„Sa întinerim Biserica dreptmaritoare”

0
665
„Să întinerim Biserica dreptmăritoare”
Astăzi, în incinta Palatului Mitrpolitan a avut loc o întrunire a mai multor organizaţii ortodoxe şi de tineret. Această adunare a avut drept scop elucidarea celor mai grave probleme cu care se confruntă societatea, în special tinerii şi găsirea unor soluţii în acest sens. Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăulu şi al Întregii Moldove, a venit cu un mesaj de deschidere către participanţi:
Să întinerim Biserica dreptmăritoare
Dragii noştri,

Mă bucur nespus de mult că am reuşit să ne întrunim în această zi mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiilor bisericeşti, în special de tineret, pentru a discuta despre cele mai stringente probleme cu care ne confruntăm la zi.
Tema discuţiei de astăzi am numit-o „Să întinerim Biserica dreptmăritoare”. Tocmai aceasta-i marea problemă că Biserica a „îmbătrânit” şi cu greu răsar noile vlăstare.
Dacă privim contingentul oamenilor care frecventează sfântul locaş, uşor putem observa că sunt oameni în etate. În unele parohii rar când vezi pe cineva mai tânăr păşind pragul bisericii.
Noi trebuie să spargem această gheaţă şi să-i aducem pe tineri în sânul Bisericii lui Hristos.
Marea majoritate a slujitorilor tineri, care au început să-şi ducă misiunea prin parohii, îmi mărturisesc cu tristeţe că deşi au încercat să-i aducă pe mulţi în biserică, nu prea le reuşeşte să-i menţină. După o anumită perioadă copiii şi tinerii încep să se plictisească de slujbe şi caută să petreacă timpul în altă parte. Locul bisericii îl iau barurile, discotecile, saloanele de internet etc.
Biserica a devenit neinteresantă, perimată… Astfel, nouă ne revine sarcina să îi dăm o nouă imagine, să facem din Biserică o instituţie atractivă şi educativă în acelaşi timp.
Tinerii se plictisesc, în primul rând, că nu înţeleg slujbele. Astfel, trebuie să fim mai expliciţi. Alteori e nevoie de alte activităţi prin care ar fi aduşi treptat la biserică.
Dar cea mai importantă problemă este lipsa unei educaţii continue în familie şi şcoală. Chiar recent, în data de 3 octombrie, m-am adresat către actualul preşedinte dl Mihai Ghimpu, rugându-l să revenim la problema studierii religiei în şcoală.
Astăzi ne-am adunat pentru a discuta despre modalităţile de implicare şi despre experienţa fiecăruia în domeniul misionar-educativ al Bisericii. Cum vedeţi voi depăşirea crizei duhovniceşti? Care ar fi primii paşi, cum vedeţi voi cu ochii mai tineri şi limpezi starea lucrurilor?
Aşi vrea să obţinem o strategie, care ulterior ar servi drept bază unor acţiuni concrete întru contracararea problemelor cu care ne confruntăm din punct de vedere spiritual.

Mitropolitul Vladimir

Prot. Octavian Moşin, preşedintele ASCO, în luarea sa de cuvânt în cadrul conferinţei a menţionat următoarele: „Întâlnirea de astăzi a fost convocată de către mai mulţi tineri, responsabil de organizare fiind Ghenadie Valuţa, preşedintele Asociaţiei „Pro Ortodoxia”, care a invitat reprezentanţi ai mai multor organizaţii ortodoxe şi de tineret spre unirea eforturilor întru promovarea ideilor ortodoxe în rândurile tineretului. Sper că această întrunire este doar prima din şirul celor care vor urma, iar în urma discuţiilor vor fi găsite soluţii concrete.
Eu reprezint Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi şi vreau să cred că prin intermediul organizaţiei pe care o conduc mă voi face de folos acestei şedinţe şi modesta activitate de 8-9 ani în mijlocul tinerilor m-a ajutat să fac cunoştinţă cu nişte realităţi specifice acestui mediu. Oricât de atractivi nu am fi noi, cât de atractive nu ar fi lozincile noastre, tinerii oricum nu se înghesiue să păşească pragul Bisericii, pentru că sunt atraşi mai puternic de cele lumeşti. Am înţeles că dacă merg la ore cu crucea la piept, se creează o barieră, presupun eu din lipsă de comunicare. De aceea consider că Biserica trebuie să se implice mai activ în dialogul cu tinerii şi să facă tot ce îi stă în puteri pentru ca tânăra generaţie să aibă ca valori prioritare în viaţă, valorile creştin-ortodoxe”.
Preşedintele, AO „Pro Ortodoxia”, Ghenadie Valuţa a declarat următoarele: „Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, Prea Cucernici Părinţi, stimaţi invitaţi. Din mila lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului, precum şi cu suportul organizatoric al asociaţiei noastre, astăzi, data de 7 octombrie 2009, poate fi considerată o zi foarte importantă având în vedere că se înceacrcă depăşirea acelei neştiinţe şi neconlucrări reciproce.”
Domnul Gh.Valuţa a mai declarat că se bucură foarte mult de receptivitatea de care au dat dovadă reprezentanţii organizaţiilor prezente la întrunire, acesta, după părerea sa fiind un semnal clar că societatea civilă şi mai ales tinerii simt necesitatea unei schimbări.
Domnul lector universitar Vlad Madan, unul dintre puţinii jurnalişti ortodocşi de la noi din ţară, în discursul său a subliniat importanţa noilor tehnologii în ceea ce priveşte răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu, făcând referire, în primul rând, la imensele posibilităţi pe care le oferă Internetul. Astfel, Domnia sa, a dat ca exemplu site-urile Bisericii din Lucaşeuca (ortodoxia.md) şi logos.md, care oferă vizitatorilor informaţii actuale şi ziditoare de suflet.
În acelaşi timp, Domnul Madan a declarat că mai ales în mediul rural, dar şi în cel urban, trebuie să existe o permanentă colaborare între pedagog şi preot, deoarece este foarte important să educi şi un bun creştin pe lângă un bun cetăţean.
Discuţiile din timpul întrunirii au fost constructive, participanţii venind la Palatul Mitropolitan cu aceleaşi aspiraţii şi cu idei şi propuneri complementare.
Spre finalul întrunirii, participanţii au căzut de comun acord că trebuiesc întreprinşi următorii paşi spre revitalizarea activităţii ortodoxe printre tineri:
– Înaintarea unui proiect către Parlamentul Republicii Moldova, Guvern şi către Ministerul Învăţământului, cu privire la introducerea religiei ca obiect de studiu în instituţiile preuniversitare de învăţământ.
– Intensificarea activităţii misionare în teritoriu, ca o măsură de prevenire a răspândirii prozelitismului sectar.
– Crearea unui post de radio ortodox.
– Multilpicarea şi distribuirea materialelor media cu conţinut ortodox prin Internet sau pe suport fizic (CD-uri, DVD-uri, etc.)
– Implicarea tinerilor în activităţi sociale prin intermediul Bisericii.
În acelaşi timp s-a hotărât şi crearea unui Consiliu de lucru compus din reprezentanţii tuturor organizaţiilor prezente la întrunirea de astăzi, care se va întruni lunar, cu scopul de a analiza şi de a îmbunătăţi punerea în practică a obiectivelor de mai sus.
La întrunire au participat clerici din Mitropolia Moldovei, reprezentanţi ai ASCO, ASCOR filiala Basarabia, Consiliului Coordonator al Organizaţiilor Etnoculturale de Tineret, AO „Filocalia”, AO „Pro Ortodoxia”, AO „AECO”, AO „Forţa Tinerilor”, Mişcării Naţional-Creştine, AO „ATECO”, Comitetului Sindical Studenţesc, reprezentanţi ai frăţiilor ortodoxe.

www.mitropolia.md