Apel către toți dreptmăritorii creștini.

0
858
Apel către toți dreptmăritorii creștini.

Frați și surori întru Domnul , muncim și noi pe pășunea împărăției cerești pentru a readuce cât mai multe suflete la pocăință, pentru a trezi scânteia dragostei Dumnezeești în inimele creștinilor dornici și setoși de cuvântul izvorâtor de har al Domnului , pe care ne străduim din nevrednicia noastră săl aducem la cunoștința și inima tuturor. Nu rămâne decât să participați activ toți cei care vizitați siteul nostru semănând sămânța aciasta pe care noi o răspândim tuturor celor care va înconjoară în viața zi de zi , la muncă , acasă, la scoală, la întrunirile pe care le aveți , la serile și zilele de odihnă pe care le dați în familie, veniți toți cei infometați și flămânzi de dreptate și eu vă voi odihni pe voi,

ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, oare mare trudă necisită straduința voastră pentru a munci, glia grădinii duhovnicești, oare mult cere de la voi Domnul îndemnânduvă să îmulțiți talanții pe care vi ia încredințat, sau doriți să auziți cuvintele cele mai dureroase pentru sufletul vostru, ducețivă blestemaților în întunericul cel mai din afara unde vermele nu doarme și focul nu se stinge, ca cei care nu au muncit la talantul câștigat de la Dumnezeu. Vedeți cu toții că azi în zilele modernizmului actual e foarte greu de a sta pe calea ce dreaptă unde te mai pui că și masonii, ecumeniști și sectari de toate rangurile și neamurile ne înghesue din toate părțile și ne strâmtorează. Avem vremuri foarte grele fraților,și nu dormitați dar priveghiați că nu știm ziua și ciasul chind va veni. Vorbițele tuturor de credința dreptmăritoare, atragețile atenția la siteul care este aici, străduițivă și voi să munciți în ogorul Domnului pentru mântuirea voastră și a altora ca voi. Nu uitați de cuvintele Mântuitorului : Mare bucurie se face în ceruri pentru un păcătos care se întoarce la credință. deci străduițivă să arătați dragostrea care o așteaptă Domnul de la voi față de aproapele , prin care veți dovedi și dragostea față de ziditorul tuturor. Fiți hâtri ca șerpii și deștepți ca porumbeii.

Prot Victor Mihalachi