A avut loc Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova

0
891

A avut loc Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova

În după amiaza zilei de 23 septembrie arhiereii din cadrul Mitropoliei Moldovei au fost convocaţi la Palatul Mitropolitan. A avut loc şedinţa Sinodului discutându-se diverse aspecte ale vieţii Bisericii din ultimele luni. Mitropolitul Vladimir a trecut în revistă principalele evenimente, menţionând despre rezultatele verificărilor efectuate în cadrul parohiilor din Eparhia de Centru, despre desfăşurarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 15 ani de la înfiinţarea Eparhiei de Tiraspol şi Dubăsari, precum şi despre activitatea şi popasul aniversar al Orfelinatului „Preafericitul Iosif”.

Un capitol aparte a fost efectuarea unor bilanţuri privind implicarea Mitropoliei în ajutorarea sinistraţilor. Arhiereii au propus să nu fie trecută în umbră această problemă, care rămâne a fi actuală, deoarece multe familii nu sunt asigurate cu locuinţe. S-a decis ca Biserica să se implice în ajutorarea câtorva familii sinistrate.

Prea Sfinţitul Petru de Hâncu a relatat despre cele 400 de cereri parvenite din partea credincioşilor care sunt alarmaţi de introducerea obligatorie a paşapoartelor biometrice din 1 ianuarie 2011. La acest subiect şi-a expus punctul de vedere şi PS Marchel de Bălţi şi Făleşti, care recent a participat la şedinţa unei comisii patriarhale specializate, unde a fost abordat şi acest subiect. S-a constatat că noul tip de paşapoarte vine cu cipuri care pot influenţa asupra libertăţii umane. S-a decis să se facă demersuri către organele de resort în vederea explicării sistemului de funcţionare a acestor noi tehnologii, precum şi despre posibilitatea de a obţine acte fără cipuri biometrice.

De asemenea, s-a decis ca cele 7 parohii din actualul raion Râşcani, care intră în componenţa Eparhiei de Edineţ şi Briceni, să treacă administrativ în componenţa protopopiatului Râşcani. În acelaşi timp Mănăstirea Rudi va intra în componenţa Eparhiei de Centru.

A fost analizată propunerea din partea preotului paroh din s. Purcari, r. Ştefan-Vodă de a reorganiza parohia în obşte monahală, propunându-se să continue lucrările de construcţie a edificiilor auxiliare, după care să se revină asupra subiectului cu propuneri concrete întru reorganizarea parohiei.

Totodată, au fost înaintaţi câţiva candidaţi la treapta de episcop pentru eparhiile vacante, urmând a fi analizate minuţios persoanele potrivite pentru aceste scaune eparhiale.

www.mitropolia.md