sfinţiţi, şi James mucenicul, 31 octombrie;
• noiembrie: Serghie, arhiepiscop de Eletsk, Alexandru şi Dimitrie, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, şi Elizabeta muceniţa, 1 noiembrie; Vasile, Petru, Vasile, Alexandru, Vladimir, Serghie, Nicolae, Vicenţiu, Ioan, Petru, Alexandru, Pavel, Cosma preoţii şi Simeon diaconul, noi mucenici sfinţiţi, 3 noiembrie; Alexandru, preot, nou mucenic sfinţit, 4 noiembrie; Gabriel, preot, nou mucenic sfinţit, 5 noiembrie; Nichita, episcop de Orekhovo-Zuev, Anatolie, Arsenie, Nicolae, Nicolae, Constantin, preoţi, Varlaam, Gabriel, Gabriel, noi mucenici sfinţiţi, Nina şi Serafima sfinţite muceniţe, 6 noiembrie; Chiril (Smirnov) mitropolit de Kazan, Mihail, Alexandru, Alexandru, Mihail, Alexandru, Nicolae, Alexie, Pavel, Vasile, Nicolae, Pavelin, preoţi, Ioan şi Beniamin diaconi, sfinţiţi mucenici, Nicolae, Grigorie şi Elisabeta mucenicii, 7 noiembrie; Pavel preotul, nou mucenic sfinţit, 8 noiembrie; Partenie, episcop de Ananiev, Constantin, Dimitrie, Nestor, Teodor, Constantin, Victor, Ilie, preoţi, Iosif diacon şi Alexie, noi mucenici sfinţiţi, 9 noiembrie; Procopie (Titov) arhiepiscop de Odessa, Augustine (Belyaev), arhiepiscop de Kaluga, Dionisie, Ioan, Ioan Petru şi Ioanichie preoţii, noi mucenici sfinţiţi, Alexie, Appolon, Mihail mucenicii 10 noiembrie; Eugen, preot, nou mucenic sfinţit, 11 noiembrie; Constantin, Vladimir, Alexandru, Matei, Dimitrie, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 12 noiembrie; Dimitrie, Alexandru, Victor, Alexie, Mihail, Mihail, Teodor, Petru, Alexie, Serghie, Nicolae, Vasile, Alexandru, Nicolae, Dimitrie, Dimitrie, Porfirie, Vasile, George, Vasile, Serghie preoţii, Nicolae diaconul, Aristrah, noi mucenici sfinţiţi, Gabriel şi Ana, mucenicii, 14 noiembrie; Nicolae şi Petru, preoţi, Grigorie şi Nichita, diaconi, noi mucenici sfinţiţi, 15 noiembrie; Ioan, Nicolae, Victor, Vasile, Macarie şi Mihail, preoţi, Pantelimon, noi mucenici sfinţiţi, 16 noiembrie; Porfirie (Gulevich) episcop de Simferopol în Crimeria, Ioasaf (Udalov) episcop de Chistopol, Bartolomeu (Ratnykh), călugăr, Vladimir Pischulin, Dimitrie Kiranov, Ioan Bliumovich, Nicolae Mezentsev, preot Timotei Izotov, preoţi, Serghie, Michael, Ioan, Constantin, Alexandru, Ignatie, Simeon, Ioan, Ioan, Dimitrie, Iacob, Iacob, preoţi, Ioasaf, Petru, Grigorie, Beniamin, Gherasim, Mihail, diacon Antonie (Korzh), noi mucenici sfinţiţi, Alexandra Valentina, Petru, Leonid, Timotei mucenicii, 19 noiembrie; Macarie, episcop de Ecaterinoslav, Alexie, Alexandru, Vladimir, Ioan, Alexie, Vasile, Nicolae, Ioan, Emilian, Nocolos preoţi, Noi mucenici sfinţiţi, şi Arsenie, Eutihie şi Illarion, Ioanicus egumenul, Tatiana, sfinţiţi mucenici, 20 noiembrie; Alexandru Khotovitsky de New York şi Alexie Benemansky de Tver, preoţi şi noi mucenici, 21 noiembrie; Iosaf, episcop de Mogilev, Ioan, Vasile, Pavel, Iacob, Teodor, Ioan, Ilia, Alexie, Aphanasius, preoţi şi Gherasim noii mucenici sfinţiţi, 22 noiembrie; Boris, episcop de Ivanonsk, Eleazar Spyridonov din Eupatoria, preot, Crimea şi mucenicul Alexandru, nou mucenic sfinţit, 23 noiembrie; Eugen, Mihail, Alexandru, Alexie, Ioan, Corneliu şi Mitrofan, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, şi fecioara-muceniţă Anysia, 24 noiembrie; Serafim, arhiepiscop de Smolensk, Grigorie, Ioan, Vasile, Cosma, Ioan, Simeon, Ilarion, Iaroslav, Alexandru, Ioan, Victor, Andrei, preoţi şi mucenicul Pavel, 25 noiembrie; Nicolae, Ioan, Grigorie şi Nazarie, Vasile, Vasile, Ilia, Vasile, Daniel, Mihaeil, Nicolae, preoţi, Tihon, Piter, noi mucenici sfinţiţi, 26 noiembrie; Nicolae arhiepiscop de Vladimir, Vasile, Boris, Teodor, Nicolae, Alexie, Ioan, Serghie, Ioan, Serghie, Nicolae, preoţi, Ioasaf, Cronides, Nicolae, Xenofon, Alexie, Apolo, Serafim, Nicolae, noi mucenici sfinţiţi, şi Ioan mucenicul, 27 noiembrie; Serafim (Chichagov), mitropolit de Leningrad şi Gdovsk, St. Petrusburg, nou mucenic sfinţit, Petru, Alexie, Alexie preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 28 noiembrie; Ioan, preot, nou mucenic sfinţit, 30 noiembrie;
• decembrie: Constantin, Nicolae, Serghie, Vladimir, Ioan, Teodor, Nicolae, Ioan, Nicolae, preoţi, Danact, Cosma, noi mucenici sfinţiţi, Theuromia, Tamara, Antonina şi Maria, Maria şi Matrona muceniţele, 2 decembrie; Alexandru Hotovitzky, misionar în America, sfinţit mucenic al revoluţiei bolşevice, (n. 1872 ), 4 decembrie; Dimitrie, preot, nou mucenic sfinţit şi Ecaterina şi Chira, fecioare-muceniţe, 4 decembrie; Serghie, Mihail şi Serghie, preoţi, Nichifor, diacon şi Galaction, noi mucenici sfinţiţi şi Ioan mucenicul, 7 decembrie; Serghie, nou mucenic sfinţit, 8 decembrie; Vasile şi Alexandru, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 9 decembrie; Anatolie, Alexandru, Eugen, Constantin, Mihail, Nicolae, preoţi, Petru, Mihail, Doroteu, Laurenţiu, Grigorie şi Alexandra, Tatiana şi Evdochia, noi mucenici sfinţiţi, 10 decembrie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 11 decembrie; Vladimir, Alexandru, Iacob, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 13 decembrie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 14 decembrie; Arcadie, episcop de Bezhetsk şi Ilie, Pavel, Teodosie, Vladimir şi Alexandru, Petru, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, Macarie mucenicul, 16 decembrie; Petru şi Ioan, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 17 decembrie; Tadeu (Uspensky), arhiepiscop de Tver, Nicolae arhiepiscop de Velikoustiuzh, James, Ioan, Vladimir, şi Nicolae preoţii, noi mucenici sfinţiţi, 18 decembrie;Serghie sfinţitul mucenic, 21 decembrie; Leonida episcop de Mariysk, Andrei (Ukhtomsky), episcop de Ufa, Alexandru, preot, Anthisa, Makaria şi Valentina 26 decembrie; Muceniţa Antonina, 27 decembrie; Sfinţiţi mucenicii Teoctist, Leonida, preoţi, 28 decembrie; Mihail sfinţit mucenic, preot 31 decembrie;

1938

 

• ianuarie: Alexandru, arhiepiscop de Samara şi împreună cu el Ioan, Alexandru, Ioan, Alexandru, Trofim, Viaceslav, Vasile şi James preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 1 ianuarie; Matei, mucenic 5 ianuarie; Pafnutie, mucenic, 7 ianuarie; Dimitrie, Vladimir, preoţi, sfinţiţi mucenici, Mihail, mucenic 8 ianuarie; Anatolie, Mitropolit de Odessa, nou mucenic sfinţit, 10 ianuarie; Pavel preotul, sfinţit mucenic, 17 ianuarie, Vladimir, Nicolae, Serghie Alexandru, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 18 ianuarie; Ilie preotul, nou mucenic sfinţit, 21 ianuarie; Ioan, Nicolae, Iacob, Petru, Ioan, Ioan, Ioan şi Eutimie, preot, noi mucenici sfinţiţi, 22 ianuarie; Serafim noul sfinţit mucenic, muceniţele Evdokia, Ecaterine şi Militsa, 23 ianuarie; Ştefan, preot, mucenicul Boris, 25 ianuarie; Ignatie, episcop de Skopinsk, Arcadie, Vladimir şi Bartolomeu sfinţiţii mucenici, şi Ioan şi Olga mucenicii, 28 ianuarie;
• februarie: Nicolae preotul, nou mucenic sfinţit, 1 februarie; Vasile preotul, nou mucenic sfinţit, şi Mihail mucenicul, 2 februarie; Ioan, Timotei, preoţi, noi mucenici sfinţiţi şi Vladimir, mucenic, 3 februarie; Eustafie, Ioan, Alexandru, Serghie, Ioan, Teodora, Alexandru, Nicolae, Alexie, Nicolae, Alexie, Alexandru, Arcadie, Boris, Mihail, Nicolae, Alexie, Andrei, Dimitrie, Ioan, Petru, preoţi, noii mucenici sfinţiţi, mucenicii Serafim, Rafaila, Ana, Ecaterina, Ioan, Vasile, Dimitrie, Teodor şi Dimitrie, 4 februarie; Matushka Agata de Bielorussia, noi mucenici, 5 februarie; Alexandru preotul, nou mucenic sfinţit, 6 februarie; Alexandru preotul, nou mucenic sfinţit, 7 februarie; Simeon, Andrei, Serghie şi Petru, preoţi şi noi mucenici sfinţiţi, 8 februarie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 9 februarie; Anatolie (Greesiuk), mitropolit de Odessa, noul mucenic, 10 februarie; sfinţitul mucenic Teodosie, preot, 11 februarie; Zosima, Nicolae, Vasile, Ioan, Leontie, Vladimir, Partenie, Ioan, Ioan, Mihail, preoţi, sfinţiţi mucenici şi mucenicii Pavel, Anna, Vera şi Irina, 13 februarie; Trifon diaconul, nou mucenic sfinţit, 14 februarie; Nicolae, Alexie, Alexie preoţii şi Simeon diaconul, noi mucenici sfinţiţi, Pavel şi Sofia, mucenicii, 15 februarie; Pavel preotul, nou mucenic sfinţit, 16 februarie; Mihail şi Pavel, preoţi şi noi mucenici sfinţiţi, 17 februarie; Beniamin ieromonahul, sfinţit mucenic, 18 februarie; Nicolae preotul, nou mucenic sfinţit, 20 februarie; Constantin, preot, Pavel, diacon, sfinţiţi mucenici şi Olga muceniţa, 21 februarie; Mihail, Ioan, Victor, Ioan, Serghie, Andrei, preoţi, Serghie şi Antipa, noi mucenici sfinţiţi, Parascheva, Ştefan, Elizabeta, Irina şi Varvara mucenicii, 22 februarie; Alexie, Nicolae, preoţi şi noi mucenici sfinţiţi şi Serghie, mucenic, 23 februarie; Alexandru, preotul, Mstislava, mucenicii, 25 februarie; Ioan, episcop de Rylsk şi Ioan preotul, noi mucenici sfinţiţi, 26 februarie; Petru preotul şi sfinţit mucenic, mucenicul Mihail, 27 februarie;
• martie: Vasile, Petru, Ioan, Beniamin, Mihail, preoţi şi noi mucenici sfinţiţi, Antonie, Ana, Daria, Evdokia, Alexandra, Vasile, Nadejda, mucenicii, 1 martie; Marta şi Mihail mucenicii, 3 martie; Alexandru preotul, nou mucenic sfinţit, 4 martie; Ioan preotul, Mardarie şi Teopanet, noi mucenici sfinţiţi, 5 martie; Nil, Matrona, Maria, Evdokia, Ecaterina, Antonina, Nadejda, Xenia, şi Ana, muceniţele, 7 martie; Mihail, Alexie, Dimitrie, Serghie, Serghie, preoţi şi Nicolae, diacon, Iosaf, noi mucenici sfinţiţi şi Natalia şi Alexandra muceniţele, 9 martie; Dimitrie, preot şi nou mucenic sfinţit, 10 martie; Ioan preotul şi Vladimir, noi mucenici sfinţiţi, 12 martie; Mihail, preot şi nou mucenic sfinţit, 13 martie; Dimitrie, preot şi nou mucenic sfinţit, 15 martie; Dimitrie preotul, nou mucenic sfinţit, Natalia, fecioara-muceniţă, 18 martie; Matrona, sfântă, 19 martie; Vasile diaconul, nou mucenic sfinţit, 20 martie; Teodor Pozdeyev, arhiepiscop, nou mucenic, 21 martie 21; Vasile, Ştefan, preoţi, noul mucenic sfinţit, Anastasia, Alexie, James, noi mucenici, 23 martie; Vasile, preot şi nou mucenic sfinţit, 28 martie; Ioan, preot, nou mucenic sfinţit, 31 martie;
• aprilie: Serghie preotul, nou mucenic sfinţit, 1 aprilie; Flegont preotul, nou mucenic sfinţit, 10 aprilie; Nicolae preotul, nou mucenic sfinţit, 11 aprilie; Serghie noul mucenic sfinţit, preot, 12 aprilie; Alexie, preot şi nou mucenic sfinţit, 21 aprilie; Serghie mucenicul, 24 aprilie, Serghie mucenicul, 25 aprilie; Maria muceniţa, 27 aprilie; Anna muceniţa, 28 aprilie;
• mai: Nina muceniţa, 1 mai; Dimitrie preotul, nou mucenic sfinţit, 9 mai; Pahomie, arhiepiscop de Chernigov, noi mucenici sfinţiţi, 15 mai; Onufrie, arhiepiscop de Kursk; Antonie, episcop de Belgorod şi împreună cu dânsul preoţii Mitrofan, Alexandru, Mihail, Matei, Ipolit, Nicolae, Vasile, Nicolae, Maxim, Alexandru, Pavel şi Pavel, noii mucenici sfinţiţi şi mucenicii Mihail şi Grigorie, 19 mai; Ioan diaconul, nou mucenic sfinţit şi mucenicul Andrei, 29 mai;
• iunie: Mihail preotul, nou mucenic sfinţit, 3 iunie; Onufrie episcopul, nou mucenic sfinţit, 12 iunie; Nicolae, Alexandru, Pavel preoţi şi Nicolae diacon, noi mucenici sfinţiţi, 14 iunie; Nicanor, Vasile, Alexandru, Vasile şi Serghie, preoţii, noi mucenici sfinţiţi, 18 iunie; Alexie, Pavel şi Nicolae, preoţi, Ionna, noi mucenici sfinţiţi, 21 iunie; Teodor şi Gabriel noii mucenici sfinţiţi, 22 iunie; Sebastiana muceniţa, 28 iunie;
• iulie: Petru diaconul, nou mucenic sfinţit, 15 iulie; Alexie preotul, nou mucenic sfinţit, 20 iulie; Petru, preot, nou mucenic sfinţit, 21 iulie; Andrei mucenicul, 23 iulie; Alexie, preot, şi Pahomie, nou mucenic sfinţit, 29 iulie;
• august: Nicolae, preot şi nou mucenic sfinţit, 3 august; Ioan, diacon, nou mucenic sfinţit, 5 august Dimitrie (Lyubimov), arhiepiscop de Gdov, Serghie (Tikhomirov) preotul, noi mucenici sfinţiţi 6 august; Vasile, preot, nou mucenic sfinţit, 7 august; Nicodim (Krotov), arhiepiscop de Kostroma şi Galich, nou mucenic sfinţit, 8 august; Vladimir, preot, nou mucenic sfinţit, 20 august; Vladimir Moschansky, preot, nou mucenic sfinţit, 25 august; Petru, preot, şi Grigorie, preot mărturisitor, noi mucenici sfinţiţi, 26 august; Ignatie (Lebedev), schi-arhimandritul de la Mămăstirea Sfântul Petru, nou mucenic sfinţit, 30 august; Dimitrie, nou mucenic sfinţit, 31 august;
• septembrie: Anronic, nou mucenic sfinţit, 9 septembrie, Warus, episcop de Lipetsk, nou mucenic sfinţit, 10 septembrie; Siluan Atonitul, cuvios călugăr de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, 11 septembrie; Ioan, preot, nou mucenic sfinţit, 21 septembrie; Leonida preotul, nou mucenic sfinţit, 30 septembrie;
• octombrie: Ismael Rozhdestvensky, protopop din Strelna (St. Petersburg), nou mucenic sfinţit, 1 octombrie; Maximilian noul mucenic sfinţit, 14 octombrie; Alexie, preot, nou mucenic sfinţit, 16 octombrie; Petru preotul, nou mucenic, 24 octombrie; Inochentie noul mucenic sfinţit, 31 octombrie;
• noiembrie: Evdokia fecioara-muceniţă, 3 noiembrie; Vasile, preot, nou mucenic sfinţit, 6 noiembrie; Dimitrie, mucenic, 16 noiembrie; Nicolae mucenicul, 25 noiembrie; Parascheva, fecioara-muceniţă, 28 noiembrie;
• decembrie: Maria, fecioara-muceniţă, 2 decembrie; Nicolae şi Alexie preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 10 decembrie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 13 decembrie; sfinţiţii mucenici Dimitrie şi Teodor, preoţi 22 decembrie; Sfinţit mucenic Niceta, episcop de Belevsk, 21 decembrie; sfinţiţi mucenici Vasile, preot, Macarie şi Ioan, 23 decembrie; Isaac al II-lea (Bobrikov, tânărul), cuvios arhimandrit de la Mănăstirea Optina, 26 decembrie; Grigorie, preot, sfinţit mucenic, şi mucenicii Augusta şi Maria, Agripina, 26 decembrie; sfinţitul mucenic Aretha, preot, 28 decembrie; Petru, mucenic, 31 decembrie;

1939-1944
 

• 1939 Nicolae preotul, sfinţit mucenic, 4 ianuarie; Vasile, preot, sfinţit mucenic, 7 ianuarie; Eugen schimonahul de Bielorussia, 5 februarie; Paraschiva, muceniţă, 26 martie; Ioan mucenicul, 28 martie; Evdochia muceniţa, 7 aprilie; Vasile preotul, nou mucenic sfinţit, 9 mai; Petru, preot şi nou mucenic sfinţit, 14 mai; Tavrion noul mucenic sfinţit, 25 mai; Petru preotul, nou mucenic sfinţit, 27 iunie; Teogene, nou mucenic sfinţit, 30 iunie; Alexandru, preot, nou mucenic sfinţit, 27 august; Nicander preotul, nou mucenic sfinţit, 24 septembrie; Vladimir, preot, nou mucenic sfinţit, 26 septembrie;
• 1940 Ioan, mucenic 7 ianuarie; Teodor mucenicul, 19 ianuarie; Pavel preotul, nou mucenic sfinţit, 20 ianuarie; Mihail, nou mucenic sfinţit şi preot, 15 martie; Ioan, preot, nou mucenic sfinţit, 23 aprilie; Alexandru, arhiepiscop de Harkov, nou mucenic sfinţit, 11 mai; Damian Strbac din Grahovo, Serbia, nou mucenic sfinţit, 18 mai; Vasile, preot, nou mucenic sfinţit şi mucenic Vera, 1 iunie; Dimitrie, preot, nou mucenic sfinţit, 13 iunie; Vasile preotul, nou mucenic sfinţit, 25 iunie; Grigorie diaconul, nou mucenic sfinţit, 28 iunie; Milan Popovici din Rmanj, Serbia, nou mucenic sfinţit, 30 iunie; Vladimir, preot, nou mucenic sfinţit, 27 august; Teodor, nou mucenic sfinţit, 1 octombrie; Leontie diaconul, sfinţit mucenic, 21 decembrie; Alexandru preotul, nou mucenic sfinţit, 12 octombrie; Teodor, preot, nou mucenic sfinţit, 14 noiembrie; Bassian, mărtueisitor, arhiepiscop de Tambov, 14 decembrie;
• 1941 Pavel preot, sfinţit mucenic, 4 ianuarie; Mihail mărturisitorul, preot, 8 ianuarie; Paramon, dreptul din Belorussia, 5 februarie; Andrei mucenicul, 22 februarie; Sofia stareţa schimonahă din Kiev, nouă muceniţă, 22 martie, Marta muceniţa, 13 aprilie; Alexandru mărturisitorul, preot, 14 aprilie; Sava din Gornji Karlovac, Serbia, [[]]; Branko din Veljusa, Serbia, sfinţit mucenic, 24 aprilie; Ioan, preot şi nou mucenic sfinţit, 27 aprilie; Nicolae preotul, nou mucenic sfinţit, 3 mai; Gorazd (Pavlik) din Prague, a rpimit moarte mucenicească de la nazişti; Platon din Banja Luka, 5 mai; Vukasin, mucenic din Serbia, 16 mai; Valentin noul mucenic sfinţit, 19 mai; Milan Banjac şi Milan Golubovic din Drvar, Serbia, noi mucenici sfinţiţi, 26 mai; Ioannicus, mitropolit de Montenegro şi Littoral şi Sava, episcop de Upper Karlovci, noi mucenici sfinţiţi, 4 iunie; George din Serbia, nou mucenic sfinţit, 4 iulie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 27 iulie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 31 iulie; Rafael din Sisatovac, Serbia, sfinţit mucenic, 21 august; Petar (Zimonjić) din Dabar-Bosna, 4 septembrie; Ioan mucenicul, 17 septembrie; Nicolae mărturisitorul, preot, 25 septembrie; Leonida preotul, nou mucenic sfinţit, 29 octombrie; Leonida preotul, nou mucenic sfinţit, 30 octombrie 30 (?); Petru mucenicul, 1 noiembrie; Ismail, preot, nou mucenic sfinţit, 4 noiembrie; Olga fecioara-muceniţă, 10 noiembrie; Serghie, preot, nou mucenic sfinţit, 14 noiembrie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 28 noiembrie; Serghie, preot, nou mucenic sfinţit, 29 noiembrie; Dositeu, Mitropolit de Zagreb, mărturisitor, 31 decembrie; Ghenadie, nou mucenic sfinţit, 5 decembrie; Petru şi Vasile, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 7 decembrie; Serghie Mechev de Moscova, Preot, nou mucenic, 9 decembrie; Ioan, preot, nou mucenic sfinţit, 11 decembrie; Emilian şi Vasile, preoţi, noi mucenici sfinţiţi, 13 decembrie; sfinţit mucenic Đorđe (George) Bogić, preot de parohie din Našice
• 1941-45 Teroriştii croaţi Ustasa ucid 500,000 de ortodocşi sârbi, expulzează alţi 25,000 şi convertesc forţat alţi 250,000 la catolicism; Momcilo Grgurevic, Dobroslav Blazenovic, Milan Bozic, Mihailo Djusic, Jovan Zecevic, Bozidar Jovic, Bogdan Lalic, Trifun Maksimovic, Velimir Mijatovic, Bozidar Minic, Miladin Minic, Marko Popovic, Dimitrije Rajanovic, Budimir Sokolovic, Relja Spahic, Lazar Culibrk, Savo Siljac, Savo Skaljka, Milorad Vukojicic, Ratomir Jankovic, Mihailo Jevdjevic, Dusan Prijovic, Dobrosav Sokovic, Nestor Trkulja, Serafim Dzaric, Şirija Siljak, Slobodan Siljak, şi Jovan Rapajic, noi mucenici sfinţiţi din Serbia, 11 iulie; Simo Banjac şi Milan Stojisavljevic şi fiul său, mucenicul Milan din Glamoc, Serbia, noi mucenici sfinţiţi, 21 iulie; Vukosav Milanovic şi Rodoljub Samardzic din Kulen Bakufa, noi mucenici sfinţiţi, Serbia, 25 iulie; noi mucenici din Jasenovac (Serbia), 31 august;
• 1942 Ioan, 6 ianuarie ; Mihail, preot, sfinţit mucenic, 15 ianuarie; Alexandra şi Mihail mucenicii, 5 februarie; Alexie preotul, nou mucenic sfinţit, 7 februarie, Alexandru preotul, nou mucenic sfinţit, 8 februarie; Filaret noul mucenic sfinţit, 22 februarie; Alexandru, preot şi nou mucenic sfinţit, 1 martie; Vladimir mucenicul, 8 martie; Victor preotul şi nou mucenic sfinţit, 17 martie; Gabriel noul mucenic, 9 aprilie; Dimitrie mucenicul, 10 aprilie; Teodor, preot, nou mucenic sfinţit, 17 aprilie; Tamara muceniţa, 18 aprilie; Dimitrie preotul, nou mucenic sfinţit, 19 aprilie; Dimitrie mucenicul, 22 aprilie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 4 mai; Vasile preotul, nou mucenic sfinţit, 18 mai; Mihail, preot şi nou mucenic sfinţit, 22 mai; Ermoghen mucenicul, 28 mai; Vasile preotul, nou mucenic sfinţit, 30 mai; Varlaam Riaschentsov preotul, nou mucenic sfinţit, 8 iunie; Ioanichie (Lipovac) din Montenegro, 20 iulie; Niceta noul mucenic, 21 iunie; Alexie, diacon, nou mucenic sfinţit, 1 iulie; Nicolae mărturisitorul, preot, 24 iulie; Teodor Tonkovid, preot din Lovets (Pskov), nou mucenic sfinţit, 25 iulie, Ignatie din Jablechna (Chelm şi Podlasie, Polonia), nou mucenic sfinţit, 28 iulie; Vasile (Preobrazhensky), episcop din Kineshma, nou mucenic sfinţit, 13 august; Ignatie, nou mucenic, 21 august; Gorazd din Prague, Bohemia şi Moravo-Cilezsk, mucenic, 22 august, Elena, fecioara-muceniţă, 4 septembrie; Alexandru, preot, nou mucenic sfinţit, 9 septembrie; Nicolae, diacon, sfinţit mucenic, 11 septembrie Serghie, preot, nou mucenic sfinţit, 16 septembrie Vasile, preot, nou mucenic sfinţit, 21 septembrie; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 7 octombrie; Varlaam, noul mucenic sfinţit, 8 octombrie; Dimitrie preotul, nou mucenic sfinţit, 15 octombrie; Ioan preotul, nou mucenic sfinţit, 16 octombrie; Eufrosina cuvioasa, 23 octombrie; Matei preotul, nou mucenic sfinţit, 30 octombrie; Serghie, diacon, nou mucenic sfinţit, 3 noiembrie; Ilie Fondaminskii, preot, ucis de nazişti, 6 noiembrie; Teoctista, fecioara-muceniţă, 10 noiembrie; Boris, nou mucenic sfinţit, 12 noiembrie; Grigorie (Peradze) de Georgia, archimandrit, care a suferit la Auschwitz, Polonia; (n 1899), nou mucenic, 23 noiembrie; Boris, Marty, 2 decembrie; Serghie, diacon, nou mucenic sfinţit şi fecioara-muceniţă Vera, 18 decembrie; sfinţit mucenic Serghie, preot 24 decembrie.
• 1943 Pavel preotul, nou mucenic sfinţit, 9 ianuarie; Serghie preotul şi nou mucenic sfinţit, 12 martie; Ioan mucenicul, 4 aprilie; James preotul, nou mucenic sfinţit, 6 aprilie; Serghie Zacharczuk, preot din Nabroz (Chelm şi Podlasie, Polonia), nou mucenic sfinţit, 23 aprilie; Nicolae diaconul, nou mucenic sfinţit, 4 mai; Nicolae, preot, nou mucenic sfinţit, 5 iunie; Pelaghia muceniţa, 17 iunie; Teodor noul mucenic, 6 iulie Pavel Szwajko preotul şi Ioana preoteasa, din Graboviec (Chelm şi Podlasie, Polonia), 15 august; Alexandra, feciora-muceniţă, 17 septembrie; Serafim (Zagorovsky), ieromonah mărturisitor din Harkov, mucenic, 30 septembrie;
• 1943-44 Sute de preoţi ortodocşi din Biserica Ortodoxă a Ucrainei sunt eliminaţii, torturaţi şi înecaţi de către Organizaţia naţionaliştilor ucraineeni – Armata Rebelă Ucraineeană, ajutată de mitropolitul unit Josyf Slipyj, care a fost un lider spiritual al unităţilor militare naziste şi care ulterior a fost condamnat de tribualul de la Nuremberg şi care a fost întemniţat de autorităţile sovietice pentru ajutorul acordat UPA.

1944-2000
 

• 1944 Ekvtime (Kereselidze) Mărturisitor al Georgiei, 20 ianuarie; Dimitrie Klepinine, preot din Paris, moare în tabăra de prizonieri de război Ravensbruck, Germania, sfinţit mucenic, 27 ianuarie; Leo Korobczuk, preot din Laskov (Chelm şi Podlasie, Polonia), nou mucenic sfinţit, 25 februarie; Nicolae Holz, preot din Novosiolki (Chelm şi Podlasie, Polonia), nou mucenic sfinţit, 20 martie; Petru Ochryzko, preot din Chartoviec (Chelm şi Podlasie, Polonia), nou mucenic sfinţit, 28 martie; Macarie episcopul-schimonah de la Mănăstirea Sfântul Macarie Romanul, în apropiere de Lezna, nou mucenic sfinţit, 1 aprilie; Pelaghia, muceniţa, 13 iunie; Ioan mucenicul, 30 iunie; George Skobtsov, mucenic, fiul Sfintei Maria Skobtsova, 20 iulie; Pelaghia, nouă muceniţă sfinţită, 21 octombrie
• 1945-90 Persecutarea Bisericii Ortodoxe din Albania.
• 1945 Maria, feciora-muceniţă, 12 ianuarie; Dositeus, mitropolit de Zagreb, 13 ianuarie; Ştefan mucenicul, 30 ianuarie; Maria Skobtsova, cuvioasă măicuţă, care a suferit la Ravensbruck, în nordul Germaniei, 18 martie; Vasile Martysz, protopop în Teratyn (Chelm şi Podlasie, Polonia), nou mucenic sfinţit, 21 aprilie; Arsenie (Chagovtsov) de Winnipeg, 4 octombrie; Vasile, episcop de Kineshma, nou mucenic sfinţit, 31 iulie; Khionia, mărturisitor, 4 octombrie;
• 1946 Serafhim, nou mucenic sfinţit, 24 august;
• 1947 Alexei Kabalyiuk, [54] Apostol şi primul sfânt al Carpato-Rusiei 2 decembrie.
• 1948 Serghie Serebriansky, arhiepiscop şi mărturisitor, 23 martie; Sava cel nou din Kalymnos, 7 aprilie; Nicolae, mărturisitor, preot, 18 noiembrie; Ana şi Tatiana, mărturisitoare, 10 decembrie;
• 1949 Serafim dinViritsa, 21 martie.
• 1950 Cuviosul Laurenţiu de Chernigov, 11 ianuarie, Serghie, preot măturisitor, 5 decembrie;
• 1951 Ioan mărturisitorul, preot, 24 iulie;
• 1952 Matrona cea oarbă din Moscova, născută în 1885, 19 aprilie; Dimitrie, mărturisitor, preot, 27 august; Paraschiva, cuvioasă mărturisitoare, 22 noiembrie;
• 1953 Eutimie (Taqaishvili) Omul lui Dumnezeu din Tbilisi, 3 ianuarie; Petru diaconul, nou mucenic sfinţit, 3 septembrie;
• 1954 Tecla mărturisitoarea, 10 decembrie;
• 1955 Nicolae, mitropolit mărturisitor de Alma-Ata, nou mucenic sfinţit, 12 octombrie
• 1956 Nicolae Velimirovici, 18 martie.
• 1957 Ioan (Maisuradze), mărturisitor din Georgia, 21 ianuarie, Rafail mărturisitorul, cuvios, 6 iunie;
• 1958 Ana, cuvioasă mărturisitoare, 10 decembrie;
• 1959 Pustnicul Iosif Isihastul (1898-1959); pustnicul George (Karslidis) din Drama (1901-1959), 4 noiembrie; Gabriel cuvisoul mărturisitor, 5 octombrie;
• 1960 Simion al Peşterilor din Pskov, cuvios, 5 ianuarie; George-Ioan (Mkheidze) din Georgia, 21 ianuarie; Antim din Chios 15 februarie; Ioan (Iacob) Românul (Hozevitul) 5 august; Grigorie, mărturisitor, 3 decembrie;
• 1961 Ioan mărturisitorul, cuvios, 14 ianuarie; Luca, ierarh-chirurg de Simferopol şi Crimea, mărturisitor, (n. 1877), 29 mai, Alexandru, cuvios, mărturisitor, 14 august;
• 1962 Atanasie (Saharov) mărturisitorul, episcop de Kovrov, 15 octombrie;
• 1963 Matrona mărturisitoarea din Diveyevo, 25 octombrie;
• 1964 Kuksha din Odessa, (n. 1875), cuvios mărturisitor, 11 decembrie; Varnava Nastic din Bosnia, nou sfinţit mărturisitor, 12 noiembrie; Pustnicul Ghervasie din Patras (1877-1964),
• 1966 Sebastian, pustinic din Optina şi Karaganda, 6 aprilie; Ioan (Maximovici) făcătorul-de-minuni, arhiepiscop de Shanghai şi San Fransisco, 2 iulie. Ieronim de Eghina, (n. 1883), binecuvântat, 3 octombrie;
• 1967 Iraida mărturisitoarea, 25 iulie;
• 1970 Pustnicul Amfilochie (Makris) din Patmos (+1970); protopopul Ştefan Wu Zhiquan .[55], noul mucenic.
• 1971 Cuviosul Amfilochie din Pochaev, schimonah 1 ianuarie (FD:29 aprilie).
• 1972 Leontie (Stasevich) din Ivanovo, cuvios, 27 ianuarie; Leontie din Tarnopol şi Jablechna (Polonia), nou mucenic sfinţit, 27 ianuarie; Petru Cheltsov, protopop din Smolensk, sfinţit mărturisitor, 30 august;
• 1975 Papa-Dimitris (Gagastathis); Pustnicul Dimitrie din Trikala (1902-1975)
• 1979 matushka Olga Mihail, 8 noiembrie; Iustin Popovici, 25 martie; arhimandrit Filomenos, 16 noiembrie;
• 1980 Pustnicul Filoteu (Zervakos) din Paros (1884-1980).
• 1982 Serafim Rose (nu este canonizat încă)
• 1983 Pustnicul Arsenie săpătorul de peşteri din Muntele Athos.
• 1989 Ieromonahul Cosma din Zair (1942-1989); Pustnicul Epifanie din Atena (+1989)
• 1991 Pustnicul Porfirie (Bairaktaris) Capsocalivitul; (Evangelos (Bairaktaris)), 7 februarie; Pustnicul Iacov (Tsalikis) din Euboea (1920-1991)
• 1992 Gabrielia (Papayannis) şi Hrisanti din Andros.
• 1993 Noi mucenici din Mănăstirea Optina; Canonizarea lui Hrisostom (Kalafatis) al Smirnei.
• 1994 Pustnicul Paisios (Eznepidis) din Muntele Athos, 12 iulie.
• 1995 Pustnica Macrina din Volos (1921-1995); Gherasim (Papadopoulos) din Abydos, 12 iunie.
• 1998 Pustnicul Efraim din Katounakia.
• 2000 Fratele Grigorie Zhu, septembrie; Binecuvântata Stavritsa misionara (1916-2000)

Secolul al XXI-lea (2001-prezent)
 

• 2001 Stareţul Haralambie Dionysiatul, dascăl al rugăciunii minţii.
• 2004 În septembrie, un elicopter în care se găsea patriarhul Petros al VII-lea (Papapetrou) al Alexandriei împreună cu alţi 16 (între care alţi trei episcopi ai Bisericii Alexandriei) s-a prăbuşit în Marea Egee pe drumul spre Muntele Athos. Nu au existat supravieţuitori.
• 2007 Protopresbiterul Elias Wen.
• 2008 Arhiepiscopul Hristodoulos (Paraskevaidis) al Atenei.
• 2009 Iosif Vatopedinul, 30 iunienecesită confirmare înmormântat pe 1 iulie.


Note
1. ↑ Sfântul Ioachim şi Ana aduc daruri în templul Domnului din Ierusalim de sărbătoarea anuală a Sfinţirii(Hanukkah) şi Sărbătorii Luminilor (cf. Macabei 4:52-59; 2 Macabei 10:5).
2. ↑ Sfântul Ioachim a trăit 80 de ani iar Ana 79. Ei au mai trăit în jur de şapte ani după ce Maria a fost încredinţată templului, astfel încât Maica Domnului avea în jur de zece ani la moartea lor.
3. ↑ Folclorul european a păstrat numele magilor ca fiind Baltazar, Melchior şi Gaspar (sau Caspar)
4. ↑ „Cartea albinei” siriană sugerează că numele păstorilor care au fost la Naşterea Domnului sunt Aşer, Zabulon, Iust, Nicodim, Iosif, Barşaba şi Jose?.
5. ↑ Relatarea apocrifă, „Povestea lui Iosif”, un document din secolul al IV-lea, prezintă ultimii ani din viaţa lui Iosif. După spusele Sfântului Epifanie de Salamina (c. 315-403), Înţeleptul Iosif a trăit până la o vârstă înaintată, adormind la vârsta de o sută zece ani, chiar înainte ca Hristos şă-şi înceapă activitatea publică de propovăduire a Evangheliei
6. ↑ Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul începe în „al 15-lea an al lui Tiberiu” (Luca 3,1-2). El propovăduieşte „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor” (Mat 3:1-2)
7. ↑ Cei trei ani de lucrare publică ai lui Hristos includ întâlnirea Celor Doisprezece Apostoli, Predica de pe Munte, minuni, Schimbarea la Faţă, etc.
8. ↑ Execuţia Sfântului Ioan Botezătorul este menţionată în lucrarea în limba latină Antiquitates Judaicae, a istoricului evreu Flavius Josephus prin anii 93 sau 94 ? d.Hr., 18.5.2
9. ↑ Majoritatea cercetătorilor consideră că anul 30 d.Hr. este probabil data corectă a Morţii şi Învierii Domnului şi a Pogorârii Duhului Sfânt; o vom preferea şi aici în loc de indicaţia tradiţională a anului 33 d. Hr.
10. ↑ Tradiţia spune că la momentul adormirii sale avea puţin peste cincizeci de ani.
11. ↑ Gamaliel era cinstit ca fariseu învăţat în Legea Iudaică, el fiind dascălul Sfântului Apostol Pavell; autorul cărţii Faptele Apostolilor îl descrie pe Gamaliel cu mult respect (Fapte 5,34, 22:3)
12. ↑ Tradiţia spune că Apostolul Andrei a primit moarte mucenicească în Aheea, la Patras, prin răstignire.
13. ↑ Moartea Sfântului Iacov cel Drept este menţionată şi în „Antiquitates Judaicae” publicată de istoricul iudaic Flavius Josephus, 20.9.1
14. ↑ Sursă: w:Primii mucenici ai Bisericii Romei
15. ↑ Nobilele doamne romane, ucenice ale Apostolilor Petru şi Pavel, ale căror trupuri ele le-au îngropat. Ele au primit moarte mucenicească sub Nero.
16. ↑ O fecioară martirizată în Terni, Italia în acelaşi timp cu Episcopul Valentin.
17. ↑ Primul episcop al Romei. Ucenic al Sfântului Apostol Pavel, el a fost unul din Cei Şaptezeci şi este menţionat în 2 Timotei 4:21. El a fost episcop timp de 12 ani şi este cinstit ca mucenic.
18. ↑ O femeie în vârstă care l-a găzduit pe Apostolul Petru în Neapole şi a fost videcată miraculos de acesta. La rândul ei, l-a convertit pe Sfântul Aspren care a devenit primul Episcop de Neapole.
19. ↑ O matroană din Roma botezată de Sfântul Pavel şi care şi-a convertit soţul şi fiul, Sfântul Nazarius. Moaştele ei sunt păstrate la Milano şi Cremona în Italia.
20. ↑ Sclavul care a fugit de la stăpânul său, Filimon, şi care a fost convertit de Sfântul Pavel la Roma şi a fost motivul scrisorii Sfântului Pavel către Filimon.
21. ↑ După tradiţie, el a fost hirotonit ca primul episcop de Catania, în Sicilia, de către Sfântul Apostol Petru, cu care călătorise din Antiohia. El a adormit la o vârstă foarte înaintată.
22. ↑ Prin tradiţie, a fost hirotonit de Apostolul Petru ca primul preot din Fiesole, el a primit moarte mucenicească împreună cu câţiva însoţitori sub Domiţian
23. ↑ BPrin tradiţie, el a fost un preot martirizat la Roma, probabil sub Domiţian.
24. ↑ Ucenicul pe care Sfântul Pavel îl salută în Romani 16:13.
25. ↑ Prin tradiţie, un galileean şi primul episcop, de asemenea şi mucenic din Abruzzi în Italia.
26. ↑ Frate al Împăratului Vespasian şi unchi al lui Tit şi Domiţian, cu a cărui nepoată, Flavia Domitilla, s-a căsătorit. În anul 95 DH, el a fost unul din consuli alături de Domiţian. Anul următor, a fost decapitat de Domiţian pentru credinţa sa creştină.
27. ↑ Data este nesigură. Izvoare din acea perioadă menţionează că el a murit de moarte naturală, probabil în Grecia. O tradiţie din secolul al IX-lea menţionează maortea sa mucenicească în Crimeea în anul 102 prin înecare, când a fost aruncat de pe un vapor, fiind legat de o ancoră.
28. ↑ Ei făceau parte din curtea Flaviei Domitilla, pe care au însoţit-o în exil în Insula Ponza. Ulterior, ei s-au reînotrs la Roma şi au fost martirizaţi sub Traian.
29. ↑ Soldaţi pretorieni botezaţi de Apostolul Petru, prin tradiţie, şi exilaţi împreună cu Flavia Domitilla la Pontia şi mai târziu la Terracina în Italia
30. ↑ Misionar din Spania în Perioada Apostolică
31. ↑ Relatare despre miracolul de la mormântul său: Fiind trecut de 100 de ani, Sfântul Ioan a luat câţiva ucenici în afara Efesului şi i-a pus să sape un mormânt în formă de cruce. Sfântul Ioan a intrat în mormânt şi discipolii l-au acoperit cu pământ, viu fiind. Mai târziu, când au deschis mormântul, trupul Sfântului Ioan nu mai era acolo. În data de 8 mai a fiecărui an, din mormântul său se ridică un praf care vindecă numeroase suferinţe.
32. ↑ Este posibil ca răstignirea lui Simeon să fie făcută cu complicitatea iudeilor: Din Istoria Bisericii 3.32.4 a lui Eusebiu: „Iar acelaşi scriitor spune că şi acuzatorii săi, de asemenea, când au fost cercetaţi în privinţa descendenţei din David, au arestaţi ca aparţinând acestei familii.” Nota 879: „Aceasta este o declaraţie aparte. Membrii casei lui David ar fi riscat foarte meult ca să-l acuze pe Simeon în privinţa apariţiei lui la această familie. În orice caz, declaraţie este destul de vagă. Nu ni se spune ce s-a întâmplat cu aceşti acuzatori, nici dacă ei erau, într-adevăr, din linia lui David, deşi ὡσ€ν cu care Eusebiu începe descrierea acuzaţiei ne arată că el nu avea nici un fel de dubiu, aşa cum remarcă Lightfoot pe bună dreptate. Este posibil ca cineva din casa lui David să-l fu acuzat pe Simeon, nu de faptul că era membru al acelei familiii, ci pentru că era creştin şi astfel menţionarea apariţiei să devină după o vreme confuză.”
33. ↑ Povestea Mucenicilor Scillitani se bazează pe documentele procesului, deşi a fost înfrumuseţată cu elemente miraculoase şi apocrife.
34. ↑ Faimos pentru numărul de copii pe care i-a avut
35. ↑ Sfântul Cloud a fost hirotonit ca preot de către episcopul Eusebius de Paris în 551.
36. ↑ Sfânta Anastasia de Sinai nu trebuie confundată cu Sfânta Anastasia I a Antiohiei numită şi Anastasia de Sinai şi prăznuită în aceeaşi zi. Ele au trăit în secole diferite.
37. ↑ Andrei de Creta: Istoricii Bisericii nu sunt toţi de acord cu data decesului său. Unii sugerează 712 iar alţii 726.
38. ↑ Acest Vasile Mărturisitorul nu trebuie confundat cu celălalt Vasile Mărturisitorul, însoţitorul cuviosului Procopie de la Decapole, a cărui pomenire se face pe 28 februarie.
39. ↑ Varlaam al Peşterilor Kievului a fost proslăvit în sec. al XI-lea.
40. ↑ Antonie al Peşterilor Kievului a fost proslăvit în sec. al XI-lea.
41. ↑ Sfântul Alexander Nevski a fost recunoscut ca sfânt de Biserica Rusiei în 1547.
42. ↑ Sf. Daniil Sihastrul a fost proslăvit de Sfântul Sinod al Bisericii României în 1992.
43. ↑ Artemie de Verkola avea 12 ani când a fost lovit de fulger pe un câmp. Moaştele lui au fost duse la biserica Sf. Nicolae în 1577,
44. ↑ Mucenicia Sf. Corneliu al Peşterilor Pskovului este înregistrată în vechile manuscrise ale Lavrei Sfânta Treime – Serghiev
45. ↑ Conform sinaxarului mănăstirii Ormylia, Atanasie de Brest-Litovsk a fost decapitat de autorităţile polono-lituaniene, iar trupul său a fost aruncat într-un puţ. A fost găsit, neputrezit, ceva mai târziu.
46. ↑ Moaştele Sf. Atanasie de Attalia au fost înmormântate în biserica Sf. Parascheva din Smyrna.
47. ↑ Mitr. Antim Ivireanul, proslăvit de Biserica României în 1992 şi mai apoi şi de Biserica Georgiei.
48. ↑ Sf. Inochentie de Irkuţk (1680-1731) este întâiul episcop de Irkuţk, în Siberia centrală.
49. ↑ Atanasie a studiat cu Atanasie Paros în Tesalonic şi s-a călugărit. Neacceptând să se convertească la Islam, a fost spânzurat şi îngropat lângă Biserica Sf. Parascheva
50. ↑ Sf. Cosma Etolos (n. în Etolia, Grecia 1714-1779) este prooroc, Nou Mucenic Sfinţit şi Întocmai cu Apostolii
51. ↑ Sfântul Ambrozie de Optina a fost proslăvit de Sinodul local al Bisericii Ruse în 1988.
52. ↑ Alexander (Okropiridze) din Guria şi Samegrelo, sfânt din Biserica Ortodoxă a Georgiei
53. ↑ Mitropolitul şi mucenicul etnic Hrisostom (Kalafatis) de Smirna a fost canonizat în 1993
54. ↑ Sfântul Alexie (Kabaliuk) din Carpatia a fost canonizat de Biserica Ortodoxă a Ucrainei (Patriarhia Moscovei) în 2001. Moaştele sale se găsesc în Iza din Ucraina.
55. ↑ http://www.orthodox.cn/localchurch/harbin/stefanwu_en.htm