Mesajul de salutare a Președintelui interimar a Republicii Moldova Dl. Marian Lupu participanților Sinodului Arhieresc de la Moscova

0
806
Mesajul de salutare a Președintelui interimar a Republicii Moldova Dl. Marian Lupu participanților Sinodului Arhieresc de la Moscova

Patriarhului Chiril, al Moscovei și a Întregii Rusii

Participanților Sinodului Arhieresc a Bisericii Ortodoxe Ruse

Prea Fericite Părinte Patriarh! Mult stimați participanți ai Sinodului Arhieresc!

În numele cetățenilor Republicii Moldova și în numele meu personal salut întregul episcopat a Bisericii Ortodoxe și toți credincioșii în legătură cu începutul lucrărilor Sinodului Arhieresc. În sute de ani se estimează activitatea Bisericii Ortodoxe, care a fost și este un bastion al păcii şi moralității. Şi astăzi, contribuţia Ei este  inestimabilă într-u menţinerea armoniei interetnice şi interconfesionale. Iată de ce Soborul Arheresc se dovedește a fi pe drept cuvânt unul dintre cele mai importante,  forumuri, deciziile căruia au o importanță majoră pentru societate și pentru cultura țărilor creștin-ortodoxe. Sunt convins că deciziile Dvs. vor ajuta la rezolvarea problemelor urgente pentru lumea creştină – prevenirea extremismului etnic şi religios, educaţia morală a tineretului, consolidarea bunei vecinătăţi, a toleranţei şi umanismului.

Doresc sincer participanţilor la întâlnire sănătate, înțelepciune pentru a lua decizii şi succes în slujirea binelui poporului nostru, pace şi bunăvoință.

Cu stimă

Marian Lupu