Dumnezeu

0
981
Dumnezeu
Dumnezeu, este Stăpânul şi Ziditorul Cerului şi al pământului, căci El a creat toate câte există în lume şi în Univers. Mai presus de Dumnezeu nu este nimeni şi nimic. Dumnezeu a făcut Cerul, soarele, luna şi stelele. Dumnezeu a făcut pământul şi apele. Dumnezeu a făcut planetele şi animalele. Dumnezeu I-a creat pe Îngeri şi oameni. Toate acestea sau putut împlini numai prin Puterea lui Dumnezeu, căci El este ATOTPUTERNIC. A zis „Să fie”! Şi s-a făcut, a luat fiinţă tot ceia ce este în lume, fiindcă Puterea Lui este nemărginită.
Dumnezeu este o fiinţă spirituală, desăvârşită, perfectă. El este Duh sau Spirit, ca şi Sufletul, nu are trup ca şi noi, şi de aceea nu-L putem vedea cu ochii noştri.
Dumnezeu este veşnic, adică există din veşnicie şi va exista pururi în veşnicie, fiind fără început şi fără de sfârşit, în eternitate.
Dumnezeu este Atotbun, pentru că a creat lumea şi pe noi, oamenii, din iubire şi cu bunătatea Sa ne poartă de grijă tuturor necontenit. Fără această purtare de grijă şi ocrotire, lumea ar pieri, n-ar putea să existe.
Dumnezeu este pretutindeni prezent în lume, e în tot locul de faţă, întotdeauna, chiar dacă noi nu-L vedem.
Dumnezeu este Atotştiutor, adică pe toate le ştie, pe toate le cunoaşte, chiar şi gândurile noastre, şi ştie tot ce vorbim. Dumnezeu ştie tot ce se petrece în lume. Nici un fir de iarbă nu creşte fără voia şi ştirea Lui.
Odată un copil a intrat într-o grădină cu pomi să fure mere. Nu era nimeni în preajmă şi el îşi umplu buzunarele cu mere şi apoi fuge, crezând că nu l-a văzut nimeni. Şi totuşi cine la văzut? L-a văzut Dumnezeu, care pe toate le ştie şi pe toate le cunoaşte. De El nu ne putem ascunde nicăieri.
Preot Ghenadie Boldişor