Icoana Mântuitorului din Sinai – mila şi dreptatea pe acelaşi chip

0
5820
Icoana Mântuitorului din Sinai – mila şi dreptatea pe acelaşi chip

Icoana aceasta este a Mântuitorului Pantocrator şi se află în Sinai, în Mănăstirea „Sfânta Ecaterina”. Ea a folosit drept model multora dintre cele care au urmat. Este una dintre foarte puţinele icoane păstrate de Biserica Ortodoxă de Răsărit din perioada premergătoare iconoclasmului, când multe icoane au fost distruse.
La prima vedere, observăm că privirea Mântuitorului are ceva aparte, dar nu ne dăm seama ce anume. De fapt, Mântuitorul ne priveşte aici cu două chipuri diferite, atât cu iubire, cât şi cu mânia Sa cea sfanta. Mila Lui se învecinează cu dreptatea şi cu răsplata dreaptă pentru faptele noastre.

Trasând o linie verticală, pe jumătate, icoana Mântuitorului Hristos poate fi împărţită în două părţi (dreapta/stânga).

   În partea stângă, facem cunoştinţă cu mila, pacea şi blândeţea de pe chipul Mântuitorului. Dacă privim începând din partea de sus a icoanei, cu partea stângă a chipului Său luminos, şi terminând cu partea de jos a icoanei, unde mâna binecuvintează neîncetat, ne umplem de nădejde.

  Ochiul Său este luminos, plin de pace şi linişte, aşteptând ca omul să-şi întoarcă privirea spre dragostea Lui. Gura este şi ea lină, liniştită.
Întregul chip este luminat de o lumină caldă, blândă, fără umbre.Mai jos, mâna binecuvintează pe toţi.
Aici îţi aminteşti că nu eşti singur cu neputinţele tale, ci dragostea şi mila lui Dumnezeu este asupra ta, căci Hristos este pacea şi nădejdea. Aşa priveşte Mântuitorul pe păcătoşii care se pocăiesc şi îi mângâie în rugăciune.
La Judecata de Apoi, Acest chip al lui Hristos îl vor vedea drepţii când va rosti : „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregatită vouă de la întemeierea lumii. ” (Matei 25,34-36)
 
În partea dreaptă facem cunoştinţă cu adevărul şi dreptatea de pe chipul Mântuitorului .
 
Această parte este închinată adevarului şi dreptăţii ce izvorăsc din Dumnezeu, Căruia nimic nu îi rămâne întru necunoştinţă, nimic ascuns şi nimic nerăsplătit.
Începând din partea de sus a icoanei, cu partea dreaptă a chipulu Său încruntat şi plin de mânie sfântă, şi terminând în cea de jos, unde Evanghelia nu este trecută cu vederea, ci este aşezată spre a fi verificată în faptele fiecărui om, această parte ne avertizează şi ne trezeşte din somnul lenei şi delăsării. Chipul Lui nu mai este scăldat în lumina caldă şi liniştitoare, ci este mai întunecos, cu umbre pe obraz.Sprânceana şi buzele sunt încordate.
Dacă nu vom face nimic pentru mântuirea noastră în viaţa aceasta, ne vom întâlni cu acest chip şi în zadar vom încerca atunci să ne mai apărăm, căci Dumnezeu este iubitor şi milos, dar este şi drept şi răsplăteşte fiecăruia după faptele lucrate în viaţa efemeră pe pământ.
La judecata de apoi, cei care au trândăvit în a înfăptui virtutea vor vedea acest chip zicând: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. ” (Matei 25, 41-43)
Pentru rugăciunile Maicii lui Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, să fim feriţi de a vedea acest chip la Judecata de Apoi!