Slujbă Arhierească la Biserica cu hramul „Cuv. Parascheva din Străşeni”

0
2595
Slujbă Arhierească la Biserica cu hramul „Cuv. Parascheva din Străşeni”
Astăzi la Biserica cu hramul „Cuv. Parascheva” din Străşeni a fost oficiat Serviciul Divin sărbăoresc de către un sobor de 30 de preoţi, în frunte cu Înalt Prea Sfinţitul Vladmir, printre slujitori numărându-se şi zece Preoţi din Ucraina.
În acelaşi context, Prot. Veaceslav Cazacu, Prorectorul Academiei Teologice din Chişinău a fost decorat cu Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, Pr. Petru Eşanu şi Pr. Ioan Uglea au primit dreptul de a purta cruci de aur, iar Cristofor Tverdostup a primit diaconia.
După Serviciul Divin, Vlădica Vladimir s-a adresat către cei prezenţi cu un cuvânt de felicitare: „Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, iubţi întru Hristos fraţi şi surori, primiţi felicitările noastre cu ocazia sărbătorii închinate Cuvioasei maicii noastre Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei. În primul rând felicit toate doamenele care poartă numele acestei sfinte, cu ziua îngerului păzitor. De asemea îl felicit pe Părintele Veaceslav şi enoriaşii săi, cu ziua hramului acestei Sfinte Biserici.
Săvârşind astăzi aici Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Părintele Veaceslav a fost decorat cu Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski” pemtru eforturile pe care le depune în Parohie, dar mai ales pentru munca depusă în calitate de Prorector al Academiei Teologice.
Felicitându-vă cu sărbătoare de astăzi, cerem ocrotirea Cuvioasei maicii noastre Parascheva, în faţa Bunului Dumnezeu, pentru acest Binecuvântat de Dumnezeu pământ, şi pentru că moaştele ei se află în apropierea Republicii Moldova, la Iaşi, o rugăm ca întotdeauna să ne ocrotească de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi. Domnul să vă Binecuvânteze pe toţi.”
Prot Mitr. Veaceslav Cazacu a ţinut să mulţumească Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru înaltele cuvinte de apreciere: „Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, domunle primar, iubiţi credincioşi, daţi-mi voie să vă felicit cu frumoasa sărbătoare de astăzi. Mă cuprinde o deosebită bucurie când văd atâta lume în Biserica noastră, venită să o cinstească pe Cuvioasa maica noastră Parascheva. Dar cel mai mult mă bucură faptul că Biserica nu este plină doar de sărbătorile mari, ci şi în fiecare duminică, ceea ce demostrează credinţa sinceră a creştinilor din această Parohie. Oameni buni, ştiu că nu sunteţi bogaţi, dar aveţi o inimă foarte mare, aţi demonstrat asta prin dăruirea de sine de care aţi dat dovadă spre binele Parohiei. Dar în primul rând vreau să mulţumesc Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru dragostea creştinească de care dă dovadă faţă de noi, onorându-ne cu prezenţa Sa. Sunteţi un bun păstor, Stăpâne, care ştiţi să ocârmuiţi turma ce Va fost încredinţată cu înţelepciune şi răbdare. Vă mulţumim şi Vă dorim sănătate, să vă ţie Bunul Dumnezeu ani îndelungaţi ca Păstor, ca Îndrumător şi ca Părinte pentru creştinii binecredincioşi din Republica Moldova.”
După serviciul divin, mai mulţi ctitori şi enoriaşi s-au învrednicit de distincţii bisericieşti. Dar nu au făst lipsiţi de dar din partea Mitropolitului nici inoriaşii simpli. Ei au primit cât o iconiţă cu Sfânta Hramului, care le va aduce căldură în familie.