Dangăt de clopote la Lucaseuca.

0
2045

Dangăt de clopote la Lucaseuca.

Astăzi 25 noembrie  prin sunetul clopotelor mai mult ca oricând Iisus Hristos chema pe toți de la mic la mare la marea și Dumnezeiasca sărbătoare și triumf a creștinilor de la Lucașeuca. În zorii zilei încetul cu încetul pe drumul șerpuind către biserică se strecurau credincioașii din localitate , cât și cei din alte localități ale raionului, ba chiar și din țară. Soarele care se ivea la orizont prevestea o zi minunată plină de daruri și de har pentru toți care au fost prezenți la sărbătoare. Cu binecuvântarea Inalt Prea Sfințitului Vladimir Mitropolit al Chișinăului și întregii Moldove la slujba de sfințire a prestolului și a bisericii a sosit Prea Sfințitul Petru Episcop de Hâncu , vicar al Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldove. Zeci de copilaşi au ieşit cu flori în mâni pentru a întâmpina oaspetele drag.

Blagocinul de Orhei Arhimandritul Nicodim (Vulpe) și parohul sfântului locaş Preotul Iulian Rață a avut grijă să organizeze totul la cel mai înalt nivel, astfel încât Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Prea Sfințitul Petru să fie una memorabilă.  Un inpunător sobor de preoți au fost prezenți la sărbătoare.Prea Sfințitul Petru a binecuvântat sfințirea prestolului la care au participat Preotul Iulian Rață, Protoiereul  Victor Mihalachi, Preotul Serghei Prisăcaru, preotul Tudor Tuchilă. După sfințirea prestolului la Sfânta și Dumnezeiasca Liturgie la Raportul Blagocinului de Orhei Arhimandritului Nicodim Vulpe , părintele paroh Iulian Rață pentru străduinţa sa la construcția bisericii şi pentru eforturile depuse spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, s-a învrednicit de trei decoraţii bisericeşti – Palița,  Crucea cu Pietre Scumpe și cea mai înaltă decorație Mitra. Tot în acistă zi sau învrednicit de decorații bisericești și următorii preoț :Preotul Tudor Tuchilă – Protoiereu, Preotul Serghei Prisăcaru- Protoiereu, Preotul Boris Jitaru- Protoiereu , Diaconul Vasile Ciumac- Protodiacon. A fost hirotonit în treapta de diacon absolventul Seminarului Teologic din Chişinău – Ioan Botnari pentru bis. Înălţarea Domnului din or. Orhei.La finalul serviciului divin, Prea Sfințitul Petru Episcop de Hâncu a vorbit în faţa adunării dreptmăritoare menţionând că cu Binecuvântarea Inalt Prea Sfințitului Vladimir Mitropolit al Chișinăului și întregii Moldove se află pentru prima dată în s. Lucașeuca, impresiile sale sunt dintre cele mai bune deoarece hărnicia şi credincioşia localnicilor nu pot fi puse la îndoială, dovadă stând numărul mare de săteni prezenţi la Sfânta Liturghie şi frumuseţea sfintei biserici. Vlădica Petru a mai adăugat că şi munca părintelui Iulian este una demnă de luat în seamă, fapt pentru care părintele paroh a şi fost decorat cu înalte distincţii bisericeşti.La rândul său, Blagocinul de Orhei Arhimandritul Nicodim (Vulpe) a mulţumit  Prea Sfinţiei Sale pentru caldele felicitări şi a declarat că toate lucrurile mari şi frumoase ce se fac în această parohie se datorează bunei organizări a enoriaşilor dar în primul rând milei lui Dumnezeu.Sfinţirea prestolului a încununat 4 ani de muncă depusă de Părintele Iulian pentru ridicarea bisericii, timp în care el a fost susţinut de oamenii de bună credinţă. După cuvântul de mulţumire adresat oaspeţilor sărbătorii părintele a dat un frumos sfat întru mântuirea credincioşilor: „Veniţi, fraţilor creştini, la biserică ca la o mamă, căci cine nu are Biserica de mamă, nu poate să-L aibă pe Dumnezeu de tată. După slujirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii au fost menţionaţi cu diplome arhiereşti mai mulţi ctitori ai bisericii .Evenimentul s-a sfârşit cu o agapă creştinească la care au fost invitaţi toţi credincioşii. Felicitări iau fost aduse părintelui Iulian prin protoiereul Victor Mihalachi de la administrația siteului Ortodoxia .md În special : Vitalie Mereuțanu Magistru în Teologie, Vitalie Bordiniuc – designer şi administrator al site-lui , Cvasniuc Tatiana – lucrează cu migală la menținerea diacriticilor la rubrica „Întreabă preotul”.Ungureanu Cezara – lucrează cu migală la menținerea diacriticilor la rubrica „Întreabă preotul”.Lozan Natalia – corectoarea acatistelor fără diacritice, râvnitoarea rubricilor: „Mănăstiri și locuri sihastrice din Basarabia” și „Proloagele Sfinților și a Sfintelor”, dar și, nu în ultimul rând, dorim să o trecem cu numele în lista celor care a înfrumusețat cu material „Calendarul creștin Ortodox” de pe siteul nostru.Întu Mulți Ani Părinte și Dumnezeu să te ocrotească și să te întăriască.

 

         

     

 

Pentru mai multe poze intrați la adresa de mai jos:

Mai multe poze.