Distincţii Bisericeşti pentru Părintele Gheorghe Topală şi Serghei Braşoveanu!

0
1862
Distincţii Bisericeşti pentru Părintele Gheorghe Topală şi Serghei Braşoveanu!
Doi păstori ai Bisericii Ortodoxe din r-l. Orhei, Părintele Gheorghe Topală, parohul Bisericii din s-l. Mitoc şi Părintele Serghei Braşoveanu, Parohul Bisericii din s-l. Isacova s-au învrednicit de distincţia Bisericească „Cuv. Paisie Velicicovschii” de gr. II, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 50 şi respectiv, 40 de ani!
Ambii şi-au dedicat viaţa slujirii Cuvântului lui Dumnezeu! Ambii, au depus nu puţină silinţă, şi depun şi astăzi destul efort, nu doar pentru înfrumuseţarea Sfintelor Lăcaşuri, unde îşi duc Crucea Preoţiei, ci şi într-u semănarea Adevărului Creştin-Ortodox! Părintele Blagocin, Arhim. NICODIM (Vulpe) nu a putut să nu aprecieze sârguinţa acestor sfinţiţi părinţi, motiv pentru care, ambii, cu Binecuvântarea Î.P.S. Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi a Întregii Moldove,  au fost înaintaţi la decoraţii, pentru întărirea râvnei şi dragostei de mai departe într-u Slujba lui Dumnezeu!
Nu ne rămâne decât să le aducem şi noi cele mai sincere felicitări, dorindu-le ani mulţi, fericiţi, roade duhovniceşti bogate şi în continuare!
Biroul de presă a Blagociniei de Orhei