Sf. Ioan Scărarul – Scara Raiului (Audio)

0
4200

Sf. Ioan Scărarul – Scara Raiului

Cartea de faţă arată drumul cel bun celor ce aleargă să-şi scrie numele în cartea vieţii celei din ceruri. Cei ce o vor citi şi îi vor urma ei, vor fi povăţuiţi de către dânsa, fără de rătăcire şi în mod desăvârşit îi va ridica de la cele pământeşti, spre cele sfinte, arătând pe Dumnezeu celui pe care l-a ridicat până sus. Care scară, cred eu, a văzut-o şi Iacob, cel ce a îndepărtat patimile, când se odihnea pe patul lui cel pustnicesc.

Vă îndemn, dar, să urcăm şi noi, cu sârguinţă şi cu credinţă, această gândită şi ducătoare la cer scară, ale cărei trepte ne învaţă, cu multă înţelepciune:
1. Despre lepădarea şi despărţirea de viaţa deşartă;
2. Despre neîmpătimire sau neîntristare;
3. Despre înstrăinare şi despre cele din visurile tinerilor;
4. Despre mucenicia bărbăteştii ascultări;
5. Despre îngrijita şi sincera pocăinţă şi despre închisoarea cea bine plăcută lui Dumnezeu, a celor pedepsiţi;
6. Despre aducerea-aminte de moarte;
7. Despre plânsul care curăţă;
8. Despre liniştitoarea nemâniere;
9. Despre ţinerea de minte a răului (nutrirea unui gând de răzbunare);
10. Despre grăirea de rău (bârfeală);
11. Despre tăcere;
12. Despre minciună;
13. Despre trândăvie;
14. Despre lăcomie;
15. Despre desfrânare şi despre curăţenie;
16. Despre iubirea de arginţi;
17. Despre sărăcie;
18. Despre insensibilitate (indolenţă)
19. Despre cântarea de psalmi în adunări;
20. Despre diferite privegheri;
21. Despre temere;
22. Despre slava deşartă;
23. Despre mândrie şi despre necuratele gânduri;
24. Despre simplitate, bunătate, inocenţă şi viciu;
25. Despre umilinţă;
26. Despre discernământ, în care voi descoperi bogăţie;
27. Despre pustnicie (linişte) şi singurătate;
28. Despre rugăciunea pură şi despre răbdare;
29. Despre nepătimire (apatie);
30. Despre iubire, speranţă, credinţă şi luminare şi în ce fel este posibilă teologia.


Materialul nostru este împărţit altfel de aceea vom avea o altă numerotare:

Introducere {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/00 Introducere.mp3{/play}
Înainte privire a sfintei scări {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/01 Inainte privire a sfintei scari.mp3{/play}
Cuvântul 1, despre lepădarea de viaţa deşartă {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/02 Cuvantul intai, despre lepadarea de viata desarta.mp3{/play}
Cuvântul 2, despre despătimire {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/03 Cuvantul doi, despre despatimire.mp3{/play}
Cuvântul 3, despre înstrăinare {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/04 Cuvantul 3, despre instrainare.mp3{/play}
Cuvântul 4a, despre ascultare {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/05 Cuvantul patru, despre ascultare.mp3{/play}
Cuvântul 4b, despre ascultare {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/05b Despre ascultare.mp3{/play}
Cuvântul 4c, despre ascultare {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/05c despre ascultare.mp3{/play}
Cuvântul 5, despre pocăinţă {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/06 Cuvantul 5, despre pocainta.mp3{/play}
Cuvântul 6, despre pomenirea morţii {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/07 Cuvantul 6, despre pomenirea mortii.mp3{/play}
Cuvântul 7, despre plânsul de bucurie făcător {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/08 Cuvantul 7, despre plansul de bucurie facator.mp3{/play}
Cuvântul 8, despre nemâniere şi blândeţe {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/09 Cuvantul 8, despre nemaniere si blandete.mp3{/play}
Cuvântul 9, despre ţinerea de minte a răului {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/10 cuvantul 9, despre tinerea de minte a raului.mp3{/play}
Cuvântul 10, despre clevetire {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/11 Cuvantul 10, despre clevetire.mp3{/play}
Cuvântul 11, despre multa vorbire şi despre tăcere {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/12 Cuvantul 11, despre multa vorbire si despre tacere.mp3{/play}
Cuvântul 12, despre minciună {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/13 Cuvantul 12, despre minciuna.mp3{/play}
Cuvântul 13, despre lenea sufletească {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/14 Cuvantul 13, despre lenea sufleteasca.mp3{/play}
Cuvântul 14, despre pântece {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/15 Cuvantul 14, despre pantece.mp3{/play}
Cuvântul 15a, despre castitate {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/16 Cuvantul 15, despre castitate.mp3{/play}
Cuvântul 15b despre castitate {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/16b Despre castitate.mp3{/play}
Cuvântul 16, despre iubirea de arginţi {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/17 Cuvantul 16, despre iubirea de arginti.mp3{/play}
Cuvântul 17, despre nesimţire {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/18 Cuvantul 17, despre nesimtire.mp3{/play}
Cuvântul 18, despre somn, rugăciune şi cântare {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/19 Cuvantul 18, despre somn, rugaciune si cantare.mp3{/play}
Cuvântul 19, despre privegherea trupească {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/20 Cuvantul 19, despre privegherea trupeasca.mp3{/play}
Cuvântul 20, despre frica laşă {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/21 Cuvantul 20, despre frica lasa.mp3{/play}
Cuvântul 21, despre slava deşartă {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/22 Cuvantul 21, despre slava desarta.mp3{/play}
Cuvântul 22, despre mândria cea fără de minte {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/23 Cuvantul 22, despre mandria cea fara de minte.mp3{/play}
Cuvântul 23, despre gândurile negrăite ale hulei {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/24 Cuvantul 23, despre gandurile negraite ale hulei.mp3{/play}
Cuvântul 24, despre blândeţe {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/25 Cuvantul 24, despre blandete.mp3{/play}
Cuvântul 25, despre smerita cugetare {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/26 Cuvantul 25, despre smerita cugetare.mp3{/play}
Cuvântul 26, despre deosebirea gândurilor {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/27 Cuvantul 26 despre deosebirea gandurilor.mp3{/play}
Acelaşi cuvânt partea a doua {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/28 Acelasi cuvant partea a doua.mp3{/play}
Acelaşi cuvânt, partea a treia {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/29 Acelasi cuvant, partea a treia.mp3{/play}
Cuvântul 27 despre liniştire {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/30 Cuvantul 27 despre linistire.mp3{/play}
Acelaşi cuvânt despre felul liniştirilor {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/31 Acelasi cuvant despre felul linistirilor.mp3{/play}
Cuvântul 28, despre fericita rugăciune {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/32 Cuvantul 28, despre fericita rugaciune.mp3{/play}
Cuvântul 29, despre nepătimire {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/33 Cuvantul 29, despre nepatimire.mp3{/play}
Cuvântul 30, despre legătura treimii virtuţilor {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/34 Cuvantul 30, despre legatura treimii virtutilor.mp3{/play}
Cuvântul 31, către pastor {play}audio/Carti Audio/1 Ioan Scararul/35 Cuvantul 31, catre pastor.mp3{/play}


Sfârşit şi lui Dumnezeu laudă

Pagină prelucrată de

Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie,
Cu râvnă întru Domnul