Problema numarului de identificare în vizorul conducerii tarii

0
3041
Problema numărului de identificare în vizorul conducerii ţării
Potrivit legislaţiei Republicii Moldova fiecărei persoane fizice din teritoriul republicii i se atribuie un număr de identificare unic (IDNP) pe viaţă introdus în actele stării civile şi buletinul de identitate. În urma adresării Mitropoliei Moldovei către conducerea ţării şi a unui şir de proteste şi stări de rugăciune, creştinilor ortodocşi li s-a oferit o variantă de alternativă buletinului de identitate.
Conform Hotărârii de Guvern nr. 1139 din 18.10.2007 în aceleaşi condiţii cu buletinele de identitate, se eliberează actele de identitate provizorii (formularul 9) fără IDNP şi alte semne mecano-lizibile ce nu pot fi citite cu ochiul liber, persoanelor care din considerente religioase nu deţin buletin de identitate cu cod de identificare.
Cu toate acestea, hotărârea de guvern în cauză este în contradicţie cu legislaţia în vigoare, în special cu legea privind actele de identitate şi actele stării civile a RM.
Creştinii sunt intimidaţi pe întreg teritoriul RM: cu greu se angajează în câmpul muncii, sunt uneori lipsiţi de ajutorul medical elementar, lipsiţi de dreptul de a vinde sau cumpăra un imobil, a naşte un copil în maternitate, a primi pensie, a achita impozite etc.
Prin decizii de nivel ministerial în unele sfere s-au obţinut dreptul (contrar legilor existente) de a primi certificate de naştere fără IDNP, permise de conducere şi poliţe de asigurare etc.
Pe data de 4 noiembrie în faţa Palatului Republicii a avut loc o stare de rugăciune, participând peste o mie de credincioşi, care au înaintat conducerii ţării un demers prin care au rugat să stopeze lezările în drepturi şi să impună coordonarea legislaţiei în vigoare cu prevederile Hotărârilor de Guvern, astfel încât deţinătorii formularului 9 care se eliberează pe 10 ani să fie egalaţi în drepturi cu ceilalţi cetăţeni ai RM pe teritoriul acestei ţări.
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a examinat cererea, menţionând că se întreprind măsuri în vederea documentării acestei categorii de persoane cu acte valabile fără IDNP: actul de identitate provizoriu (Formularul nr. 9 fără codul de bare) şi paşaportul ex-sovietic cu menţiunea „valabil pe un termen nelimitat”. Aceste acte sunt valabile doar pe teritoriul Republicii Moldova.
Propunerile de modificare a legii cu privire la actele de identitate au fost respinse, deoarece contravine convenţiilor internaţionale şi practicii europene de ducere a evidenţei a persoanei.
În acelaşi timp Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei specifică: „În scopul asigurării accesului la solicitarea prestaţiei de ajutor social a persoanelor care din anumite motive nu doresc să-şi atribuie număr de identificare de stat a fost elaborat un mecanism de acordare a ajutorului social, care acordă posibilitate acestor persoane să solicite ajutorul social acordat de către stat familiilor devfavorizate. Formularul cererii poate fi obţinut la asitentul social din primărie”.
Demersul urmează a fi examinat de către Parlamentul şi Guvernul RM.
www.mitropolia.md