Târgul National de Carte si Revista Religioasa- editia X – 2009

0
931

Târgul Naţional de Carte şi Revistă Religioasă- editia X – 2009

Cartea religioasă ortodoxă – un mod de predanie a adevărurilor de credinţă

Organizarea şi desfăşurarea unui Târg de Carte şi Revistă religioasă constituie parte din activitatea misionară a Bisericii, din datoria sfântă de propovăduire şi mărturisire a Cuvântului lui Dumnezeu în forma sa deplină, revelată, nepervertită de tentaţiile acestei lumi depărtate tot mai mult de Dumnezeu.

Cartea religioasă ortodoxă a constituit dintotdeauna unul din modurile prin care predania s-a prelungit, nealterată, până în prezent, corijându-se într-o instanţă de verificare / reverificare continuă a adevărurilor noastre de credinţă şi de mărturisire. De aceea, în Biserica noastră, ea are şi o deosebită importanţă cultică, fiind folosită în toate modurile de manifestare liturgică, didactic – învăţătorească, orânduitoare a vieţii de credinţă. De asemenea, cartea, în structura sa cultic-lingvistică, a contribuit decisiv la însăşi configurarea limbii noastre româneşti, impregnându-i o dimensiune sacră, pilduitoare pentru identificarea poporului român cu însăşi fiinţa sa, definită de Pr. Rafail Noica, atât de plastic, ca fiind drept ortodoxă.

Apreciem sârguinţa şi efortul depuse de organizatorii Târgului de Carte şi Revistă Religioasă de la Sibiu şi, mai ales, perseverenţa cu care au ştiut să traverseze, vreme de zece ani, greutăţile ivite în desfăşurarea fiecăreia dintre ediţii, făcând, o dată pe an, din oraşul Sibiului, o cetate a cărţii religioase ortodoxe.

Binecuvântăm, la ceas aniversar, atât Asociaţia Scriptus – care s-a ocupat de organizarea Târgului în toţi aceşti ani -, cât şi pe toţi ostenitorii care, din dragostea lor pentru carte, se trudesc să ofere credincioşilor lucrări de o inestimabilă valoare pentru dăinuirea întru fiinţă duhovnicească a neamului nostru românesc.

www.agnos.ro