O nouă funcție în parohiile din Biserica Rusă, cea de catehet misionar

0
793

O nouă funcție în parohiile din Biserica Rusă, cea de catehet misionar

În conformitate cu circulara Mitropolitului de Krutițk şi Kolomna din 22 iunie, în parohiile ce țin de Eparhia de  Moscova a fost instituită o nouă funcție, cea de catehet-misionar. Documentul este publicat pe site-ul oficial al Eparhiei. Decizia de a stabili un post de catehet-misionar a fost luată la o reuniune a decanilor şi preşedinţilor de departamente ale Eparhiei de Moscova, care a avut loc în 11 martie la Mănăstirea Novodevicii din Moscova.

Conform documentului:

Catehetul-misionar – este în directă subordonare a preotului paroh, cleric sau mirean angajat în catehizare. Acesta trebuie să aibă suficientă experienţă în domeniul vieţii bisericești, învăţământului teologic, formării general-umane, permanent îmbunătăţindu-și nivelul de educaţie şi să fie competent să efectueze toate tipurile de catehizare.

Acesta va deține următoarele atribuții:

– să discute cu cei care doresc să primească Taina Sfântului Botez și a Cununiei, după un anumit program, în prealabil acordat cu conducerea Bisericii;

– să efectueze catehizrea în continuare cu oamenii nou botezați;

– să desfăşoare o consultare iniţială a oamenilor care vin la Biserică. În fiecare Biserică, în prealabil trebuie să fie afișată o notă informativă despre catehizator și funcțiile sale, unde să fie indicate și datele sale de contact;

– să ia parte activă la elaborarea și publicarea foilor parohiale periodice, cu atât mai mult, la întreținerea paginilor web parohiale;

– să poarte răspundere pentru intreținerea paginii informative în biserică, unde să fie în permanență actualizate materiale informative pentru creștini;

– să participe cu binecuvântarea preotului paroh în diferite măsuri, fie bisericești sau sociale;

– să monitorizeze activitatea cultelor și a sectelor din regiune, a propagandei ateiste și să elaboreze propuneri la subiect;

– să lărgească în permanență cercul activității misionare în toate sferele vieții, pentru a îmbogăți parohia cu resurse intelectuale;

– să recomande preotului paroh pe acei mireni care vor fi gata de a activa în sfera misionară și socială a Bisericii;

Controlul asupra executării prezentei circulare se atribuie blagocinilor eparhiei.

www.sedmitza.ru

trad. www.ortodoxia.md