APEL LA UNITATE ŞI DEMNITATE ROMÂNEASCĂ

0
774
Apel la unitate și demnitate românească
La începutul anului 2010, proclamat de Sfântul Sinod ca Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti în Patriarhia Română, în contextul aniversării a 125 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală şi a 85 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie, ierarhii Sfântului Sinod adresează un Apel de suflet către toţi clericii şi mirenii ortodocşi români din afara graniţelor ţării, aflaţi – fără binecuvântare – în alte Biserici Ortodoxe surori sau în alte structuri necanonice, de a reveni în comuniune directă cu Biserica Mamă, adică în jurisdicţia canonică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Realizarea acestui deziderat reprezintă împlinirea prevederilor din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care menţionează faptul că Biserica Ortodoxă Română este Biserica neamului românesc şi îi cuprinde pe creştinii ortodocşi din ţară şi pe creştinii ortodocşi români din afara graniţelor ţării, precum şi pe cei primiţi canonic în comunităţile ei (art. 5), iar organizarea canonică şi pastorală a credincioşilor ortodocşi români din afara graniţelor României se asigură de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (art. 8). Acest principiu este în deplină concordanţă cu hotărârea Conferinţei Presinodale Panortodoxe de la Chambésy-Elveţia (6-13 iunie 2009), care precizează că fiecare Biserică autocefală are dreptul de a păstori propria sa diasporă.
Prevederile statutare menţionate exprimă autocefalia Bisericii Ortodoxe Române şi se bazează pe canonul 16 de la Sinodul I Ecumenic (325), care afirmă principiul că nu este îngăduit unei eparhii să primească în jurisdicţia sa clerici şi credincioşi ortodocşi, fără  binecuvântarea Bisericii (eparhiei) căreia aceştia aparţin.  În acest sens, amintim şi faptul că procesul de revenire a clerului şi credincioşilor ortodocşi de diferite naţionalităţi la Bisericile Mame (de exemplu în Patriarhia Rusă şi în Patriarhia Sârbă) a început deja în urmă cu mai mult timp şi a arătat că, prin coresponsabilitate şi solidaritate etnică ortodoxă, se pot depăşi dezbinări istorice conjuncturale, motivate în trecut pe criterii politice.
Acum, la 20 de ani de la căderea regimului comunist în Europa Răsăriteană, când România este membră a Uniunii Europene şi a NATO şi în condiţiile în care Biserica Ortodoxă Română dezvoltă o activitate fără precedent în afara graniţelor ţării prin reorganizarea şi înfiinţarea de numeroase eparhii în întreaga lume, apreciem că nu mai sunt motive întemeiate de a respinge chemarea la unitate şi comuniune ortodoxă românească. Suntem încredinţaţi că această reînviere şi reconciliere ortodoxă românească va consolida şi va intensifica lucrarea pastoral-misionară, social-filantropică şi cultural-educaţională a Bisericii Ortodoxe Române de pretutindeni, întărind în acelaşi timp demnitatea ortodoxă românească, eliberând pe românii ortodocşi de complexul de a fi „căutători de umbrele canonice” la străini. Regretăm că din motive multiple, unii dintre fraţii noştri români s-au îndreptat trecut a devenit nejustificabil şi chiar regretabil în prezent, adică înstrăinarea românilor unii de alţii.
Cu speranţa că apelul nostru la unitate şi demnitate ortodoxă românească va fi receptat cu bucurie şi speranţă, ca dorinţă de comuniune şi cooperare misionară, vă împărtăşim tuturor părintească binecuvântare şi frăţească preţuire.

 PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
† D A N I E L
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al tronului Cezareei Capadociei şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
† Teofan † Laurenţiu
Arhiepiscopul Iaşilor şi Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei Mitropolitul Ardealului
† Bartolomeu † Irineu
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului Mitropolitul Olteniei
† Nicolae † Petru
Arhiepiscopul Timişoarei şi Arhiepiscopul Chişinăului,
Mitropolitul Banatului Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
† Iosif † Serafim
Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Arhiepiscopul Ortodox Român al
Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român Germaniei, Austriei şi Luxemburgului
al Europei Occidentale şi Meridionale Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei,
Europei Centrale şi de Nord
† Nifon
Mitropolit onorific,
Arhiepiscop al Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
† Teodosie † Pimen
Arhiepiscopul Tomisului Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
† Andrei † Gherasim
Arhiepiscopul Alba Iuliei Arhiepiscopul Râmnicului
† Eftimie † Epifanie
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei