Primul ziar naţional de cultură creştină pentru copii şi adolescenţi

0
1166

Primul ziar naţional de cultură creştină pentru copii şi adolescenţi

“Suiţi, fraţilor, suiţi!”, ne îndeamnă Sfântul Ioan Scărarul, arătându-ne treptele ce duc spre Dumnezeu, spre Rai. Să încercăm împreună să identificăm aceste trepte şi să facem primii paşi pe ele. Numai astfel vom putea deveni mai aproape de Tatăl Ceresc şi unul faţă de altul.

Abonaţi-vă la „Scara spre cer”şi veţi avea frumoasa posibilitate de a pătrunde pas cu pas în tainele adânci ale credinţei strămoşeşti, de a vă întări credinţa şi dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele.„Scara spre cer” este o ediţie color cu apariţie lunară.

Preţul abonamentului anual e de 60 lei, Indice poştal PM22119

Primul număr va apărea în ianuarie 2011

www.moldovacrestina.info