Întrunirea Alianţei Asociaţiilor Ortodoxe

0
655
Întrunirea Alianţei Asociaţiilor Ortodoxe

– La sfîrşitul săptămînii precedente, în incinta Universităţii de Stat din Moldova s-au adunat preşedinţii, vicepreşedinţii şi reprezentanţii asociaţiilor ortodoxe din Moldova. Întrunirea s-a realizat cu binecuvîntarea Mitropolitului Vladimir, de a se constitui între asociaţiile ortodoxe o alianţă, în vederea promovării mai puternice a valorilor ortodoxe în societate, şi cu suportul organizatoric al asociaţiei tinerilor „Pro Ortodoxia”.
– În cadrul agendei de discuţii s-au abordat următoarele tematici:
1. Susţinerea demersului dnei Rodica Calistru către dl Ministru al Educaţiei, Leonid Bujor, în vederea păstrării şi în continuare a concepţiei variantei ortodoxe „Arta de a deveni Om”, pentru predarea obiectului obligatoriu „Educaţia moral-spirituală”, conform art.4 din Legea învăţămîntului nr.547 din 21.07.95.
2. Susţinerea comună a demersului asociaţiei „Pro Ortodoxia” către Primarul municipiului Chişinău, dl Dorin Chirtoacă, în vederea cenzurării panourilor din oraş ce reclamează femei semidezgolite, băuturi spirtoase şi prozelitism sectar adventist.
3. Nivelul de maturitate şi responsabilitate a Bisericii, la moment, cu referire la introducerea „Educaţiei Ortodoxe” în şcoală. Dna Rodica Calistru, preşedinte al Asociaţiei „Moral-spirituale”, a evidenţiat necesitatea stringentă de a pregăti cursuri pentru pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice, chiar şi a preoţilor, pentru a face faţă cerinţelor pedagogice şi didactice impuse de minister.
Preşedintele A.S.C.O.R., Iulian Rusanovschi, a reiterat cerinţa dnei Corina Fusu, Şefa Comisiei parlamentare pentru Educaţie, în vederea formării unei comisii din partea Mitropoliei care va elabora modalităţile introducerii „Educaţiei Ortodoxe” în şcoală de la 1 septembrie 2010.
– De asemenea, s-a constatat şi necesitatea unui departament mitropolitan pentru educaţie, care ar fi responsabil de relaţia Biserică-Şcoală. Dna Tatiana Chiriac, preşedinte al Asociaţiei „Pro Valori”, a venit cu propunerea intensificării relaţiilor dintre asociaţii şi a elaborării planului unei conferinţe de presă dedicată fondării Alianţei.
4. Fiind fierbinte şi problema prozelitismului sectar, în special al adventiştilor ce au îmbulzit panourile oraşului cu lecţii de catehizare zilnică între 19 februarie şi 13 martie, dl Serghei Laşcu, preşedinte al Asociaţiei „Naţional-Creştină”, a propus elaborarea de măsuri antisectare ce ar micşora efectele lor nocive asupra societăţii.
– În finalul discuţiilor, diaconul Ghenadie Valuţa, preşedinte al Asociaţiei „Pro Ortodoxia”, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de votul pozitiv acordat de guvernarea actuală în instanţele europene, în vederea legalizării avortului, homosexualităţii şi a introducerii paşapoartelor biometrice. „Aceste sintagme apocaliptice, vor complica în cel mai apropiat timp, posibilitatea de a trăi creştineşte într-o ţară ortodoxă” – a spus părintele diacon, mulţumind totodată celor prezenţi pentru participarea la întrunire. Următoarea întrunire a fost preconizată pentru 25 martie.

AO „Pro Ortodoxia”