Rânduiala închinării în biserică

0
5440

Rânduiala închinării în biserică

Pentru a fi bineplăcuți înaintea Domnului Biserica a stabilit pentru cei care intră în ea anumite rânduieli. Și după cum am spus puțini sunt cei care le cunosc. Prin următoarele rânduri, nu dorim să acuzăm, ci doar să trezim interesul față de adevărul Bisericii.

La intrarea în biserică trebuie să rostim: „Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi merge. Iar eu întru mulțimea îndurărilor Tale, Doamne, voi intra în casa Ta; închina-mă-voi în biserica Ta cea sfânta Doamne, povățuiește-mă cu dreptatea Ta, pentru vrăjmașii mei îndreptează înaintea Ta calea mea, ca fără alunecare să preaslăvesc o Dumnezeire: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

După ce am intrat în biserică, trebuie să ne oprim sub policandrul din naos ca să facem trei metanii. Dupa cele trei închinări, ne indreptăm spre tetrapodul din partea dreaptă, pe care se află icoana hramului bisericii, a sfântului zilei, ori a Învierii. Minunat ar fi ca după ce am făcut două metanii, sa rostim troparul sfântului sau al praznicului. Sărutăm icoana și mai facem o metanie.

Ajuns la icoana împărătească a Mântuitorului, pe catapeteasmă, rostim următoarea rugăciune: „Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de bună voie ai primit a Te sui cu trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire strigăm Ție: toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Care ai venit să mântuiești lumea. Amin!”.

Sărutăm icoanele din dreapta și ne retragem sub policandrul din naos, fără a trece prin fața Ușilor Împărătești. De aici mergem în stânga, la icoana Maicii Domnului, și spunem următoarea rugăciune: „Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izvorul milei, învrednicește-ne și pe noi milostivirii tale. Caută spre robul tău cel păcătos. Arată-ți puterea ta, ca totdeauna. Căci nădăjduind întru tine îți strigăm, cum oarecând ți-a strigat Gavriil, mai marele voievod al celor fără de trup: Fecioară bucură-te!”. Sărutăm icoanele din partea stângă și revenim sub policandru, unde facem alte trei metanii.

Dacă în biserică sunt prezente în pronaos iconostase, mergem să ne închinăm la icoanele de acolo. După ce ne-am închinat în fața acestor icoane, ne îndreptăm spre sfintele moaște (dacă biserica păstrează sfinte moaște).

Să avem în minte faptul că această rânduială se face numai în acel caz în care ajungeți la Biserică până la începere Dumnezeieștii Liturghii. Dacă Sfânta Liturghie este deja începută, pentru a nu sminti pe aproapele nostru facem numai rugăciunea de intrare în biserică și nu mai mergem să facem deranj ci ne retragem frumos, în liniște și cu smerenie la locul sortit rugăciunii personale și savurăm cu bucurie harul Sfintei Liturghii.

Acesta ar fi comportamentul cel plăcut de Domnul. Și dacă vă va învăța cineva altfel să nu îl ascultați pentru că poate spune mai multe de la el!

La ieșirea din biserică, facem trei metanii spre sfântul altar și rostim: „Doamne, Dumnezeul meu, Ție-Ți încredințez toată viața mea și pe Tine Te rog: apără-mă, mântuiește-mă și fă-mă părtaș îndurării Tale, dă-mi îndreptare vieții și purtare înțeleaptă, dăruiește-mi sfârșit creștinesc, cinstit și pașnic și mă ferește de toată răutatea și bântuirea potrivnicului. Iar în ziua temutei Tale judecăți să-mi fii blând mie, robului Tău, și să mă numeri cu oile cele alese de-a dreapta Ta, ca împreună cu acestea să Te slăvesc în veci. Amin”. Și astfel ne întoarcem cu bucurie dar și cu smerenie, cum oarecând s-a întors Vameșul, la casele noastre petrecând în rugăciune și în așteptare ziua următoarei Sfintei Liturghii.