Administrația siteului

0
1149

Administrația siteului aduce sincere felicitări tuturor creștinilor de pretutindenea cu sărbătoarea Nașterii Domnului și cu acelea care urmează a le sărbători.

Cel Ce S-a născut în peştera Betleemului aşteaptă de la noi să trăim în bună înţelegere cu toţi oamenii şi să ne iubim unii pe alţii, aşa cum însuşi ne învaţă: „Să vă iubiţi unul pe altul precum v-am iubit Eu” (Ioan 15, 12).Sărbătoarea Naşterii Dom­nului ne învaţă că fiecare suntem datori să lucrăm la mântuirea noastră, astfel împlinind voia lui Dumnezeu. De aceea „orice faceţi, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi întru numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl” (Coloseni 3, 17).Cele mai sincere din suflet , curate și de bun augur felicitări și celor care muncesc la acest siteu , fie ca pruncul Iisus să vă întărească în a lumina inimile celor flămânzi de hrana spirituală.

 

Prot Victor Mihalachi