„Bazele Ortodoxiei”! Da, sau ba!

0
932

„Bazele Ortodoxiei”! Da, sau ba!

În  ultima vreme,  atât  societatea noastră  cât  şi mass – media  vorbesc  de o problemă majoră, care  de demult  era nevoie a o scoate în vileag  şi  anume  predarea  religiei  în  şcoală.

De-a lungul a două decenii deja,  Biserica Ortodoxă din Moldova , prin  Ierarhii săi, a făcut  de nenumărate  ori, demersuri,  apeluri  către  Preşedinte, Guvern,  şi alte instituţii abilitate, de a  interveni  la  o conlucrare   şi de a lua  o hotărâre, privind predarea religiei în   şcolile  şi liceele  ţării noastre.  Religia creştin-ortodoxă a  avut un rol important  în formarea naţiunii şi  în istoria ţării noastre. Cunoaştem cu toţii, că  primele şcoli au luat naştere  pe lîngă Biserică, tot  pe lângă Biserică au fost  editate şi primele cărţi. Astăzi,  cei care au ajuns la o vîrstă  înaintată  au rămas doar cu amintirile,  cum  acum  câţiva ani în urmă,  anii  1960 – 1990,  mergeau   de mână cu  părinţii  la Bisericile din satele vecine, la  o sărbătoare sau alta, la Sfânta Împărtăşanie, la Sfinţirea Păscuţei (Învierea Domnului). Astăzi, ce-şi pot  aminti  oare  tinerii din zilele noastre?!   Necesitatea predării religiei  în şcoală  este  de o mare importanţă. Nu putem fi indiferenţi  şi a lăsa  ca tânăra generaţie să se lipsească de o educaţie morală  şi o comportare  adecvată în societate.  Chiar şi în zilele noastre  avem şi vedem nenumărate  exemple  a unor copii din familiile creştine, care cu adevărat   pot  fi  ca  mărturii  pentru  generaţia   tînără din ziua de astăzi,  model în societatea noastră. Însă,  cu părere de rău, aceşti tineri  sunt  luaţi  în râs   sau  criticaţi, ca fiind  “rămaşi în urmă “  faţă  de toate progresele zilelor noastre. Cu toate acestea  constatăm  că  tânăra generaţie  din zilele noastre   se află într-o rătăcire  nedeterminată.  În perioada ateistă   ţara noastră,  neamul şi  tradiţiile  au dăinuit  datorită  Bisericii,  datorită  unitaţii  de  credinţă.  Nenumărate exemple,  de predare  a religiei în şcoală  avem  şi în numeroase ţări europene  ca:  Anglia, Olanda, Germania, Spania, Rusia, Romînia,  … etc.De ce n-ar fi oare  printre ele şi ţara noastră?  La fel, mulţi susţin că suntem o ţară  democrată,   dar  nici un democrat  nu voieşte predarea religiei în şcoală.  Astăzi  predomină  mândria, egoismul, ura, înşelăciunea  şi alte patimi  care duc la decăderea noastră morală. Fiecare  trăieşte pentru el însăşi, însă ar trebui să-şi amintească de  Dumnezeu, de neam,  de tradiţie, de Ţară.  Chiar şi profesorii sunt egoişti, unora li se pare că le vor lua orele, dar real:  ţin doar la buzunarele lor,  pentru ei nu e importantă  tânăra generaţie  sau  viitoarea  societate  ci  orele şi banul,  nici nu conştientizează faptul că  mâine poate mor. Se vehiculează  şi alte idei  precum ar fi că sunt şi alte confesiuni în ţară, dar să nu uităm că Biserica niciodată nu a impus ci a propus valori  şi tot timpul au existat şi alternative.  Proiectul de lege  elaborat şi propus spre a fi votat prin referendum, prevede  ca  copiii din familiile neortodoxe,  au dreptul să nu studieze „Bazele Ortodoxiei”  la cererea scrisă a părinţilor.   Cine  mai  poate educa  corect  o  generaţie?    Doar  Biserica,  doar Ortodoxia   rămâne a fi un factor de consolidare a societătăţii.   Întroducerea predării în şcoală a  obiectului  “Bazele Ortodoxiei“, ca obiect obligatoriu  este necesară, şi are ca scop cunoaşterea de către întreaga generaţie a  moralei creştine,  cultura şi istoria Bisericii Ortodoxe, rolul Bisericii în istoria Poporului, relaţia dintre Biserică şi Stat.  De aceea, să nu stăm la îndoială şi să spunem  “DA”  predării religiei în şcoală. Aşa să ne ajute Dumnezeu !

Protoiereul Ghenadie Boldişor , parohul Bisericii „ Naşterea Maicii Domnului “  s. Ignăţei , r. Rezina.