Astăzi, a avut loc Adunarea Blagociniei de Orhei, prezidată de nou alesul Blagocin Arhim. SILUAN (Șalaru)

0
1646
A avut loc Adunarea Blagociniei de Orhei, prezidată de nou alesul Blagocin Arhim. SILUAN (Șalaru)

A avut loc prima Adunare a Blagociniei de Orhei, prezidată de nou-alesul Blagocin Arhim. SILUAN (Șalaru), care a fost numit în această funcție prin decret mitropolitan, după ce fostul blagocin, P.S. NICODIM (Vulpe) a fost ridicat în treapta de Episcop de Edineț și Briceni! În cuvântul său de deschidere, Prea Cuviosul Părinte Blagocin mai întâi a ținut să aducă mulțumiri tuturor celor care au binevoit să pună umărul la zidirea Mănăstirii ”Nașterea Maicii Domnului” din s. Curchi r-l. Orhei: ”Dragii mei părinți, eu sunt onorat să vă salut cu multă dragoste astăzi, aici în dulcea și frumoasa noastră Mănăstire Curchi, fortăreața spirituală mai ales a orheienilor, dar cred eu că nu numai a lor. Și cu această ocazie, țin să vă prezint încă odată în numele obștii monahale sincere mulțumiri pentru ceea ce ați făcut sfințiile voastre pentru mănăstirea noastră, atunci când a fost organizat acel telemaraton pentru mănăstirea noastră în vederea susținerii mănăstirii, dar nu numai atunci, dar și în deloc simpla perioadă de renaștere a acestui așezământ monahal. Mulțumesc încă odată și o rog pe Maica Domnului să vă răsplătească tuturor.”

Apoi, referindu-se la Adunarea propriu zisă, Prea Cuviosul Părinte Siluan a spus următoarele: ”Și în contextul Ședinței noastre de astăzi, este o primă ședință a Blagociniei noastre de când Smerenia mea a fost numit în calitate de Blagocin, așa cum e tradiția la Orhei să se spună a Bisericilor din acest protopopiat. Sincera noastră dorință, este ca împreună cu Sfințiile Voastre să continuăm frumoasele proiecte începute, așa cum am vorbit și la Orhei, la ultima noastră întâlnire, dar cu voia Domnului, să demarăm și altele noi. Misiunea noastră de preot, este de a-L sluji pe Dumnezeu și Biserica noastră străbună cu dăruire, cu propășire, pentru că, așa cum am jurat fiecare dintre noi, la un moment dat vom fi întrebați pentru cum am slujit și cum ne-am îndeplinit obligațiunile noastre de slujitor în fața lui Dumnezeu. Și dacă Biserica este Mama noastră iubiți părinți, se cuvine ca, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel: ”în timp și fără timp” să muncim ca societatea noastră contemporană, răvășită de provocările și încercările timpului să aibă încredere în Biserica noastră și astăzi, când mai ales expansiunea celor din afară se face din ce în ce mai simțită oferindu-le oamenilor răvășiți de mizerii și sărăcii și niște mizerabile valori materiale pe mulți dintre ei reușesc spre mare regret să-i tragă de partea lor, de aceea și în acest sens, misiunea noastră este de ai păstra în sânul Bisericii pe fii ei cu orice preț. Și de aceea, cum spunea și Prea Sfințitul NICODIM la ultima noastră întâlnire: ”Până acum fiecare dintre noi am acordat o atenție deosebită valorificării Bisericii fizice, Bisericii materiale, dar se simte în continuare și nu aș vrea să zic că până în prezent nu s-a simțit latura spirituală a slujirii pastorale, dar și de acum încolo, se simte necesitatea ca o mai mare atenție să atragem anume acestei dimensiuni de slujire”.

De asemeni, Blagocinul a transmis și cuvântul de salutare a Mitropolitului față de clerul Bisericii Ortodoxe din Orhei: ”Întâi de toate, dragi părinți vreau să vă transmit binecuvântările și urările de bine ale Înalt Prea Sfințitului Mitropolit, care, așa cum știți, se află în aceste alături de ceilalți membri ai Soborului Arhieresc a Sfintei Patriarhii Ruse la Soborul Arheresc care se desfășoară în Catedrala ”Hristos Mântuitorul” din Moscova. Aseară am avut o discuție telefonică cu Înalt Prea Sfințitul. I-am transmis că ne vedem astăzi. Înalt Prea Sfinția Sa știa despre această întâlnire și de mai înainte și vă transmite arhiereștile și părinteștile binecuvântări și doririle de tot binele și succes în slujba Dvs. Pentru Biserica Mamă și pentru Țară.”

Vorbind despre noua slujire care ia fost încredințată, Sfinția Sa a spus: ”Vreau în același timp ca să facem unele deslușiri, ca să nu se lase loc pentru interpretări, aș vrea să vă spun, de fapt cum discutam și data trecută că, toate bisericile, așa cum ați fost până acum împreună, cum ați slujit cu toții în echipă, mergem în continuare așa, nu credeți că dacă a parvenit ca urmare a hirotoniei Prea Sfințitului NICODIM în calitate de Episcop de Edineț și Briceni, vor parveni și alte schimbări. Eu, am fost numit în această ascultare nu pentru că mi-aș fi dorit, sincer vă spun, nu am știut de aceasta până Înalt Prea Sfințitul nu mi-a înmânat decretul de numire în această ascultare. Nu mi-am cerut, nu mi-am dorit această slujire. Dar dacă Dumnezeu și Biserica mi-a încredințat, dorința mea sinceră este ca să avem rezultate dorite, așa cum spuneam. Pentru că multe proiecte frumoase au fost derulate până în prezent, dar cum spuneam să reușim să lansăm și altele noi.”

În ceea ce privește Structura administrativă a Blagociniei de Orhei, Sfinția Sa a precizat următoarele aspecte: ”Structura de administrare a Blagociniei noastre rămâne cea care a fost și până în prezent. Avem adjuncții de Blagocini, pe care îi cunoașteți Sfințiile voastre. Aceștia sunt Părintele Leomid Mihailov, Părintele Rodion Melnic, responsabil de Comisia disciplinară rămâne în continuare Părintele Protoiereu Serghei Brașoveanu, atât doar că am instituit un nou adjunct de Blagocin, pe care Sfințiile Voastre îl cunoașteți, este vorba de Părintele Iulian Rață, care va fi responsabil de Educație, Cultură și Relații cu Mass-media a Blagociniei noastre. Și vă argumentez de ce am primit această decizie, pentru că consider necesar ca activitatea Blagociniei să fie reflectată în presă, ca Biserica să nu fie învinuită că se ocupă doar de slujbe și este complet lipsită de latura activității sociale și de alte acțiuni, care  sunt spre binele cetățenilor și a creștinilor noștri.”

La finalul discursului său, Blagocinul, a ținut să le ureze tuturor adjuncților, cât și șefilor de sector ajutor de la Domnul în lucrarea lor, succese și râvnă.

De asemeni, s-au remarcat următoarele aspecte asupra cărora Sfinția Sa a cerut ca preoții să atragă o atenție deosebită:

  •  Actualizarea inventarului lăcașelor de cult;
  •  Curățenia Sfintelor lăcașe, care de fapt sunt fața preotului și a Ortodoxiei;
  •  Intensificarea activităților sociale în cadrul parohiilor, în acest sens remarcându-se activitatea Prot. Mitr. Igor Naval;
  •  Posibilitatea cercetării celor bolnavi la domiciliu;
  •  Întocmirea corectă, corespunzătoare a Registrelor de evidență;
  •  Nu în ultimul rând, predarea religiei în școli, în acest sens Sfinția Sa amintind încă odată că: ”Biserica trebuiește întinerită”! Și: ”Demult a venit timpul ca noi, să ieșim către oameni”! Aici, Sfinția Sa a dat citire și Raportului efectuat în luna ianuarie 2011, în cadrul Blagociniei de Orhei, în urma căruia s-au aflat cifre destul de triste. Astfel, religia, la moment nu este predată în 33 de instituții de învățământ din raion și asta în condițiile unei totale deschideri a autorităților față de Biserică! S-a decis analizarea oferirii cursurilor psiho-pedagogice preoților, pentru ca fiecare slujitor al Sfântului Altar să poată cu ușurință preda Religia în școală!
  •  De asemeni, Blagocinul a ținut să aducă muțumiri pentru slujirea vrednică și neostenită de care a dat dovadă Părintele Leomid Sârgi, din s. Chiperceni, care cu binecuvântarea Prea Sfințitului Episcop Petru, de Ungheni și Nisporeni, trece în Episcopia Prea Sfinției Sale. Toți clericii Blagociniei de Orhei i-au dorit ajutor și bună sporire în slujirea sa, nu mai puțin rodnică ca și cea de care a dat dovadă până în prezent.
  •  De către părintele Andrei Popa s-a propus ca nou-numitul adjunct Preotul Iulian Rață să preia și latura activității misionare a Blagociniei de Orhei. În acest sens, să fie pregătit un set de documente pe care preoții să le aibă la mână, pentru o cunoaștere mai bună a Legii Cultelor și posibilitatea de a lupta cu aceștia în cadrul Legii Republicii Moldova.

În cele ce au urmat, fiecare șef de sector a raportat situația din sectoarele pe care le administrează, situația fiecărei parohii în parte. Din nou, un subiect aparte a constituit activitatea prozelitistă a sectanților și modalitățile de combatere a acestora. Astfel, s-au propus organizarea seminarelor de perfecționare, organizarea unor conferințe, distribuirea mai multor materiale cu caracter misionar în rândul clerului pentru a diminua efectul nefast al cultelor neoprtotestante în teritoriu Blagociniei. Preoții prezenți au mulțumit părintelui protopop pentru mesajele încurajatoare și pentru grija părintească ce o are pentru slujitorii aflați în jurisdicția sa și l-au asigurat că vor face tot ce le stă în puteri pentru a-și îndeplini misiunea pastorală la cel mai înalt nivel, fiind buni slujitori ai Bisericii și de folos poporului dreptmăritor. La finele Adunării, s-a stabilit ca întrunirile Adunării Generale a Blagocinei de Orhei să aibă loc trimestrial, în noul sediu a Blagociniei de Orhei – Mănăstirea Curchi. Iar întrunirile Consiliului de Administrare a Adunării – a adjuncților și a șefilor de sectoare să aibă loc bilunar, iar în caz de necesitate și mai des, pentru soluționarea problemelor apărute. Taina Sfintei Spovedanii, clericilor Blagociniei să fie  făcută pe sectoare, la Duhovnicul Blagociniei Prot. Mitr. Ioan Topală, unul dintre cei mai cucernici slujitori ai Sfântului Altar din Blagocinia de Orhei.

Biroul de Presă a Blagociniei de Orhei