Introducerea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în şcoală – o necesitate

0
972

Introducerea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în şcoală – o necesitate

Problema introducerii disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în şcoală a provocat discuţii controversate în societate. Aceasta este o urmare a secularizării intensive, când valorile spirituale sunt plasate pe al doilea plan sau sunt date uitării.Lumea, în mare parte, se axează pe satisfacerea unor necesităţi efemere, de ordin material. Acest lucru ne îngrijorează mult. În situaţia creată, este firesc să ne punem întrebarea: „Ce ar trebui să facă, Statul, Biserica, întreaga societate, ca tânăra generaţie să fie interesată în desăvârşirea personală, în relansarea spirituală, economică şi politică a ţării şi, nu în ultimul rând, în stabilirea unor relaţii normale cu sine şi cu cei din jur?”. Într-o ţară în care se operează tot mai frecvent cu noţiunea de integrare europeană, ar fi necesar să răspundem şi la această întrebare: „Ce am putea oferi noi Europei şi ce ar putea să ne ofere ea, pentru a schimba climatul moral-spiritual din societate, pentru a stopa plecarea în masă a populaţiei în afara ţării?”.Moldova este o ţară ortodoxă. Dacă noi suntem interesaţi în promovarea valorilor pe care le are la bază Ortodoxia, va trebui să dăm răspuns şi la întrebări de felul acesta: „Care sunt obiectivele ce urmează a fi realizate ca să rezistăm provocărilor lumii secularizate?”, „Cum trebuie să fie un cetăţean care ar contribui la schimbarea feţei acestei ţări şi a lumii?”.Toate întrebările de mai sus pot fi rezumate printr-o singură întrebare: „Care este sensul vieţii umane?”. Îndemnul spre sfinţenie este sensul vieţii umane: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; fiţi sfinţi, cum Sfânt sunt şi Eu” (Levitic 11, 44), „Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Matei 5, 48).Clarificarea sensului vieţii şi al destinului etern, la care suntem chemaţi, este un deziderat în virtutea faptului că Iisus Hristos S-a întrupat, a pătimit, S-a îngropat, a înviat pentru ca toţi oamenii să poată ajunge în Împărăţia Slavei celei negrăite. Dorinţa de a-L căuta, de a-L cunoaşte şi de a-L urma pe Dumnezeu trebuie cultivată. Pornind de la acest adevăr, introducerea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în şcoală este justificată.

Întru susţinerea acestei idei putem aduce şi următoarele argumente:
1. Secularizarea intensivă are un impact negativ serios asupra mentalităţii omului contemporan.
2. Nu putem promova nişte valori eterne, dacă nu acceptăm un Adevăr, Adevărul este Hristos, Biserica Ortodoxă, care patronează calea spre mântuirea noastră, aşa cum au hotărât Sfinţii Părinţi la Sfintele Sinoade.
3. Suntem un popor de sorginte latină, dar cu însemne ortodoxe din naştere. Denumirea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” specifică cu exactitate obârşia spirituală a neamului nostru.
4. Biserica Ortodoxă tratează omul şi din perspectivă eshatologică. Ne preocupă starea omului nu doar aici, în această viaţă, dar şi locul lui în veşnicie.
5. Biserica Ortodoxă respectă libertatea omului, care este un dat ontologic. Ea nu face prozelitism, nu umblă pe străzi, nu bate în uşile oamenilor impunându-şi valorile.
6. Introducerea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în sistemul de învăţământ preuniversitar va tempera spiritele, va pune capăt discreditării şi încercării de a manipula Biserica în perioadele electorale.

Pentru a dăinui trebuie să avem nişte repere concrete. Care-i oferta educaţională a statului în acest sens? Ce vrem de la cetăţeanul de mâine? Să fie creştin adevărat, să fie responsabil, să fie autocritic, să fie competitiv? Dacă chestiunile acestea sunt concretizate, atunci ele au un loc bine determinat în oferta educaţională a statului.

Biserica este acuzată că solicită studierea obligatorie a disciplinei „Bazele Ortodoxiei”. Această acuzaţie nu corespunde realităţii. Biserica propune ca disciplina să fie introdusă în planul de învăţământ, ca ofertă educaţională a statului. La cererea scrisă a părinţilor, elevii pot să nu studieze această disciplină. Opţiunea este a părinţilor, dar oferta educaţională trebuie să rămână a statului. Statul propune sistemul de valori, subiecţii educaţionali şi părinţii optează pentru ele.

Hotărârea Guvernului de a introduce disciplina „Religia” în schema orară nu este una dintre cele mai reuşite. Ne întrebăm: care este statutul disciplinei „Religia” în planul de învăţământ-cadru? Este o întrebare la care ar dori să afle răspuns nu doar cei care optează pentru introducerea disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în şcoală.

Problema introducerii disciplinei „Bazele Ortodoxiei” în sistemul de învăţământ preuniversitar rămâne a fi rezolvată. Biserica Ortodoxă din Moldova îşi rezervă dreptul de a reveni la această problemă.

Biroul de presă Mitropolia Moldovei