Biserica din Peresecina, reanoita pentru slujirea lui Dumnezeu!

0
3318
Biserica din Peresecina, reînoită pentru slujirea lui Dumnezeu!
După o reparaţie capitală, care a fost efectuată cu ajutorul ienoriaşilor din sat în frunte cu Parohul Prot. Mitrofor Andrei Godoroja, la data de 10 noiembrie 2009, a fost săvîrşită Sfînta liturgie în cinstea Sf. Muceniţe Parascheva (Peatniţa) de către Blagocinul raionului Orhei Arh. NICODIM (Vulpe) împreună cu un sobor impunător de preoţi. După săvârşirea Sfintei Liturghii s-a săvârşit sfinţirea lăcaşului sfânt. În semn de recunoştinţă cu binecuvîntarea ÎPS Vladimir, Mitopolitul Chişinăului şi a Întregii Moldove, parohului bicericii din s. Peresecina, i s-a conferit Ordinul „Cuv. Paisie Velicicovschii”.
Pentru atitudine sârguinciasă în susţinerea şi organizarea lucrărilor de reparaţie, de menţinere în ordine a lăcaşului sfânt decoraţie i s-a adus şi Preotesei Parascovia, prin decorarea cu medalia „Cuvioasa Parascheva”.
Au mai fost menţionaţi cu gramote următorii ienoriaşi din s. Peresecina: Pănuţă Vasile Ion, Nepotu Ananie Vasile, Busuioc Ion Vasile, Negară Andrei Gheorghe, Vîlcu Ion Tudor.
În cuvântul său de felicitare, Părintele Blagocin a remarcat rodnica activitate a părintelui Andrei în această Sfântă Biserică, menţionând roadele duhovnceşti, sămânţa cea bună ce a fost semănată de către Sfinţia Sa. Totodată, prin acordarea acestor ordine, Prea Cuvioşia Sa a ţinut să menţioneze şi Înalta apreciere a Mitropolitului pentru părintele Andrei, care şi-a dedat viaţa slujirii Sfântului Altar!

Satul Peresecina este întemeiat la 4 mai 1436, fiind loc pustiu peste rîul Ichel, adică o moşie a lui Ilie şi Ştefan, voievozi ai Moldovei au dăruit-o boierului Duma Uranie şi fratelui său Petrucă pentru a fonda satul Persecina.
Biserica din s. Peresecina cu hramul său „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil”, a fost ridicată în anul 1846 în jurul bisericii vechi din lemn, care nu se ştie cînd şi de cine a fost construită, cu suportul surselor financiare acumulate de la săteni şi a fost sfinţită la data de 8 noiembrie a aceluiaşi an.
Biserica are o arhitectură într-un stil deosebit: înaltă, cu pereţi construiţi din piatră, acoperită cu metal, înfrumuseţată de o turlă cu clopotniţă, clopotul fiind datat cu o inscripţie veche, precum că a fost turnat în anul 1726, are un pridvor deschis spre miază-zi. După stilul curţilor boiereşti, era îngrădită cu un gard de nuiele, acoperit cu şindilă.
Biserica dispunea pe vremuri de 66 desetine de pămînt, dintre care 56 – pămînt arabil, 7-păşuni şi 3 cu pietriş.
Slugeau pe atunci 2 preoţi şi 2 dasacăli, care trăiau în case închiriate de la locuitorii satului, în afară de preotul Feodor Niţa , care trăia în casa socrului său Ananie Niţa, preot şi el, după ce o luase în căsătorie pe fiica lui.
Din mijloacele băneşti acumulate de către preotul Feodor Niţă şi de către credincioşi, în anul 1895 a fost instituită şcoala bisericiască şi construită „storojca”, o clădire auxiliară în curtea bisericească.. Tot acest preot a fost şi dascălul acestei şcoali.
În anul 1902 această şcoală a fost transformată în şcoală biserciască pentru femei, unde învăţau 30 de fete, profesoară fiind Maria Coico, care avea terminate 2 clase de şcoală bisericiască în or. Chişinău.
În anul 1904 funcţionau deja 2 şcoli biserceşti cu predare în limba rusă, avînd un efectiv de 58 de elevi .
Unicul centru unde se mai putea asculta graiul limbii materne era biserica, dar şi aci, începînd cu anul 1874, cînd în fruntea Bisercii din Basarabia a fost numit arhiepiscopul Pavel, trimis de Rusia, se întroduce limba rusă. El interzice oficierea slujbelor în limba maternă în toate bisericile din Basarabia, iar cărţile bisericeşti în limba română au fost cerute la episcopie, unde au încălzit cu ele sobele. Deci timp de 7 ani, cît a slujit el la Chişinău, populaţia din Peresecina în semn de protest nu venea la slujbele religioase, oficiate în limba rusă.
În anul 1959 biserica a fost închisă din cauza politicii antireligioase a regimului sovietic. Timp de 3 decenii lăcaşul sfînt a fost lăsat în voia soartei, fiind deteriorate şi furate obiecte sfinte, icoane, practic aproape în întregime fiind distrusă în mod barbar.
Din 1989 a început reparaţia bisericii, cu ajutorul enoriaşilor, care a durat pînă în anul 1991, cînd a fost deschisă şi a început să oficieze slujbe.
Biserica Sf. „Arhangheli Mihail şi Gavriil” se numără ca Biserica cea Veche, pentru că în sat mai este o bisrerică cu hramul „Sf. Iona Teologul”, numită Biserica nouă. Biserica veche, după spusele credincioşilor mai în vîrstă, a fost închisă în anul 1959, cînd au fost închise apropare toate bisericile din Moldova, iar biserica „Sf Ion Teologul” nu a fost închisă şi a funcţionat întotdeauna.
În anii 1989-1991 cu ajutorul oamenilor de bună credinţă a fost reconstruită biserica Sf. „Arhangheli Mihail şi Gavriil” din s. Peresecina. În 1991 a fost sfinţit acest lăcaş sfînt de către preotul Andrei Braşoveanu, susţinut de un preot străin, la care au participat enoriaşii din sat.
După sfinţire în biserică se oficiau numai praznice de pomenire, înmormîntări şi alte trebuinţe pentru oameni, slujbele în biserică au început să se facă din 1992.
După redeschiderea Bisericii „Sf Arhangheli Mihail şi Gavriil” din s. Peresecina , r.Orhei, la data de 6 iunie 1992 a fost oficiată prima slujbă în biserică a preotului – paroh Andrei Semion Godoroja, fiind recomandat de către Arhiepiscopul Chişinăului şi al Moldovei ÎPS Vladimir prin decretul nr. 125 din 23 iunie 1992.
Parohul
Preotul Andrei Semion Godoroja s-a încadrat activ în toate laturile bisericii, în oficierea slujbelor, îndeplinirea tuturor cerinţelor oamenilor de bună credinţă, în schimbarea lucrurilor cît mai necesare şi mai moderne. Cu iniţiativa Preotului Andrei şi cu susţinerea enoriaşilor s-au efectuat multe lucrări, şi anume:
1994-s-a construit casa parohială cu 2 etaje în partea de jos a bisericii, pe un teren drept;
1995-s-a construit căsuţa aucziliară (storojca) lîngă biserică;
1996- a fost asfaltat drumul care leagă sectorul de la strada centrală pînă în pragul bisericii;
1996- au fost gazificate biserica, casa parohială, casuţa aucziliară, unde a fost instalat un cazan de la care se încălzea biserica;
1996- a fost construit un gard din plăci de beton în faţa bisercii;
1999- a fost sfinţită cu partciciparea IPS Valdimir cu un număr mare de preoţi, clujitori ai bisercilor din raion;
2002- a fost instalat un număr de telofon la casa parohială, au fost procurate şi instlate 2 cazane pentru încălize autonomă.
În anul 1990 începe studiile la seminarul teologic de la Căpriana, la 25 noiembrie 1990 a fost diaconit de către Mitropolitul Moldovei Vladimir, iar la 9 decembrie 1990 a fost împreoţit de către Preasfinţitul Petru, Episcop de Bălţi ;
9 decembrie 1990 a fost decorat cu bederniţa;
5 iulie 1991primeşte diploma cu nr. 097, ce confirmă terminarea şcolii teologice din or. Chişinău;
14 ianuarie 1993 Pr. Andrei a primit scufie şi camilavcă, înmînate fiind de către IPS Vladimir în Biserica SF.” Ion Teologul” din s. Peresecina;
În 1995 intră la învăţătură la Seminarul Teologic din Chişinău, pe care îl absolveşte cu success la 1 iunie 1999, primind diploma cu nr.182.
21 septembrie 1995- la săvîrşirea Sf. Liturgii în Biserica cu Hramul M/D Mănăstirea Curchi, primeşte Crucea de Aur, care i-a fost înmînată de către Mitropolitul Vladimir;
29 septembrie 1997 – decorat cu gradul de Protoiereu;
28 octombrie 1999/ decorat cu Paliţă de către Mitropolitul Vladimir în timpul Sf. Liturgii săvîrşită în Biserica Sf. „Arhanghel Mihail şi Gavriil”;
11 august 2002- primeşte Crucea cu pietre scumpe acordată de către Mitropolitul Vladimir la Sf. Liturgie săvîrşită în Biserica Sf. Panteleimon din Orhei;
În familia preotului Andrei au crescut şi s-au educat 2 fecori (Iurie şi Serghei) şi o fiică-Ludmila, sînd deja căsătoriţ şi de la fiecre au cite un nepoţel.
Pregătirea şi instruirea tinerei genraţii în cadrul bisercii a fost mereu în atenţia deosebită a bisercii, acest process fiind susţinut de către Preoteasa Parascovia Godoroja. Astefel, în anul 2004 orele de religie de pe lîngă biserică erau fregventate de la 7-8 pnă la 14-15 copii, iar în anul 2005 fregevenţa s-a mărit ajungînd pînă la 20-25 de copii. Copii erau din calsele 1-8, ocupaţiile cu ei se făceau sîmbăta seara, care durau 2 ore şi se foloseau manuale de religie pentru cl. 1-4.
Astefel, numărul total al copiilor instruiţi în timpul orelor de religie a ajuns la 72.
Conlucrarea cu administraţia publică locală este destul de fructuoasă, în deosebi în vederea amenajării cimitirului, colectării resturilor vegetale din cimitir, mai ales în preajma sărbătorilor de Paşti. Primăria pune la dispoziţie mijloace de transport pentru transportarea gunoiului la gunoiştile autorizate.
În cadrul bunelor relaţii de colaborare cu Asociaţia Obştească „Agroinstruire” din s. Persecina, se colaborează activ în cadrul activităţii ziarului local „Baştina”, unde avem o pagină creştin-ortodoxă, publicăm calendarul creştin pe o lună înainte, articole despre semnificaţia sfintelor sărbători creştine , articole cu activităţi şi vederi de la manifestările cu participarea Preotului şi slujitorilor bisercii.
Anul 2008 a fost declarat de către Mitropolia Chişinăuli şi a întregii Moldove anul protecţiei familiei şi a copilului. În acest scop biserica va întreprinde un şir de măsuri în vederea accentuării rolului familiei pentru societate, şi anume: după oficierea slujbelor religioase vor fi rostite luări de cuvînt de către Preot despre respectul reciproc dintre părinţi şi copii, nepermiterea faptelor nesăbuite din partea copiilor, frecvente în cadrul familiilor necomplete.

Biroul de Presă a Blagociniei de Orhei
Zinaida Ignat