Ce a făcut Dumnezeu pentru mine!

0
842
Ce a făcut Dumnezeu pentru mine!

 

Suflete nu-ţi mutila esenţa! De ce îţi cîrpeşti zilele cu lucruri putrede asemenea unui vierme rătăcit în pietre. Caută pămîntul, ţărîna din care ai ţîşnit şi ai fost zidit în trup şi suflet. Întoarce-te la cuibul tău, priveşte înălţimea la care trebuie să urci, nu căuta coborîşul spre peşterile morţii. Aminteşte-ţi de clipa cînd dangătul clopotelor au răsunat pentru toţi invitîndu-ne la dialog cu substanţa din care am fost creaţi.

Îl cunoşti pe Iisus? Ţi-a străpuns inima cuvîntul Lui? Ştii a cărui autor este următoarea frază : «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine» Sfânta Evanghelie după Ioan cap. 14, vers 6. Nu s-a zbătut celula în corpul tău la auzul acestora, suflete! Nu ţi s-au clintit mădularele atunci cînd în întunericul nopţii îngerul le-a zis păstorilor «Nu vă temeţi, că iată vă binevestesc bucuria mare… Că vi s-a născut Mîntuitor»(Luca 2 : 12) şi îndată o oaste cerească lăudînd şi slăvind pe Dumnezeu: « Slavă Întru Cei de Sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru oameni bunăvoire»!
Grăbeşte-te suflete! Măreşte-ţi pasul! Îndrăzneşte să-I găseşti poteca! Se va stîmtora portiţa dacă îţi vei aştepta sfîrşitul fără să te osteneşti. Te întrebi ce-a făcut Dumnezeu pentru tine ca să te trudeşti atîta. Îmi aminte despre o istorioară care povesteşte următoarea întîmplare: Am întrebat un tînăr cum îl slujeşte pe Mîntuitorul său. Dar ce face el pentru mine, ca să-i fiu dator? M-a întrebat acesta. Nu şi-a vărsat sîngele său şi nu şi-a dat viaţa sa pentru tine?
-Te rog să mă ierţi, – a răspuns tînărul, – dar asta nu a făcut-o numai pentru mine. El şi-a dat viaţa pentru toţi! Ce-a făcut El în mod special pentru mine, ca să-i fiu obligat să-i slujesc?
Peste cîteva luni, tînărul căzu grav bolnav, fiind în primejdie de moarte.
Duhul Sfînt veni asupra lui şi el avu o vedenie: pereţii camerei sale se acoperiseră de tablouri, reprezentînd diferite scene din viaţa sa.
Se văzu copil, căzînd din înălţimea unui balcon. Un om îl prinse în braţele sale şi îl aşeza uşor pe pămînt. Mîinile acestui om aveau urme de cuie.
Un alt tablou îl arată că tînăr fiind, căzuse de pe înălţimea unei stînci şi se credea pierdut; şi acolo a fost salvat de acela ale cărui mîini erau rînite.
Într-un alt tablou, mergînd pe cale, tînărul întîlni un şarpe veninos, însă a fost cineva care reţinuse şarpele, împiedicîndu-l a-i face rău. Şi mîinile acestui om erau rănite de cuie. Mai tîrziu, în ascunzişul camerei sale sufletul tînărului cedă în faţa păcatului; omul apăru, îi arătă rănile şi îl încuraja să se înfrîneze.
În vreme ce tînărul contempla aceste tablouri, El se apropie de dînsul şi-i zise :
-Eu am făcut toate acestea pentru tine şi tu ai crezut că nu am făcut nimic! Acum tu eşti în pericol de moarte şi vei ajunge în iad. Dar şi de data aceasta eu te voi salva din ghiarele morţii. Mergi şi vesteşte fiecăruia lucruri mari pe care Domnul le-a făcut pentru tine!
Cînd s-a făcut sănătos şi l-am întîlnit, tînărul mi-a spus:
-În ingnoranţa mea, credeam că Dumnezeu nu a făcut nimic pentru mine! Cînd am scăpat de nenorociri, credeam în noroc şi în soartă. Acum ştiu că acesta este Mîntuitorul, care a făgăduit să fie cu mine pînă la sfîrşitul lumii.
Sufletul este măgulit de placeri și uită că Dumnezeu este lumina spre adevărată placere, deaceea trebuie să avem curaj și să pornim în calea ei sudîndu-ne de biserică, ajutîndu-l pe cel în nevoie, izbindu-ne în pocăinţă, răsfoind Sfînta Scriptură şi alegând grîul de neghină. Ca nu cumva crescînd lîngă neghină să devenim oaspete în casa ei. Ne vor fi otravă bucatele pregătite în ziua cea Mare şi vom rata adresa pe care Domnul ne-a lăsat-o în cartea Sa de vizită.
Bucură-te suflete că-l ai pe Iisus ca pastor şi pe Dumnezeu ca Tată. Stropeşte gîndul tău cu rugăciune iar de vei cere vei primi „Că oricine cere ia; şi cel ce caută găseşte, şi celui ce bate i se va deschide” Sfânta Evanghelie după Luca cap. 11, vers 10.
Calde sunt pînă astăzi lacrimile lui Hristos răstignit pe cruce din cauza păcatelor noastre :

Însîngerat şi-n mare chin
De-atunci salcia înaltă
Nu s-a mai uitat în sus
Şi-a rămas aşa plecată
Ca să-l plînga pe Iisus
Așa că nu mai spune că nu a făcut Domnul pentru tine nimic! Orice clipă din viața ta este o activitate a Domnului. Poate că tu nu ai făcut pentru el nimic. El mereu face pentru noi. Însă observarea a aceea ce face El este legată de firea fiecăruia. Cel păcătos nu vede deloc și astlfe mergând până ajungem la cel luminat care vede întru toate lucrarea Domnului! Haideți să facem și noi măcar ceva pentru el, slăvindu-L și preaînălțându-L căci el a făcut totul ce a avut de făcut pentru noi.

Să ne jertfim și noi pentru El și pentru aproapele nostru!


Hristoase, Ajută-ne!