Sinodul bisericesc a decis promovarea ideii referendumului naţional pentru predarea obligatorie a „Bazelor Ortodoxiei”

0
967
Sinodul bisericesc a decis promovarea ideii referendumului naţional pentru predarea obligatorie a „Bazelor Ortodoxiei”

La 17 martie, începând cu ora 15.00, arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Moldovei s-au adunat la Palatul Mitropolitan la şedinţa Sinodului bisericesc. La întrunire a fost prezent şi Arhiepiscopul Iustinian, care recent a fost eliberat din Eparhia de Tiraspol şi Dubăsari, precum şi noul arhiereu din această episcopie Prea Sfinţitul Sava.
Membrii Sinodului i-au adus mulţumiri ÎPS Iustinian pentru anii petrecuţi împreună în rugăciune şi comuniune liturgică, iar PS Sava a fost întâmpinat cu căldură şi dragoste frăţească.
Discuţiile s-au axat pe două probleme: predarea „Bazelor Ortodoxiei” şi pregătirile către sărbătoarea Învierii Domnului, în special aducerea Focului Haric din Ierusalim.
Pentru abodarea primului subiect a fost invitat dl Valeriu Pasat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţă a Moldovei, care la data de 9 februarie în cadrul lansării monografiei „Ortodoxia în Moldova” a venit cu propunerea din partea unui grup de savanţi şi oameni de vază a ţării de a introduce „Bazele Ortodoxiei” ca obiect de studiu obligatoriu în instituţiile preuniversitare. În acest sens dl Valeriu Pasat pe parcursul unei luni a făcut câţiva paşi considerabili în promovarea acestei idei, înaintând şi un demers către Parlamentul Republicii Moldova de organizare a unui referendum naţional întru realizarea acestui deziderat.
Domnul V. Pasat adresându-se arhiereilor a menţionat următoarele: „Ultima lună am fost preocupat de această problemă şi nu doar am lansat ideea, dar am încercat să fac câţiva paşi concreţi întru promovarea ei. Zeci de savanţi şi oameni cu renume din întreaga republică au răspuns acestei chemări fireşti ca religia noastră ortodoxă să fie predată în şcolile naţionale. Am avut numeroase întruniri în teritoriu şi m-am convins şi mai mult de necesitatea promovării acestei idei”.
Membrii Sinodului s-au pronunţat unanim întru promovarea acesteia, fiind dispuşi să contribuie prin toate mijloacele de a ajunge la careva rezultate concrete. Astfel, s-a permis convocarea Adunării de constituire a grupului de iniţiativă pentru colectarea de semnături întru organizarea unui referendum naţional în abordarea acestei probleme.
S-a ajuns la ideea că doar referendumul naţional se impune ca un imperativ al vremii şi prin votul cetăţenilor poate fi inclus în grila şcolară studiul Ortodoxiei şi acest subiect nu v-a mai stârni discuţii şi diverse păreri în societate. Totodată, arhiereii vor înştiinţa slujitorii şi credincioşii referitor la această iniţiativă şi vor îndemna doritorii de a intra în grupul de iniţiativă.
Prea Sfinţitul Petru, Episcop de Hâncu, a propus stabilirea unor liste cu potenţialii profesori, în special absolvenţi ai şcolilor teologice.
Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, a venit cu ideea includerii în acest grup de iniţiativă şi a unor slujitori care au o bogată experienţă în acest domeniu.
S-a discutat şi despre crearea unei comisii care ar elabora manualele şi materialele didactice.
În a doua jumătate a discuţiei s-a abordat modalitatea aducerii Focului Haric din Ierusalim în preajma sărbătorii Învierii Domnului. Astfel, a fost invitat şi dl Valeriu Pleşca, care a venit cu propuneri organizatorice. Grupul de slujitori, mireni şi jurnalişti care se va deplasa în Ţara Sfântă va număra circa 10 persoane.

www.mitropolia.md