Conferinţa „Tinerii şi Ortodoxia în epoca Internetului”

0
1838
Conferinţa „Tinerii şi Ortodoxia în epoca Internetului”

La iniţiativa Cercului de catehizare ortodoxă a tinerilor „Lumină din lumină” din satul Costeşti, r. Ialoveni a fost organizată conferinţa cu tematica „Tinerii şi Ortodoxia în epoca Internetului”. Zeci de tineri din Costeşti cu vârsta între 15 şi 25 de ani au păşit pragul Bisericii „Sf. Irh. Nicolae” din localitate pentru a discuta problemele cu care se confruntă tinerii de astăzi.
Întrunirea a început cu imnul pacal „Hristos a Înviat” şi binecuvântarea părintelui paroh Prot. Vasile Ciobanu care a salutat iniţiativa tinerilor din sat pentru a discuta aspecte din viaţa duhovnicească.
„Tinerii deja îmbisericiţi, care îşi continuă studiile la diverse facultăţi din România, vin cu o frumoasă iniţiativă şi anume de povăţuire pe calea dreptei credinţe a tinerilor din satul nostru. Mult mai convingător este mesajul de la tânăr la tânăr, iar tema propusă spre discuţie este destul de actuală, deoarece reţeauna Internet a devenit un puternic factor atât educaţional, cât şi distructiv” – a menţionat Părintele Vasile în cuvântul de deschidere a conferinţei.
Tânărul Mircea Mereacre, băştinaş din localitate care actulmente este student la Iaşi, a deschis propriu-zis conferinţa cu întrebarea: „De ce tinerii nu vin la biserică?”. La care tot el a încercat să dea un răspuns:
„Pentru că în fond nici nu cunosc ce înseamnă biserică, iar alţii nici nu vor să ştie. Biserica este o lume necunoscută, iar drumul spre ea este greu şi anevoios, căci nici părinţii nu luminează această cale.
Tinerii nu înţeleg rostul venirii la biserică. Adesea nu se simte o dechidere către tineri.
Vrem să le explicăm confraţilor noştri că doar în sfintele locaşuri ne decoperim pe noi înşine şi descoperim o altă lume – spirituală. În biserică ne întâlnim cu Dumnezeu.
Unii spun că se roagă acasă, dar ştiu ei cum şi cui corect să se roage? Sfinţii Părinţi explică că nu poţi şti gustul fructului înainte de a-l gusta. Aşa-i şi în domeniul credinţei.
Doar în biserică putem învăţa ce înseamnă a ierta. Aici cunoaştem viaţa prin prisma dragostei.
Fiecare dintre noi este obligat să-l ajute pe aproapele său de a face primul pas spre biserică. Trebuie să venim cu toţii la Hristos, căci obosindu-ne trupul ne lecuim sufletul” – a menţionat fratele Mircea Mereacre.
A urmat discursul teologului Alexandru Severin, masterand la facultatea din Alba Iulia, care a venit cu tema: „Internetul – fenomen social şi tehnologic complex” prin care a prezentat istoricul şi evoluţia Internetului, precum şi avantajele şi dezavantajele acestei reţele.
Tânărul Victor Budeanu a încercat să răspundă corect la unele întrebări şi viziuni eronate ale tinerilor creştini.
Ioan Samoilă, licenţiat în teologie, a venit cu exemple concrete şi modalităţi de a face o alegere corectă în faţa atâtor provocări ale contemporaneităţii.
Au urmat un şir de întrebări şi răspunsuri la care s-au implicat preoţii Vasile Ciobanu şi Ioan Grigoriţă.

www.mitropolia.md